Smlouva o převodu doménového jména

smlouva o převodu doménového jména

Smlouva o převodu doménového jména a jaké jsou doporučené postupy? Někdy se používá zkratky „doména“, ovšem správně bychom měli říkat „doménové jméno“. Jedná se o unikátní adresu na internetu a používá se tak, že se přímo píše do internetového prohlížeče. Pod vaším doménovým jménem vás všichni najdou na internetu. Tvoří také část emailové adresy, uvedené za @.

Co je doménové jméno

Doménové jméno lze velmi zjednodušeně přirovnat k něčemu, co dnes známe i z běžného života, a to k adrese našeho bydliště, nebo sídla firmy. Potřeba je tehdy, pokud chcete být na internetu vidět pod nějakým názvem, jako například názvem firmy, spolku, produktu nebo pod svým vlastním jménem.

Změna držitele domény

Držitel domény, čili její vlastník, bývá uveden na centrálním registru domén. U většiny doménových koncovek je tento údaj veřejný a dá se dohledat v tzv. WHOIS databázi, kterou provozují jednotlivé centrální registry. Změnu u nejčastěji používaných domén můžete provádět elektronicky přímo v zákaznickém centru.

Pokud je původní kontaktní emailová adresa držitele domény nedostupná, je potřeba nejprve provést změnu emailové adresy pomocí příslušného formuláře, který je ke stažení na stránkách centra.

Převod domény

Převod domény, tedy doménového jména na nového majitele, znamená změnu držitele domény. Často to bývá zdlouhavý proces, zejména díky úředním ověřením pravosti podpisu. Na internetu lze najít společnosti, které nabízejí provádění změn elektronickým potvrzením.

Postup pro převod domény

Stačí pouze vybrat nového držitele z vašeho seznamu kontaktů pro domény a odeslat žádost. Potvrzení žádosti přijde do emailu původního a nového majitele domény. Ve chvíli, kdy oba potvrdí svůj souhlas, proběhne požadovaná změna online.

VZOR SMLOUVY O PŘEVODU DOMÉNY

Smlouva o úplatném převodu doménového jména

Postup pro prodej domény spočívá v uzavření smlouvy o úplatném převodu doménového jména. Nikoliv tedy o kupní smlouvu, jak se často mylně uvádí. O kupní smlouvu jde, pokud se uzavírá kupní smlouva na webové stránky. Účastníky smlouvy o převodu domény jsou převodce a nabyvatel.

Dále je třeba specifikovat doménové jméno a uvést registrátora. Účelem smlouvy je aby nabyvatel převzal doménové jméno a veškerá práva a povinnosti převodce a mohl neomezeně zpřístupnit a provozovat jakoukoliv internetovou stránku nebo aplikaci. Nabyvatel se ve smlouvě zavazuje zaplatit převodci dohodnutou cenu za převod. Dále se ve smlouvě sjedná právo na odstoupení od smlouvy.

Vzor smlouvy na převod doménového jména

Pokud potřebujete převést doménu na jiného majitele, využijte předpřipravený vzor smlouvy na převod doménového jména.

Můžete si jej stáhnout a za malý poplatek individuálně upravit.

  • Vzor dle aktuální právní úpravy.
  • Sami si vzorový dokument doplníte a přizpůsobíte vlastním potřebám a zájmům.

VZOR SMLOUVY O PŘEVODU DOMÉNY

Další pojmy

Hosting je název služby, která zajišťuje fungování doménového jména a zabezpečení provozu domény. Nejprve se podívejte, jaké má hostingová firma pro zákazníky administrační rozhraní a zkuste si v něm něco udělat. Pokud je to moc složité a nedokážete ani třeba založit nový email, pak si to raději rozmyslete.

Zaregistrováním domény získáte právo doménu používat, ovšem jen po určité časové období. Obnova/prodloužení/expirace domény se zpravidla provádí za roční prodlužovací poplatek. Dejte si pozor na praktiky, které používají překupníci domén. Jejich záměrem je spekulativní nákup a prodej domén.

Také se vám může stát, že vám zavolají s tím, že jsou doménové centrum a jeden jejich klient je požádal, aby mu registrovali vaši doménu. Nabídnou vám přednostní zakoupení této domény, ale rozhodnout se musíte ihned, jinak že ji prodají zmíněnému klientovi.

4.7/5 - hodnocení čtenářů