Chcete podnikat na internetu, mít vlastní blog, založit e-shop či administrovat diskuzní fórum? Potom musíte mít svou vlastní internetovou stránku. Neboli zaregistrovat si u jednoho z registrátorů patřičné doménové jméno. Při registraci doménových jmen platí základní pravidlo „first come, first serve“, tedy volně přeloženo „kdo dřív přijde, ten dřív bere“. Každé doménové jméno může být zaregistrováno pouze jednou.

Proto, abyste předešli problémům s jiným subjektem, je již samotný výběr doménového jména a registrace velmi důležitou fází, kterou není radno podceňovat. A jak vybrat doménové jméno?

Základní pravidla pro výběr doménového jména

Pokud byste vlastnili doménové jméno, které je podobné už zavedené doméně a navíc se např. podobá známé značce, máte velkou šanci, že bude vaše webová stránka vysoce navštěvovaná. Ovšem takový postup není nejen nesprávný, ale je také protizákonný. Abyste se vyhnuli nepříjemnostem, ověřte si nejprve, jestli vámi plánovaná doména už není zabraná, nebo zaměnitelná. Vyhledávat můžete v například na stránce Doména.cz.

Bohužel vzhledem ke specifičnosti jednotlivých případů, nelze úplně zobecnit a plně pojmout pravidla pro registraci doménových jmen. Jaká jsou ale ta základní, kterými byste se při registraci doménového jména měli vždy řídit?

Ochranná známka

Doménové jméno nesmí porušovat práva vyplývající z registrované ochranné známky jiného subjektu ve smyslu zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Ochrannou známkou je určité označení ať už grafické, obrázek, slovo či tvar, které má podnikatel pro sebe registrované na konkrétním území.

Příkladem je např. logo Škody, Coca-Coly, Pepsi, Milky atd. Seznam registrovaných ochranných známek pro území ČR najdete na stránkách Úřadu pro průmyslové vlastnictví.

Právo na ochranu osobnosti

Doménové jméno nesmí porušovat něčí právo na ochranu osobnosti ve smyslu § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Osobností člověka se myslí jeho jméno, jeho podoba, projevy písemné, mluvené atd.

V praxi to znamená, že je protizákonné zaregistrovat si doménové jméno např. „vaclavklaus.cz“, když já sám se budu jmenovat Martin Vystrčil a nebudu mít žádný oprávněný nárok na doménu Václav Klaus.

Nekalá soutěž

Doménové jméno nesmí být tzv. nekalosoutěžní, resp. nesmíte se jeho registrací a užíváním dopouštět nekalosoutěžního jednání ve smyslu § 2976 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nekalou soutěží se myslí nekalé praktiky v podnikatelském prostředí, které jsou proti dobrým mravům soutěže, především vyvolání záměny nebo mylného očekávání zákazníka.

Ochrana obchodní firmy

Doménovým jménem nesmíte porušovat ochranu obchodní firmy ve smyslu § 423 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obchodní firma je fakticky název nějakého podnikatele. Těžko si tedy mohu po právu zaregistrovat doménové jméno např. „alianzpojistovna.cz“ a provozovat si zde svůj e-shop a myslet si, že mě nebude nikdo žalovat.

Obecně platí, že aby vaše doménové jméno bylo tzv. čisté, nesmíte se jeho registrací dopustit porušení ani jednoho z uvedených bodů.

Praktické rady při výběru doménového jména

Pakliže se na vás obrátí někdo, kdo bude tvrdit, že má větší nárok na vaše doménové jméno než vy a nabídne vám odkoupení, rozhodně na to nereagujte kladně. V případě, že projevíte vůli odprodat doménu, která je podobná jiné doméně či obchodní firmě, dáváte tím protistraně do rukou silnou zbraň pro případ sporu. Protistrana může tvrdit, že vaše registrace byla spekulativní a založena za účelem prodeje domény oprávněnému subjektu.

Grafické odlišení

Snažte se proto svou doménu co nejvíce odlišit graficky, uspořádáním, texty a dalšími náležitostmi od podobných doménových jmen či svých konkurentů. Také, pokud vaše doména bude shodná nebo obdobná s nějakou ochrannou známkou, byť obecného znění (např. auto, dům, nábytek atd.) snažte se logo svých stránek mít co nejvíce odlišné od daného sporného označení.

Nejen své stránky, ale i svou osobu jako podnikatele se snažte co nejvíce odlišit od svých konkurentů. Tedy tak, aby stránka nebudila dojem, že se jedná o vašeho známějšího konkurenta, ale aby na první pohled bylo zřejmé, že nyní je spotřebitel na vašich stránkách a vy mu budete poskytovat službu.

Užívání doménového jména v dobré víře

V případě již vzniklého sporu, vždy prokazujte svou dobrou víru v registraci a užívání doménového jména, tedy že jej užíváte s dobrými úmysly a nikoliv spekulativně. Prokazujte vaše právo na registrované doménové jméno. Prokazujte to, že doménu skutečně využíváte a pouze ji spekulativně neblokujete.

Pokud se vaše doména začne stávat známou a začne vám více vynášet, zvažte registraci ochranné známky ve znění vašeho doménového jména či následně ve znění či vyobrazení vašeho loga.

Příklady sporů o doménové jméno

sprace.cz vs. prace.cz

Nejznámějším sporem z uplynulých let byl zřejmě spor provozovatele vyhledávače „seznam.cz“, který si zaregistroval doménové jméno „sprace.cz“, s vlastníkem doménového jména „prace.cz“, který též měl registrovanou ochrannou známku prace.cz. Spor nakonec vyhrál Seznam, nicméně neměl vůbec lehkou pozici.

Ve sporu musel prokázat, že jeho registrace není nijak spekulativní, že grafický design webové stránky je výrazně odlišný od žalobce a vynakládá veškerou rozumně možnou snahu, aby se odlišil od svého konkurenta. Dále prokazoval, že označení „práce“, resp. „prace“ je označením obecným a nelze tak zcela zakázat jeho používání v doménovém jméně jinými subjekty.

Pro více informací lze odkázat na rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 15 Cm 46/2004.

bilezbozi.cz vs. bilezbozi.com

Zcela opačným případem je pak kauza bílé zboží. Zde vlastník doménového jména „bilezbozi.cz“ (dnešní „mall.cz“), žaloval subjekt, který si zaregistroval doménové jméno „bilezbozi.com“. Žalobce měl zaregistrovanou doménu „bilezbozi.cz“ a také ochrannou známku „BILEZBOZI.CZ“. Na této doméně provozoval e-shop s tzv. bílou elektronikou.

Žalovaný si spekulativně zaregistroval doménu „bilezbozi.com“ a provozoval na ní též e-shop s bílou elektronikou, ale co víc, jeho stránka dokonce vypadala velmi podobně. Žalovaný dokonce okopíroval část zdrojového kódu stránek žalobce a použil jej pro svou stránku. Zde soudy zcela správně dovodili spekulativní jednání žalovaného a rozhodli ve prospěch žalobce.

Pro více informací lze odkázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 447/2006.

juliaroberts.com

V případě zásahu do práva na ochranu osobnosti lze zmínit jeden z nejznámějších případů celosvětově, který se ovšem neřešil u nás. Spekulant si zaregistroval doménové jméno „juliaroberts.com“ a provozoval pod ním pornografický obsah. Známa herečka se domáhala svého práva a nakonec se u mezinárodních rozhodčích institucí svého práva domohla a spekulantovi bylo dané doménové jméno odebráno.

sting.com

Opačným případem byl, opět mezinárodní, případ zpěváka Stinga. Britský občan si zaregistroval doménu „sting.com“ a provozoval pod ní svou soukromou webovou prezentaci.

V tomto konkrétním případě zpěvák nebyl úspěšný, jelikož se žalovanému jednak podařilo prokázat, že označení „sting“ je v angličtině obecné (znamená mimo jiné žihadlo), ale také to, že mu tak již několik let říkají jeho známí a rodina, tedy, že se jedná o jeho zažitou přezdívku, a tudíž mu určité právo na toto označení též svědčí. Významně ovšem pomohlo také to, že dané doménové jméno nijak neparazitovalo na pověsti známého zpěváka.

5/5 - hodnocení čtenářů