Chystáte se prodat nebo koupit byt, dům nebo pozemek? Za tímto účelem je třeba uzavřít smlouvu o převodu nemovitosti a zaplatit kupní cenu. Platba kupní ceny nemovitosti však s sebou přináší rizika pro kupujícího nebo prodávajícího. Těmto rizikům je možné předejít uzavřením smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků a listin.

Rizika spojená s platbou kupní ceny nemovitosti

Vlastníkem nemovitosti se kupující stane teprve vkladem vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí vklad vlastnického práva nepovolí dříve, než po uplynutí 20 dnů ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva. Spolu s návrhem na vklad vlastnického práva je třeba přiložit listinu, na jejímž základě dojde k převodu nemovitosti, typicky smlouvu o převodu nemovitosti.

Pokud jste prodávající a kupní cena bude zaplacena až po provedení vkladu vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí, hrozí Vám riziko, že kupující kupní cenu odmítne zaplatit.

Naopak, pokud jste kupující a kupní cena byla zaplacena před provedením vkladu vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí, vystavujete se riziku, že katastr nemovitostí vklad vlastnického práva k nemovitosti nepovolí a Vy přijdete o peníze.

Advokátní úschova finančních prostředků a listin

Rizikům popsaným výše je možné předejít uzavřením smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků a listin. Smlouvu o úschově finančních prostředků je případně možné uzavřít i u notáře, v bance nebo u realitní kanceláře. Jak funguje mechanismus převodu nemovitosti za současného uzavření smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků
a listin?

1.     Smlouva o převodu nemovitosti.

Kupující a prodávající uzavřou smlouvu o převodu nemovitosti. Ve smlouvě o převodu nemovitosti vymezí nemovitost a výši kupní ceny. Smlouvu o převodu nemovitosti pro Vás může sepsat advokát na základě Vašich požadavků. Podpisy na smlouvě o převodu nemovitosti je možné ověřit u advokáta.

2.     Návrh na vklad vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí.

Návrh na vklad vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí se podává příslušnému katastrálnímu úřadu spolu se smlouvou o převodu nemovitosti. Přípravu návrhu na vklad vlastnického práva pro Vás rovněž může zajistit advokát.

3.     Smlouva o advokátní úschově finančních prostředků a listin.

Smlouva o advokátní úschově je uzavřena mezi prodávajícím, kupujícím a advokátem. Na základě smlouvy o advokátní úschově se kupující zaváže složit kupní cenu nemovitosti (nebo její část) na speciální úschovní účet advokáta, který je vyčleněn pro daný převod. Zároveň přenechají kupující a prodávající advokátovi v úschově originál smlouvy o převodu nemovitosti a návrhu na vklad.

4.     Složení kupní ceny do advokátní úschovy.

Po podpisu smluvní dokumentace zašle kupující advokátovi na úschovní účet kupní cenu dle smlouvy o převodu nemovitosti.

5.     Podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí.

Advokát po složení kupní ceny kupujícím na účet advokátní úschovy podá příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva k nemovitosti spolu s originálem smlouvy o převodu nemovitosti.

6.     Povolení vkladu vlastnického práva a vyplacení kupní ceny prodávajícímu.

Po povolení vkladu vlastnického práva kupujícího katastrem nemovitostí vyplatí advokát složenou kupní cenu prodávajícímu.

7.     Zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva.

Pokud katastrální úřad návrh na vklad vlastnického práva kupujícího zamítne a prodávající a kupující se nedohodnou jinak, vrátí advokát složenou kupní cenu kupujícímu.

Výhody advokátní úschovy

Advokát může nejenom připravit veškerou smluvní dokumentaci pro převod nemovitosti, ale může i zkontrolovat rezervační, zástavní nebo jinou smlouvu uzavíranou v souvislosti s převodem nemovitost.

Advokát zároveň může i prověřit právní stav nemovitosti, například zda na nemovitosti váznou zástavy nebo jiná práva třetích osob. Advokát je povinen uzavřít profesní pojištění, které pokrývá i odpovědnost za prostředky klienta uložené na účtu advokátní úschovy. Prostředky klienta jsou zároveň chráněny i pojištěním banky pro případ úpadku banky.

Advokát je povinen registrovat přijetí finančních prostředků do úschovy prostřednictvím elektronické knihy úschov vedené Českou advokátní komorou. Cena služby advokátní úschovy je smluvní a závisí obvykle na výši uschované částky a náročnosti převodu. Služba úschovy finančních prostředků a listin je u advokáta obvykle finančně výhodnější oproti ostatním typům úschov.

4.7/5 - hodnocení čtenářů