Bydlení pro mladé je stále nedostupnější. Ceny nemovitostí jsou závratně vysoké zejména v Praze a Brně, ale problém ufinancovat nákup bytu může být pro rodiny s malými dětmi problém. Jaké mají mladí lidé možnosti získat bydlení?

Státní půjčka na bydlení

Co je program bydlení pro mladé

Státní fond rozvoje bydlení, který je zřízen Ministerstvem pro místní rozvoj, provozuje program bydlení mladých. Poskytuje úvěry nejméně 30 000 Kč a nejvýše 300 000 Kč na modernizaci obydlí, až 2 000 000 Kč na výstavbu či koupi rodinného domu a až 1 200 000 Kč na koupi bytu.

Úvěr je třeba splatit do 10 let u modernizace obydlí či do 20 let u pořízení nemovitosti. Úvěr na modernizaci obydlí se zajišťuje ručitelským prohlášením osobou mladší 55 let a s příjmem nad 15 000 Kč. Při úvěrech na pořízení obydlí je na nemovitost zřízeno zástavní právo, jedná se tak o státní hypotéku.

Výhody programu

Oproti klasickým hypotékám má státní půjčka pro mladé nižší úrokovou sazbu (nejméně 1% p.a.) s fixní dobou na pět let. Možnost mimořádných splátek a předčasného splacení je bez poplatků, stejně jako vedení a správa úvěru.

Při narození či osvojení dítěte je navíc u úvěrů na pořízení bydlení vyplácena dotace na bydlení pro mladé ve výši 30 000 Kč, a příjemci úvěru mají se svolením fondu na bydlení možnost přerušit na 2 roky jeho splácení. Stejně tak mohou požádat o přerušení splátek z důvodu ztráty zaměstnání, dlouhodobé nemoci či úmrtí člena domácnosti.

Podmínky pro čerpání úvěru

Při čerpání úvěru je však potřeba splnit různé podmínky. Podlahová plocha domu nesmí přesáhnout 140 m², plocha bytu pak 75 m². Úvěr může pokrývat maximálně 80% sjednané ceny domu či bytu, tedy alespoň 20% musí mít žadatelé našetřeno.

Podmínky jsou kladeny i na žadatele. Úvěry jsou poskytovány lidem, kteří žijí v manželství nebo registrovaném partnerství, pokud je alespoň jeden z nich mladší 36 let ke dni žádosti o poskytnutí úvěru. Úvěr je tedy jakási novomanželská půjčka od státu. Požádat o něj ale může i člověk do 36 let, který trvale pečuje o dítě mladší 15 let. Žadatel ani jeho manžel či partner nesmí být při podání žádosti o úvěru na pořízení domu či bytu vlastníkem nebo spoluvlastníkem jiné nemovitosti, ani družstevním nájemcem.

Tato půjčka je tedy koncipována jako státní hypotéka pro mladé páry či rodiny, které ještě žádné vlastní bydlení nemají.

Kritika programu

O program není mezi lidmi velký zájem. Poskytované úvěry jsou totiž velmi nízké. Ani na menším městě si často nelze opatřit byt v částce 1,5 milionu, postavit dům za 2,5 milionu je také obtížné. Navíc jste při žádosti omezeni podlahovou plochou. Využití proto nachází na venkově. Žádost o takový úvěr v Praze je utopií.

Ani deklarované výhody nejsou tak výhodné (např. úroková míra se v současnosti pohybuje kolem 2%). Žádat o úvěr je navíc administrativně náročnější než zařízení hypotéky.

Pokud vám státní půjčka nevyhovuje, můžete se obrátit na banku se žádostí o běžnou hypotéku. Kromě ní existují i různé nebankovní půjčky a úvěry, avšak tyto produkty nejsou výhodné na financování nemovitostí, ale spíše na krátkodobé řešení výpadku příjmů.

Nemůžete-li si dovolit koupit dům či byt, budete se muset uchýlit k bydlení v nájmu.

Obecní bydlení

Dříve bylo obecní bydlení běžnou záležitostí. Města se však postupně bytového fondu zbavila a nové byty nebyly budovány, proto je v současnosti nabídka omezená. Občas se ale nějaký obecní byt uvolní. A proč byste měli mít o obecní nájem vůbec zájem? Nájemné obecního bytu je totiž většinou podstatně nižší než nájemné tržní.

Neexistují obecná pravidla pro nabízení městských bytů. Každé město si určuje podmínky samo. Byty jsou nabízeny na vývěskách obecních úřadů a na webových stránkách měst a obcí.

Na místo nájemníků se provádí výběrové řízení. Buď se noví nájemníci vylosují z žadatelů, kteří o byt projeví do určité doby zájem, nebo se používá tzv. obálková metoda. Do zalepené obálky podáte kromě své žádosti o byt i výši nájemného, kterou jste ochotni platit. Jako nový nájemník pak bude vybrán ten, který nabídl nejvíce. Poslední metodou výběru nájemníků je přidělování bodů nájemníků bytovou komisí podle socioekonomické situace, ve které se žadatelé o byt nachází.

Většinou musí žadatelé splnit podmínku trvalého bydliště v dané obci po nějakou dobu (často minimálně tři roky). Často se zkoumají příjmy žadatelů, zda nejsou příliš vysoké ani příliš nízké, zda žadatelé nejsou v exekuci apod.

Některé byty jsou určeny pro specifické skupiny obyvatel. Např. sociální byty jsou určeny pro osoby s nízkými příjmy, mladé lidi, kteří vyšli z dětských domovů, osoby se zdravotním postižením či pro seniory.

Specifickou kategorií jsou startovací byty. Ty jsou určeny jako bydlení pro mladé rodiny, páry či jednotlivce, většinou od 18 do 35 let. Nájemní smlouva je uzavírána na pár let, během kterých by si měli nájemníci najít jiné bydlení (např. si pořídit vlastní nemovitost). Při přidělování startovacích bytů se obvykle zkoumají příjmy žadatelů.

VZOR NÁJEMNÍ SMLOUVY
5/5 - hodnocení čtenářů