Jak otevřít kosmetický salon: Průvodce pro začínající kosmetičky

jak otevřít kosmetický salon

Jste začínající kosmetička a zajímá vás, jak rozjet kosmetický salon, kde můžete poskytovat své kosmetické služby? Nebo chcete mít kosmetický salon doma? Řekneme vám, jak začít podnikat jako kosmetička, jaké jsou hygienické předpisy pro kosmetický salon, zda existují dotace na kosmetický salon a jaké základní vybavení kosmetického salonu do začátku nakoupit.

Jak začít podnikat jako kosmetička

Jako začínající kosmetička, která sní o svém vlastním kosmetickém salonu, byste jako první měla navštívit živnostenský úřad. Kosmetické služby spadají mezi řemeslné činnosti a jedná se o živnost ohlašovací. To znamená, že její provozování stačí ohlásit libovolnému živnostenskému úřadu. Ohlášení živnosti lze učinit i na kontaktních místech veřejné správy (CzechPOINT).

Základní podmínky pro založení ohlašovací živnosti jsou:

  • svéprávnost
  • bezúhonnost
  • odborná způsobilost

Při splnění daných podmínek úřady nic dalšího nezkoumají, zapíší vás do živnostenského rejstříku, stane se z vás OSVČ a můžete s vysněným podnikáním začít!

Odborná způsobilost

Odbornou způsobilost musíte živnostenskému úřadu doložit dokladem o vzdělání v kosmetickém oboru. Pokud příslušné vzdělání nemáte, lze jej nahradit šestiletou praxí v oboru.

Při nesplnění podmínek odborné způsobilosti je zde ještě jedna možnost – odborný garant živnosti, zákonem nazývaný jako odpovědný zástupce. Jedná se o osobu, která všechny podmínky pro získání živnosti splňuje a která odpovídá za řádné provozování živnosti. Mezi OSVČ a garantem musí být uzavřena smlouva o odpovědném zástupci.

Vzor smlouvy o odpovědném zástupci

Pro provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce (garanta), je nutné živnostenskému úřadu doložit krom vlastní svéprávnosti a bezúhonnosti také doklad o odborné způsobilosti garanta.

Za řádné provozování živnosti odpovídá garant vůči podnikateli, ale nikoliv vůči třetím osobám. Jinými slovy, pokud úřad zjistí nějaké pochybení, případný postih půjde za podnikatelem, ne za garantem.

Jak rozjet kosmetický salon

Získali jste živnost – co dál? Nyní je čas se rozhodnout, kde budete kosmetické služby provozovat. Pokud chcete vlastní kosmetický salon, čeká vás další vyřizování. V prvé řadě je třeba vybrat ty správné prostory. Lokalita je pro úspěšnost budoucího podnikání stěžejní – můžete být nejlepší ve svém oboru, ale v zapadlé uličce k vám moc lidí nezabloudí.

Když už máte to správné místo vyhlédnuté, musíte s majitelem sepsat nájemní smlouvu.

A pak přijde ta nejhorší část – obíhání úřadů. Provozování kosmetických služeb je dle zákona o ochraně veřejného zdraví činnost epidemiologicky závažná, a proto je nutné, aby vybrané prostory schválila Krajská hygienická stanice (KHS). Její závazné stanovisko slouží jako podklad pro stavební úřad.

Kolaudace kosmetického salonu

Stavební úřad vám poté musí udělit buďto kolaudační souhlas nebo souhlas se změnou užívání stavby. Kolaudace kosmetického salonu je pro provozování kosmetických služeb stěžejní.

Kromě souhlasného stanoviska KHS a projektové dokumentace je ke kolaudaci často potřeba také souhlas hasičů. KHS bude muset v neposlední řadě schválit také provozní řád – velmi důležitý dokument, který popisuje fungování salonu včetně způsobu použití kosmetických nástrojů a jejich dezinfekce a sterilizace, zásady hygieny a podobně.

Hygienické předpisy pro kosmetický salon

Jak z předchozích řádků vyplývá, aby došlo ke zdárné kolaudaci kosmetického salonu, je třeba věnovat pozornost hygienickým předpisům. V provozovně musí být zejména dostupné umyvadlo pro mytí rukou s tekoucí pitnou vodou.

Kosmetické přípravky by měly být označeny v souladu s evropskou legislativou a skladovány v originálních obalech. Samozřejmostí by mělo být respektování data spotřeby všech přípravků. Důležitá je také pravidelná dezinfekce pomůcek a všech prostor a předpisově vybavená lékárnička.

Kosmetický salon by také měl mít uzavřenou smlouvu na likvidaci infekčního a nebezpečného odpadu.

Základní vybavení kosmetického salonu

Když máte papírování a administrativu za sebou, čeká vás o něco příjemnější část – vnitřní vybavení salonu. Je zřejmé, že začínající kosmetička bez stálé klientely nebude mít peněz nazbyt, do začátků tak postačí naprostý základ.

začínající kosmetička osvč

Záleží na vás, jaké kosmetické služby budete provozovat, každopádně pohodlná židle pro klienty, umyvadlo, kosmetické přípravky a aplikátory by měly být samozřejmostí.

Dotace na kosmetický salon

Peněz do začátku není nikdy dost. Pokud sníte o vlastním kosmetickém salonu, ale nemáte na to potřebné finance, můžete zkusit si vyřídit dotace pro začínající podnikatele z úřadu práce. Oficiálně jde o příspěvek státu na zřízení společensky účelného pracovního místa.

Základní podmínkou je, abyste byli vedeni jako uchazeči o zaměstnání. Dále musíte úřadu práce doložit vás podnikatelský záměr. Na tom si dejte obzvláště záležet a pečlivě popište, jaké služby hodláte provozovat, kde budete mít provozovnu. Součástí by měla být rovněž analýza trhu v daném odvětví, analýza konkurence, odhadované zisky i náklady, nebo třeba chystaná forma propagace. Čím promyšlenější podnikatelský záměr předložíte, tím větší šance na získání příspěvku budete mít.

Výše příspěvku závisí na aktuálním stavu nezaměstnanosti v daném okrese a odvíjí se rovněž od aktuální průměrné mzdy (čtyř až šestinásobek).

Pronájem podnikatelského prostoru

Alternativně můžete samozřejmě jít do pronájmu podnikatelského prostoru. V tomto případě dejte jen pozor, aby nájemní smlouva zachovávala vaše práva a jistoty.

Kosmetický salon doma

Oblíbenou možností je provoz kosmetického salonu doma. Nemusíte si dělat starosti s nájmem potřebných prostor a práci máte hnedka při ruce. Nicméně i tak musíte splnit výše uvedené hygienické normy a požadavky a vypracovat provozní řád – tomu se zkrátka nevyhnete..

Živnostenskému úřadu musíte provozovnu nahlásit a doložit také právní důvod jejího užívání. Pokud nemovitost vlastníte, zřejmě nevyvstane problém, nicméně pokud jste v nájmu, budete si muset zajistit souhlas vlastníka.

Provozovna musí být také řádně označena identifikačním číslem a jménem podnikatele a otevírací dobou – to platí pro kosmetický salon doma i v terénu.

4/5 - hodnocení čtenářů