Potřebujete založit společnost, pomoci při vyjednávání smluv s dodavatelem či jste se ocitli uprostřed soudní bitvy s konkurentem? Najděte si, co nejrychleji odborníka. Ne každý advokát obchodní právo umí dokonale. Jak se tedy hledá specialista na obchodní právo?

Co spadá pod obchodní právo?

Obchodní právo upravuje právní postavení podnikatelů a vztahy, do kterých vstupují. Řeší jednání podnikatelů, vedení účetnictví, pravidla pro obchodní firmu a zápisy do obchodního rejstříku. Služby advokáta v oblasti obchodního práva pokrývají:

Právo obchodních korporací

Upravuje vznik, změny, zánik a fungování obchodních korporací.

Závazkové právo

Jde o vymezení obligačních vztahů, které vznikají při obchodním styku. Jedná se např. o přepravní smlouvy, bankovní smlouvy, komisionářské smlouvy či obchodní zastoupení.

Právo hospodářské a nekalé soutěže

Pod tuto oblast můžeme zahrnout nekalé obchodní praktiky, nekalou soutěž, kartelové právo, zneužívání dominantního postavení, zastupování v řízeních Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Právo duševního vlastnictví

Jde o autorské právo a o právo průmyslového vlastnictví, jako jsou ochranné známky, patenty, doménová jména, průmyslové vzory, označení původu či ochranné vzory.

Právo cenných papírů a právo kapitálového trhu

Spadá sem třídění cenných papírů, způsoby jejich vydávání a jejich forma a náležitosti. Podoblastí obchodního práva je také nastavení právní regulace kapitálového trhu a jeho účastníků.

Co vše řeší advokát na obchodní právo?

Advokát či advokátní kancelář na obchodní právo klasicky poskytuje:

  • Právní konzultace a poradenství v oblasti stávajícího práva i případných novelizací
  • Právní analýzy, návrhy postupů a řešení
  • Přípravy smluv včetně potřebné dokumentace
  • Revize stávajících smluv
  • Vyjednávání smluvních podmínek či účast na mimosoudním řeší sporů
  • Zastupování před státními úřady či soudy
  • Právní pomoc se založením, likvidací a přeměnami obchodních korporací
  • Právní pomoc s převody obchodních podílů, vydáváním cenných papírů apod.

Jak se hledá advokát na obchodní právo?

Odborník na obchodní právo buď pracuje jako samostatný advokát nebo v rámci advokátní kanceláře. Podívate se můžete na náš seznam advokátů, kde můžete vyhledávat i podle měst. Praha i Brno jsou právníků na obchodní právo doslova plné, hůře se pak hledají v menších městech. Využít můžete případně seznam advokátů ČAK.

Pokud řešíte specifický problém, je dobré se obrátit na advokátní kancelář, která se hlouběji věnuje výše zmíněné oblasti.

Ceník služeb advokáta se bude odvíjet od složitosti problematiky a množství práce, kterou od advokáta požadujete. Cena bude většinou sjednána smluvně, nikoliv podle advokátního tarifu.

Jak se vám článek líbil?