Vždycky jste snili o tom, že si založíte vlastní kancelář a najednou jste úspěšně složili advokátní zkoušky. Stali se z vás advokáti, kteří nesou odpovědnost sami za sebe a jimž nikdo nepřidělí práci. V Česku je v současnosti přes 13 500 advokátů. To znamená, že musíte bojovat ve vysoce konkurenčním prostředí o nové klienty. Jak na to? V článku přinášíme shrnutí, jak založit advokátní kancelář jako začínající samostatný advokát.

Co dělat po složení advokátních zkoušek?

Poté, co složíte advokátní zkoušku, je třeba podat České advokátní komoře žádost o složení advokátního slibu a zápis do seznamu advokátů, čestné prohlášení o bezúhonnosti a doklad o tom, že ke dni zápisu do seznamu advokátů bude ukončen váš pracovní poměr.

Protože termíny složení slibu jsou umožněné většinou měsíc po složení zkoušek a k zápisu do seznamu advokátů může dojít teprve dnem, kdy složíte slib, je vhodné, abyste zůstali do té doby nadále zaměstnáni jako koncipienti.

Ke složení slibu se musíte dostavit s předstihem půlhodiny společensky oděni. Můžete pozvat svou rodinu či známé, protože jde o slavnostní ceremoniál. Připravte si 4 000 Kč v hotovosti jako poplatek za zápis, který zaplatíte na místě, a další dokumenty, které vám budou zaslány po podání žádosti.

Získáte své evidenční číslo ČAK a IČO. Získáte také průkaz advokáta a ověřovací knihu, která je nutné pro prohlášení pravosti podpisu. Vyřídit si dále musíte razítko advokáta.

Ode dne, kdy se dostanete na seznam advokátů, patříte oficiálně mezi advokátní stav a můžete začít vykonávat advokátní činnost jako začínající samostatný advokát.

Povinné platby ČAK a pojištění advokátů

Komora požaduje, abyste do týdne od zápisu zaplatili:

  • příspěvek na činnost ČAK (pro rok 2020 ve výši 10 600 Kč),
  • odvod do sociálního fondu komory (v roce 2020 500 Kč),

převodem na účet č. 12432011/0100.

Advokát musí mít sjednané pojištění profesní odpovědnosti. Zde si můžete vybrat, zda chcete být pojištěni v rámci hromadného pojištění, či zda si sjednáte individuální pojistnou smlouvu. V případě hromadného pojištění se pojistné hradí pololetně. Pro rok 2020 činí 6 700 Kč rovněž na účet ČAK.

Hromadné pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu, kterou advokát sám osobně způsobí v souvislosti s poskytováním právních služeb. Minimální limit pojistného činí 5 000 000 Kč.

Přihlášení na úřadech a další povinnosti

Advokacie není jen poslání ale také obchodní činnost. V některých ohledech musíte tedy postupovat stejně jako začínající podnikatelé. Je potřeba se dostavit na příslušné úřady a nahlásit se tam.

Je potřeba se registrovat jako poplatník daně z příjmů fyzických osob na místně příslušném finančním úřadě podle místa vašeho trvalého bydliště. Učinit tak musíte do 15. dne od chvíle, kdy začnete působit jako samostatný advokát.

Musíte se také rozhodnout, zda budete plátci DPH. Záleží, na jaké klienty se chcete zaměřit. Pokud nabízíte služby korporátu, je výhodnější se plátcem stát. Jinak se k platbám DPH nemá smysl přihlašovat. Plátcem se stanete automaticky, pokud dosáhnete obratu milion korun za 12 měsíců.

Je potřeba se ohlásit na vaší Okresní správě sociálního zabezpečení do 8 dnů, že jste začali samostatně podnikat. Budete pak platit minimální zálohy na pojistné na sociální zabezpečení. Přihlásit se můžete také k nemocenskému pojištění.

Ve lhůtě 8 dnů musíte také vaši činnost oznámit vaší zdravotní pojišťovně, která vám vyměří, jaká bude vaše platba na pojistné na zdravotní pojištění.

Je také možné provést registrační povinnost na jednotném kontaktním místě, které je umístěno na živnostenském úřadu umístěných v krajských městech. Zde vám pomohou s vyplněním potřebných formulářů a žádostí pro všechny potřebné úřady, na které se pak nemusíte dostavit osobně.

Každý advokát musí mít datovou schránku. Nemusíte o ni žádat, údaje o ní vám přijdou automaticky poštou do několika dnů od zápisu do seznamu advokátů.

Podle pravidel ČAK musíte označit své sídlo informační tabulkou.

Jako začínající samostatný advokát si můžete zřídit podnikatelský účet. Nejde o povinnost, avšak v případě, že své osobní finance neoddělíte od svého podnikání, připravte se na to, že vás bude finanční úřad více kontrolovat.

Hledání klientů a propagace

Najít si klienty není jen tak.  Začínající advokáti se často domlouvají se svým předchozím zaměstnavatelem, že budou pracovat pro klienty jeho kanceláře. Tím získáte určitou jistotu do začátku. Nicméně, je nutné, abyste získali vlastní klienty. Zde je nutné si uvědomit, jaký typ klientů vlastně chcete. Proč by měli chtít, abyste byli jejich advokáti právě vy a nikoliv zavedená kancelář?

Je důležité být vidět. Základem je zřídit si přehledný profesionálně vypadající web, na kterém se vaši potenciální klienti budou snadno orientovat. Zřiďte si facebookovou stránku. Nepodceňujte ale ani tvoření kontaktů v reálu. Osobní doporučení je pro většinu lidí rozhodující. Navštěvujte společenské akce a využívejte osobních konexí.

Připravte se na výdaje

Zatímco zaměstnaný advokát má své jisté, začínající samostatný advokát musí bojovat o své místo na slunci. Nestačí jen perfektně znát právo, ale i schopnost prosadit se v konkurenčním prostředí. Na počátku je potřeba udělat si propočet, jak dlouho vydržíte nevydělávat a mít určitou finanční rezervu. Než rozjedete úspěšnou advokátní kancelář, budete totiž muset dost investovat. Promyslete si proto dobře, které náklady jsou skutečně nepostradatelné.

Pokud nemáte pracovní počítač a telefon, je potřeba si je urychleně zakoupit. Pro vaši práci jde o jedny z mála skutečně nepostradatelných položek. Vyberte si výhodný internetový a mobilní tarif.

Pronájem prostoru kanceláře se může vyšplhat vysoko, pokud preferujete atraktivní adresu v centru velkých měst. Dobré je investovat i do vybavení, tak aby se u vás klient cítil pohodlně. Využívat ale můžete i coworkingová centra, ve kterých můžete získat kontakty na další zakázky.

Papírová literatura slouží spíše jako výzdoba kanceláří a na laiky zase tolik dojmu neudělá. V dnešní době je nutné mít nainstalován právnický informační systém, jako je ASPI či Beck Online. Tak se rychle dostanete ke všem informacím, které pro výkon své praxe potřebujete.

Počítejte také s dalšími výdaji na administrativu. Kopírovací služby a kancelářské potřeby mohou vypadat jako spousta malých položek, v součtu vás však mohou překvapit.

Pokud se rozhodnete začlenit auto do podnikání, můžete si je pořídit např. na leasing.

Zvažte, jak budete vést advokátní spisy. V dnešní době je příklon k tomu vést si elektronický advokátní spis pomocí programů, které vám mimo jiné umožní i provádět fakturace, hlídají lhůty, pomáhají s organizací práce a zabezpečí data klientů.

5/5 - hodnocení čtenářů