Přechod z OSVČ na s. r. o.

přechod z OSVČ na sro

Většina lidí začíná s podnikáním tak, že si založí živnost a stanou se osobou samostatně výdělečně činnou. Za určitých okolností se však vyplatí přestat podnikat na živnostenský list a založit si firmu. Nejde o jednoduchou změnu, podnikatel má však na výběr několik možností, jak postupovat. Jaké má přechod z OSVČ na s. r. o výhody a s jakými problémy byste měli počítat?

OSVČ nebo s. r. o.?

Podnikat jako OSVČ je na rozdíl od založení právnické osoby byrokraticky jednodušší. Proto si začínající podnikatelé většinou volí tuto variantu. Pokud jste ale podnikání dobře rozjeli a máte čím dál více zakázek, můžete začít uvažovat, zda pro vás nebude výhodnější přechod z OSVČ na právnickou osobu.

Výhody podnikání jako s. r. o.

Vystupovat jako živnostník je přece jen jiné, než jako jednatel společnosti. Zvýší se vaše reputace mezi obchodními partnery i zákazníky. Můžete budovat svou pověst a značku. I banky se přeci jen dívají na s. r. o. jinak než na OSVČ. Navíc dosáhnete na různé evropské dotace.

Nespornou výhodou je limitované ručení za závazky společnosti. Jako OSVČ vám neustále hrozí, že pokud se dostanete do exekuce, můžete přijít o veškerý svůj osobní majetek. V případě neúspěšného podnikání s. r. o. ručíte jako společník pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Ovšem pozor, nově členové statutárních orgánů odpovídají za škodu s. r. o., pokud porušili své povinnosti, a přispěli tak k úpadku. Soud jim pak může v konkurzu uložit uhradit rozdíl mezi dluhy a hodnotou majetku společnosti.

Do společnosti můžete přibrat společníky, kteří vám s podnikáním mohou pomoci, např. přinést nové know-how. Můžete pak růst na trhu mnohem snadněji než jako živnostník.

S. r. o. vám umožní snadněji nakládat s obchodním závodem či podnikem. A až se nebudete na podnikání cítit, můžete společnost prodat nebo ji přenechat dědicům. To v případě OSVČ nelze.

Proč zůstat OSVČ

Zůstat OSVČ však má své výhody. Pro přechod z OSVČ na SRO by si měl podnikatel vždy dobře spočítat, zda se mu podnikání skrze společnost vyplatí z daňového hlediska. OSVČ hradí 15% daň z příjmů a SRO 19%.  Na druhé straně má s. r. o. mnohem větší možnost daňové optimalizace.

Jako živnostník můžete uplatnit daňový paušál a vést pouhou daňovou evidenci. V rámci s. r. o.  musíte přejít na účetnictví se vším všudy, to znamená pečlivě evidovat každý výdaj. Pokud nejste v této oblasti zběhlí, budete pravděpodobně potřebovat účetní. Už vám nebude stačit Excel a budete si muset pořídit program na vedení účetnictví. Budete si také muset zřídit datovou schránku.

Živnostník může jednoduše disponovat s příjmy z podnikání. Poté, co zaplatí daně, jsou zbylé peníze jeho. V případě s. r. o. však patří zisky společnosti nikoliv společníkovi. Podnikatel se tak může nechat u společnosti zaměstnat a nechat si vyplácet mzdu. Pak ale za něj bude muset s. r. o. vyplácet sociální a zdravotní pojištění. Další možností je nechat si vyplatit podíl na zisku, který následně znovu zdaní jako svůj příjem. Většina podnikatelů ale situaci řeší uzavřením dohody o provedení práce, kdy si mohou nechat vyplácet maximálně 10 000 Kč měsíčně.

Obě formy podnikání mají své klady i zápory. Přechod z OSVČ na s. r. o. je však dobré si vždy pořádně rozmyslet. Přechod na OSVČ zpět je mnohem složitější. Na rozdíl od OSVČ nemůže společnost své podnikání jednoduše ukončit.

Jak na přechod z OSVČ na s. r. o.

Živnostník, který chce začít podnikat jako společník, má v podstatě tři možnosti, jak přechod z OSVČ na s. r. o. provést.

Postupný převod podnikatelské činnosti z OSVČ na s. r. o.

Nejsnadnější cesta, jak přejít na společnost, je založit si ji a provozovat živnost a s. r. o. zároveň. Nové smlouvy budete uzavírat za společnost a stávající zakázky vyřešíte jako OSVČ, ale nové smlouvy již uzavřete za společnost. Své klienty tak můžete postupně se společností seznámit. Poté, co dořešíte závazky, které jste měli jako OSVČ, živnost zrušíte.

Tento způsob přechodu nebude výhodný pro ty, kteří mají dlouhodobé závazky a pohledávky, které by chtěli převést na společnost. Problémem bude také převod majetku.

Vklad obchodního závodu OSVČ do základního kapitálu s. r. o.

Při založení společnosti vložíte jako společník do společnosti celé své jmění, které jste vytvořili jako OSVČ (tj. váš obchodní závod neboli podnik). Obchodní závod si musíte nechat ocenit znalcem. Jde tedy o poněkud zdlouhavější a také nákladnější způsob, jak přejít na s. r. o.

Na druhou stranu, okamžikem vzniku společnosti jsou převedeny všechny vaše závazky a pohledávky a podnikání jako OSVČ můžete ukončit. Vaši zákazníci s vámi již budou jednat skrze společnost.

Prodej obchodního závodu OSVČ společnosti

Při této variantě je potřeba, aby byla již s. r. o. zapsána v obchodním rejstříku. Následně s ní uzavře OSVČ kupní smlouvu. Dojde k převodu práv a povinností OSVČ na s. r. o., jako při vkladu obchodního závodu.

Na rozdíl od předchozího způsobu přechodu ale není nutně potřeba, aby obchodní závod ocenil znalec. Kupní cena musí být ale určena jako cena obvyklá. Společnost musí prostředky skutečně vynaložit a OSVČ bude ze svých příjmů platit daň.

5/5 - hodnocení čtenářů