Používat auto v podnikání je v současnosti samozřejmostí. Vyplatí se však vložit jej do obchodního majetku? A jakým způsobem lze uplatnit výdaje na auto? Možnosti máte v podstatě dvě – uplatňovat reálné náklady či paušál.

Reálné náklady

Auto v podnikání nezahrnuté do obchodního majetku

Rozhodnete-li se své auto nezahrnout do obchodního majetku, nebude příjem z prodeje auta součástí daně z příjmů fyzických osob. Podmínkou je, že mezi koupí vozidla a jeho prodejem uplynula alespoň doba jednoho roku.

Můžete uplatnit náhradu výdajů za pohonné hmoty, které budou vycházet z ceny stanovené Ministerstvem práce a sociálních věcí (pro rok 2021 benzín 95 oktanů 27,8 Kč za litr, benzín 98 oktanů 31,1 Kč za litr, nafta 27,2 Kč za litr, u elektrických vozidel 5 Kč za 1 kilowatthodinu). Pokud budou ceny vyšší, je možné uplatnit, ale musíme si ponechat doklady o nákupu.

Je také možné vozidlo amortizovat podle sazby základní náhrady, která pro rok 2021 činí 4,4 Kč za 1 kilometr jízdy. Tato amortizace je možná pouze pro vozidla, která nebyla nikdy v obchodním majetku a vlastníkem je přímo OSVČ (nemůže jít o auto na leasing). Jde vlastně o cestovní náhrady, které uplatňuje také zaměstnanec, který používá při služebních cestách své auto.

Auto vložené do obchodního majetku

Zařazení auta do majetku znamená, že můžete následně uplatňovat různé druhy daňových odpisů. Automobily zařazené pod hmotný movitý majetek patří do druhé odpisové skupiny. To znamená, že během pěti let postupně snižujete základ daně prostřednictvím nákladů, do kterých je zahrnuta cena automobilu. Tak po pěti letech auto amortizujete, tedy odečtete si z daní celou jeho hodnotu.

Dále můžete uplatnit náklady na pohonné hmoty, opravy, údržbu, příslušenství či pojistné. Můžete si s nimi snížit základ daně z příjmů, nebo odpočítat DPH, pokud jste plátci daně z přidané hodnoty.

Pokud přejdete z OSVČ na obchodní společnost (např. s.r.o.) vyplatí se napsat auto na firmu téměř vždy.

Kniha jízd

Kniha jízd (či deník jízd) musí být vedena, aby šlo prokázat, reálné náklady při používání vozidla.

Zapisujte vždy typ vozu, SPZ, data cest, ujeté kilometry, trasu a účely cest a stav tachometru na začátku a konci každého roku. Vést by se měly také záznamy o tom, kdo auto řídil, záznamy provozu, době řízení, bezpečnostních přestávkách, případně o době odpočinku.

Uplatňování paušálu

Pokud auto v podnikání nepoužíváte příliš často, může se vám více vyplatit zvolit si paušální výdaje na dopravu. Uplatnit můžete 5 000 Kč za kalendářní měsíc. Spočítejte si tedy, kolik měsíčně najezdíte kilometrů a kolik peněz vynaložíte na pohonné hmoty. Je to v součtu pod 5 000 Kč? Pak se vám vyplatí paušál. Reálné náklady nemusíte řešit.

Podmínkou je, že auto není přenecháno jiné osobě k užívání (to neplatí, pokud se jedná o zaměstnance na služební cestě). Paušální výdaje můžete použít na maximálně tři vozidla.

Pokud byste auto využívali pro soukromé účely, můžete uplatnit pouze 4 000 Kč měsíčně. Takto lze využívat pouze jedno vozidlo.

Pokud nejste plátcem DPH, nemusíte vést knihu jízd.

Auto v podnikání a silniční daň

Silniční daň jste povinni platit, ať je auto zahrnuto do obchodního majetku či nikoliv. Výše daně se stanoví podle objemu motoru (např. do 800 cm3 je sazba daně 1 200 Kč, postupně stoupá, s objemem motoru nad 3 000 cm3 se hradí ročně 4 200 Kč).

Podle stáří vozidla lze uplatňovat daňové slevy. Na auta registrovaná před 0 – 3 roky však lze uplatnit nárok na 48% snížení daně, na auta stará 3-6 let pak 40% snížení, na auta registrovaná před 6 – 9 roky pak 25% daně. U starých aut zaregistrovaných před rokem 1990 naopak musíte zaplatit daň o 25% vyšší.

Zaměstnavatel musí zaplatit silniční daň i za zaměstnance, který použije při služební cestě vlastní automobil. Uhradit musí 25 Kč za den.

Kdy se co se vyplatí?

Jaký způsob uplatnění nákladů je nejvýhodnější? Uplatňování paušálu je jednoduché. Navíc pokud nejste plátce DPH, nemusí se vést kniha jízd, nemusí se sbírat doklady prokazující nákup pohonných hmot. Snížíte tak mimo jiné i náklady na administrativu. Pokud ale používáte auto často či dokonce denně, vyplatí se vám v konečném důsledku spíše uplatňovat reálné výdaje.

Pamatujte ale, že během kalendářního roku nelze přejít od reálných nákladů na paušál a naopak. Musíte si vybrat jeden ze způsobů a toho se držet.

3.3/5 - hodnocení čtenářů