Dnes není registrované partnerství v ČR postaveno na roveň manželství heterosexuálních párů. Rozdíly nejsou jen v oblasti péče o děti, ale i ve vymezení společných práv a povinností, ve vzniku, a jiný je i jeho zánik. Když byl v roce 2006 přijat zákon č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství, budil vášně zastánců konzervativních hodnot. V dnešní době se společnost posunula k větší toleranci. 

Podmínky pro vstup do registrovaného partnerství

Partnerství mohou uzavřít pouze dvě osoby stejného pohlaví. Registrované partnerství heterosexuálů český právní řád nezná, ačkoliv v zahraničí je běžné.

Vstoupit do partnerství můžete pouze, pokud jste zletilí, tedy starší 18-ti let, a svéprávní. Uzavřít registrované partnerství nelze se sourozencem, rodičem či prarodičem.

Také již nesmíte již žít v jiném partnerství, i kdyby bylo uzavřeno v cizině, nebo v manželství. Pokud jste ale rozvedení, nic vám uzavřít partnerství nebrání.

Zákon umožňuje uzavřít registrované partnerství s cizincem. Musíte ale být občanem České republiky. Pokud byste tedy byli cizinci oba, do partnerství v Česku vstoupit nemůžete.

Jak se registrované partnerství uzavírá?

Pokud chcete svůj vztah s partnerem formalizovat, musíte o tom učinit prohlášení před matrikářem na matričním úřadě. Ten se vás zeptá, zda chcete spolu do partnerství vstoupit. Vy pak řeknete, že ano, a že vám nejsou známy okolnosti, kvůli kterým byste registrované partnerství nemohli uzavřít.

Bohužel uzavírání partnerství je v zákoně nastaveno spíše jako administrativní úkon než jako vyvrcholení soužití mezi dvěma milujícími se lidmi. Na rozdíl od svatby nemusí být veřejné ani slavnostní. Přítomni nemusí být ani žádní svědci.

Kde a kdy můžeme do partnerství vstoupit?

Možná vás to překvapí, že v České republice je přes 6000 matričních úřadů, před kterými lze mít svatbu. Partnerství však lze uzavřít pouze na čtrnácti z nich. V každém kraji je tak pouze jeden příslušný orgán.

Jedná se o Úřad městské části Praha 1, Magistrát města Kladno, Magistrát České Budějovice, Úřad městského obvodu Plzeň 3, Magistrát města Karlovy Vary, Úřad městského obvodu Ústí nad Labem-město, Magistrát města Liberec, Magistrát města Hradec Králové, Magistrát města Pardubice, Magistrát města Jihlava, Úřad městské části Brno-střed, Magistrát města Olomouc, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o Magistrát města Zlín.

Pár si může vybrat kterýkoliv z těchto úřadů. Nezáleží na tom, kde má trvalý pobyt.

Partnerství nelze na rozdíl od manželství uzavírat na zastupitelských úřadech v cizině. Neexistují ani žádné církevní obřady pro stejnopohlavní dvojice.

Konkrétní místo, kde uzavření registrovaného partnerství proběhne, si určuje matriční úřad sám. Pokud byste si přáli vstoupit do partnerství jinde, měl by vám vyjít vstříc, pokud je to možné. Bohužel, v některých krajích je stanoveným místem pouze obřadní síň.

Na svatbu si mohou snoubenci vzít dva dny pracovního volna, budoucí partneři však žádný nárok na volno nemají. Některé matriční úřady si striktně určují i čas, ve kterém lze partnerství uzavírat. V některých případech jde o všední dny. Budete si tak muset vzít dovolenou.

Formuláře a poplatky

Před uzavřením partnerství vyplníte formulář, který vám dá matriční úřad. Jedná se o tzv. Dotazník k registrovanému partnerství. V něm uvedete svoje osobní údaje.

Matričnímu úřadu se dále musí předložit:

  • doklady totožnosti,
  • rodné listy,
  • doklady o státním občanství České republiky,
  • výpisy z údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu.

Pokud jste již byli v registrovaném partnerství, tak musíte doložit rozhodnutí soudu o zrušení předchozího partnerství nebo úmrtní list předchozího partnera.

Registrované partnerství pro cizince

Cizinci dále předkládají potvrzení Ministerstva vnitra o tom, že mají v ČR povolen pobyt. To nesmí být starší než 7 pracovních dní. Pokud jsou ze zemí EU, tak jej dokládat nemusí.

Uzavření registrovaného partnerství mezi lidmi, kteří nemají v České republice trvalý pobyt je zpoplatněno částkou 3000 Kč. Pokud jeden z páru pobyt na území má, tak pár zaplatí 2000 Kč. Jedná se o správní poplatky. Kromě nich si matriční úřady účtují i tzv. provozní poplatky. Cena za uzavření partnerství tak může být většinou o tisícovku vyšší.

Co následuje po uzavření partnerství?

Místo oddacího listu dostanou partneři doklad o registrovaném partnerství. Matriční úřad udělá zápis do knihy partnerství, kterou vede. Z ní si mohou partneři případně činit výpisy.

Partnerům zůstává jejich příjmení. Nemohou si tedy již při uzavření určit příjmení společné, jako to mohou činit snoubenci. Pokud je chtějí mít shodné, musí podat zvláštní žádost o změnu na matričním úřadu podle místa bydliště a zaplatit správní poplatek 1 000 Kč.

Ročně do partnerství vstoupí 200 až 300 párů. Podle Českého statistického úřadu uzavírají registrované partnerství více muži než ženy. Většině je po třicítce.

V současnosti se hovoří o povolení vstupu do manželství i lidem stejného pohlaví. Registrované partnerství v ČR by tak nebylo jediným způsobem, jak se stát formálně párem i pro okolí a úřady.

4.6/5 - hodnocení čtenářů