Rezervační smlouva

rezervační smlouva
rezervační smlouva

Rezervační smlouva je obvyklý typ smlouvy v oblasti nemovitostí. Používá se při převodu domu, bytu či pozemku mezi prodávajícím a kupujícím. Nejčastěji se tento právní instrument využívá při prodeji nemovitosti prostřednictvím realitní kanceláře, ale výjimkou není ani prodej bez realitky.

Co rezervační smlouva zajišťuje

Zajišťuje rezervaci předmětné nemovitosti kupujícímu, který tak má jistotu, že jím vyhlédnutá nemovitost nebude prodána někomu jinému. To znamená, že smlouva o rezervaci nemovitosti specifikuje dobu, během níž nemůže prodávající předmětnou nemovitost nabízet jinému zájemci. V průběhu této doby si kupující může zkontrolovat faktický i právní stav rezervované nemovitosti.

Rezervační smlouva s realitkou se týká i rezervačního poplatku, který může být započítán na úhradu kupní ceny i určen jako smluvní pokuta pro případ nedodržení podmínek rezervační smlouvy.

Pokud se nemovitost převádí bez účasti realitní kanceláře, skládá se rezervační poplatek zpravidla do notářské či advokátní úschovy.

Nejčastěji se uzavírá rezervační smlouva na byt, a to obvykle před kupní smlouvou, ale může to být i v případě, kdy se sjednává smlouva o smlouvě budoucí kupní.

Co musí obsahovat rezervační smlouva

  • Smluvní strany

V úvodu rezervační smlouvy je nutné přesně a pravdivě identifikovat účastníky smlouvy, tedy prodávajícího a kupujícího. Informace týkající se právnické osoby musí obsahovat název společnosti, její sídlo, IČO a DIČ. U fyzické osoby musí být uvedeno jméno a příjmení, adresa, datum narození nebo rodné číslo.

Na co si dát pozor?

V případě manželů, kteří prodávají či kupují nemovitost, která je součástí jejich SJM, musí být všechny tyto údaje o každém z manželů, tzn., že jsou-li prodávajícími či kupujícími manželé, musí být oba uvedeni mezi smluvními stranami.

  • Údaje o nemovitosti

V prvním odstavci rezervační smlouvy se musí uvést názvy dokumentů, které dokazují vlastnictví prodávajícího a jeho oprávnění předmětnou nemovitost prodat. Zároveň musí prodávající dokázat, že se k převáděné nemovitosti nevážou žádná břemena, jako je například zástavní právo.

  • Prohlášení zájemce

Ve druhém odstavci smlouvy se musí uvést dohoda o rezervaci, resp. blokovací dohoda. Obsahem této tohoto ujednání je, po jakou dobu nebude prodávající předmětnou nemovitost nabízet jiným subjektům a kupující musí zároveň potvrdit svůj vážný zájem o koupi.

  • Rezervační poplatek

Ve třetím odstavci by měla být definována výše rezervačního poplatku, doba a způsob jeho uhrazení se strany kupujícího prodávajícímu. Také by mělo být ujednáno, kdy se rezervační poplatek může stát smluvní pokutou a zda bude poplatek započítán na úhradu kupní ceny.

  • Uzavření kupní smlouvy

Ve čtvrtém odstavci se uvede, v jakém termínu obě smluvní strany uzavřou kupní smlouvu, nebo smlouvu o smlouvě budoucí. I zde je možné definovat sankční podmínky.

  • Závěr

Zde se uvádí doba, na jakou je rezervační smlouva uzavřena a rovněž prohlášení, že ji kupující i prodávající uzavřeli za svobodné vůle. Posledním úkonem jsou podpisy a prodávající i kupující obdrží jeden originální výtisk rezervační smlouvy.

Proč se rezervační smlouva uzavírá?

Je-li nemovitost prodávána prostřednictvím realitní kanceláře, jsou kupující a prodávající zpravidla tlačeni k uzavření rezervační smlouvy. Naskýtá se proto otázka, proč neuzavřít rovnou smlouvu o smlouvě budoucí kupní, která také může obsahovat závazek obou smluvních stran, že transakci uzavřou právě mezi sebou.

Důvodem tohoto postupu je, že rezervační smlouva je pro realitní kancelář efektivní nástroj, který realitce dovoluje vložit se do celé transakce a pojistit si, že nepřijde o svou provizi. Také se můžeme setkat s pojmem Dohoda nebo smlouva složení blokovacího depozita. Jedná se téměř o shodný instrument, ovšem nezahrnuje všechny náležitosti jako rezervační smlouva na byt či jinou nemovitost.

Vzor smlouvy o rezervaci nemovitosti

Pokud hledáte smlouvu o rezervaci nemovitosti a nechcete platit tisíce korun za zhotovení smlouvy na míru, využijte vzoru smlouvy, který zpracovala advokátní kancelář.