Statutární orgán obchodní společnosti zaměstnancem?

Zakládáte obchodní společnost a chcete se vyvarovat chyb, které by vás mohly po čase nemile překvapit? Vykonáváte funkci statutárního orgánu a jste zároveň zaměstnancem téže společnosti na základě pracovní smlouvy?

V každém případě by pro vás následující řádky mohly být přínosem.

Souběh funkce statutárního orgánu a pracovního poměru

K otázce souběhu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru se Nejvyšší soud vyjadřoval již několikrát a jeho judikatura je v tomto směru ustálená.

„Samotná okolnost, zda statutární orgán provádí úkon směrem dovnitř společnosti nebo navenek, nic nemění na tom, že jedná jako statutární orgán a že tato činnost není druhem práce ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) zák. práce. Správně proto odvolací soud vycházel z toho, že jednatel společnosti s ručením omezeným nemůže mít uzavřenu pracovní smlouvu, případně být jmenován do funkce, jestliže nevykonává jiný druh práce, než vyplývající přímo z práv a povinností jednatele.“

Tak konstatoval Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí č. j. 21 Cdo 963/2002 ze dne ze dne 15. ledna 2003.

Situace je tedy následující. Fyzická osoba, která je statutárním orgánem společnosti (respektive členem kolektivního statutárního orgánu) vykonává svou funkci na základě smlouvy o výkonu funkce, která se řídí obchodním zákoníkem (§66 odst. 2 Obchodního zákoníku).

Stejné osobě nic nebrání, aby vůči společnosti byla i v zaměstnaneckém poměru. Tato činnost vykonávaná na základě pracovní smlouvy však musí být odlišná od výkonu funkce statutárního orgánu.

Náplň jednotlivých činností se musí lišit, v opačném případě je daná pracovní smlouva absolutně neplatná.

Jedná se o případy, kdy jednatel figuruje v téže společnosti jako zaměstnanec na pozici ředitele či má například uzavřenou „pracovní smlouvu o výkonu jednatelství.“ Jestliže mají dané osoby v pracovní smlouvě nastaveny výhodné podmínky, např. vysoké odstupné, mohou o ně velice snadno přijít.

Souběhem funkce statutárního orgánu a pracovního poměru se v nedávné době zabýval i Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 3 Ads 119/2010, ze dne 9. prosince 2010. Z jeho názoru plyne, že na základě neplatnosti takových pracovních smluv nemají jednatelé právo na nemocenskou.

Statutární orgán obchodní společnosti zaměstnancem?
Jak se Vám líbil článek?