Dostali jste se do sporu, který skončil žalobou. Nemáte však peněz nazbyt a přemýšlíte, že půjdete k soudu bez právníka. Je to ale vůbec možné? Kdy je povinné zastupování advokátem, a kdy si můžete zvolit jiného zmocněnce? Jaké jsou výhody a nevýhody, když se dostavíte k soudu bez advokáta? Jde o zásadní otázky, o kterých byste měli mít jasno, než se do soudních sporů pustíte.

Kdy musím mít u soudu právníka?

Možná vám to přijde překvapivé, ale v českém soudním systému se bez zástupce většinou obejdete. Povinné zastoupení advokátem vám právo nařizuje pouze v některých případech. Jedním z nich je tzv. nutná obhajoba v trestním řízení. Advokáta musí mít např. obviněný, který je ve vazbě, mladistvý, nebo uprchlý, či pokud je obviněn z trestného činu, za který mu hrozí více než pět let odnětí svobody.

Advokáta musíte mít také v případě, že podáváte dovolání k Nejvyššímu soudu, kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu nebo ústavní stížnost na Ústavní soud. Tyto soudy se totiž zabývají pouze případy, ve kterých je důležitá přesvědčivá právní argumentace, kterou laik nemůže zvládnout sám.

Kdo může zastupovat u soudu?

U soudu se můžeme podle občanského soudního řádu setkat se třemi typy zastupování. Jednak jednají přímo ze zákona za účastníka řízení jeho zákonní zástupci, pokud jde o fyzickou osobu, která nemůže před soudem jednat samostatně. V případě, kdy tato osoba zákonné zástupce nemá, může jí ustanovit soud opatrovníka.

Poslední možností je zastoupení na základě plné moci, kdy se účastník může dát v řízení zastupovat zástupcem, kterého si sám zvolí. Tímto zástupcem může vždy být advokát. Zastupování před soudy je ostatně bráno jako advokátské privilegium. Ostatní zástupci jsou spíše výjimkou z pravidla. Zastupovat vás může v některých případech také:

  • notář,
  • patentový zástupce,
  • odborová organizace,
  • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
  • právnická osoba, která vznikla speciálně za účelem ochrany před diskriminací,
  • právnická osoba, která chrání práva podle autorského zákona,
  • právnická osoba, která chrání práva cizinců,
  • právnická osoba, která se zabývá ochranou osobních údajů.

Obec se může nechávat ve zvláštních případech zastupovat Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Kromě těchto specifických případů umožňuje OSŘ, aby se účastník nechal zastoupit kteroukoliv fyzickou osobou, která je plně svéprávná. Jako váš zmocněnec u soudu tak může působit např. kamarád, který má právní vzdělání, ač sám není advokátem. Bude však na posouzení soudu, jestli obecného zástupce k zastupování připustí. Bude se přitom rozhodovat, zda je zástupce způsobilý k řádnému zastupování a zda nevystupuje v různých věcech opětovně.

Obecný zmocněnec by se totiž v žádném případě neměl zastupováním u soudu profesionálně živit. To přísluší pouze advokátům. Mělo by jít pouze o jednorázovou „pomoc“ konkrétní osobě v konkrétní situaci. V opačném případě se jedná o tzv. vinklaření, tedy neoprávněné poskytování služeb advokáta za úplatu. Jedná se o přestupek, za který hrozí tučná pokuta až do výše tří milionů korun.

Proč jít k soudu bez právníka?

Soudní spory nejsou levnou záležitostí. Nejprve musíte zaplatit soudní poplatek, který šplhá do tisíců korun, a průběžně musíte platit různé náklady řízení.  V případě prohry budete muset ke všemu zaplatit náklady i protistraně. Pokud spor vyhrajete, přizná vám soud paušální náhradu nákladů řízení, ať už jste či nejste v řízení zastupování advokátem.

Jenže, i když spor vyhrajete, nemůžete si být jisti, že nakonec peníze z protistrany vymůžete. Zastupuje-li vás advokát, může se vám spor pěkně prodražit, protože k dalším nákladům bude muset být připočtena cena zastupování u soudu a cena dalších úkonů, které pro vás v souvislosti se sporem advokát vykoná.

V případě jednoduchých řízení, např. spotřebitelských sporů či rozvodu, ve kterém nejde o velký majetek, není důvod, abyste zbytečně za advokáta utráceli. V některých případech, například jedná-li se o soudní jednání o svěření do péče, se může angažování advokáta ukázat jako kontraproduktivní. Rodiče, kteří se hádají o své dítě, by totiž měli zejména hledět na jeho zájmy, nikoliv na své vlastní. Advokát tak může zbytečně vyostřit spor, který by mohl skončit smírnou dohodou.

Na advokáty není třeba se obracet ani v případě některých obchodních sporů, kdy se firma může opřít o své interní právníky, kteří lépe rozumí fungování firmy.

Jít k soudu bez advokáta je riziko

České právo je nepřehledné a značně formalistické. To znamená, že se často lpí na určitém výkladu právních norem, který nemusí být vždy logický a účelný. Někteří vysokoškolsky vzdělaní lidé si často myslí, že rozumí tomu, jak se obhajovat u soudu a jdou k soudu bez právníka. Často pak narazí. Orientace v soudních procesech je složitá a téměř vždy se vyplatí nechat ji na odborníkovi.

Pokud nasekáte procesní chyby, bude hrozit, že svůj případ prohrajete, i kdybyste byli v právu. Často se například stává, že laik zapomene namítnout promlčení dluhu.

Advokát ví, jaké důkazy a argumenty potřebuje u soudu vznést. Soud vás sám na tyto skutečnosti upozorňovat nebude. Zkušený advokát by vás navíc měl umět celým procesem provést rychleji, a tak vám ušetřit čas. I soudci pak preferují, když jsou účastníci řízení zastoupeni profesionály, protože mají méně práce s poučováním účastníků řízení.

I pokud nechcete za zastoupení u soudu utrácet, vyplatí se svou věc s odborníkem alespoň zkonzultovat. Právní konzultace vás nezbankrotují a alespoň se dozvíte, zda do případného soudního sporu investovat peníze, čas a energii, nebo zda je šance na úspěch příliš malá. Využít můžete například nabídky od našich spolupracujících advokátů.

Objevují se úvahy, že by bylo povinné zastoupení advokátem u všech soudních instancí. Zatím však tyto návrhy nebyly realizovány.

4.4/5 - hodnocení čtenářů