Smlouva o spolupráci mezi OSVČ

smlouva o spolupráci mezi OSVČ

V podnikání se bez pomoci neobejdete. Dříve či později narazíte na své limity a bude muset si přizvat externistu. Vztahy mezi podnikateli upravuje smlouva o spolupráci mezi OSVČ. Jak by měla taková dohoda o spolupráci mezi OSVČ vypadat? Právo tento smluvní typ přímo neupravuje, proto smlouva o spolupráci může nabývat nejrůznějších podob. Existuje však několik náležitostí, které by smlouva měla obsahovat vždy.

Smlouva o spolupráci mezi OSVČ není pracovní smlouva

Dohodu, kterou mezi sebou uzavírají podnikatelé, můžeme najít pod různými názvy:

 • rámcová smlouva,
 • partnerská smlouva o spolupráci,
 • smlouva o externí spolupráci,
 • a další.

Na názvu ale nezáleží. Rozhodující je obsah smlouvy, který by měl upravovat práva a povinnosti obou stran, tedy dvou živnostníků, popřípadě vztah mezi s.r.o. a OSVČ.

VZOR SMLOUVY O SPOLUPRÁCI

Obsah smlouvy, zejména pokud spolu strany hodlají spolupracovat dlouhodobě, je důležitý nejen pro nastavení společného fungování, ale také jako důkaz pro státní orgány. Vztah mezi OSVČ a firmou by totiž neměl nikdy sklouznout do podoby tzv. závislé práce, kdy je OSVČ v podstatě v roli zaměstnance.

OSVČ by měl mít možnost rozhodovat sám o postupech, neměl by mít nařízenou pracovní dobu, měl by používat své vlastní vybavení.

OSVČ by neměl pracovat pouze pro jednu firmu, ale mít i různé jiné klienty.

Pozor na švarcsystém

Smlouva o spolupráci mezi OSVČ a firmou by neměla být pouze zastírací název pro pracovní smlouvu. Měla by vždy upravit vyrovnaný vztah mezi dvěma podnikateli. V opačném případě by se mohlo jednat o tzv. švarcsystém.

Externí spolupráce, která je pouze zástěrkou pro faktické zaměstnávání OSVČ je výhodná a v některých odvětvích (např. u IT) i široce rozšířená. Švarcsystém je však nelegální, protože „zaměstnavatel“ při něm krátí daně a odvody na poplatcích. Oběma stranám vztahu tedy firmě, která se chová jako zaměstnavatel, i OSVČ, který je fakticky v pozici zaměstnance, tak hrozí vysoké pokuty.

Jednorázová nebo dlouhodobá spolupráce?

Smlouva o spolupráci mezi OSVČ či OSVČ a firmou se bude lišit podle toho, zda se podnikatelé chystají spolupracovat dlouhodobě nebo pouze na jednom projektu.

Jednoduchá smlouva o spolupráci má většinou podobu smlouvy o dílo. Při jejím sepsání by se nemělo zapomenout na určení toho, na čem přesně bude OSVČ či firma spolupracovat, jaké služby OSVČ konkrétně poskytne a jakou odměnu za ně dostane.

Rámcová smlouva o spolupráci předpokládá, že si podnikatelé budou vzájemně poskytovat služby dlouhodobě. Často bývá sepsána obecně a o jednotlivých konkrétních projektech se poté sepisují zvláštní realizační smlouvy, které spolupráci konkretizují.

Smlouvy, které mezi sebou podnikatelé uzavírají, mohou být klidně i ústní, domluvené telefonicky či e-mailem. Nicméně zejména při dlouhodobé spolupráci doporučujeme sepsat smlouvu písemně, aby obě strany věděly, jaká jsou jejich práva a povinnosti.

Kdo smlouvu uzavírá

Základem u každé smlouvy je vymezit, kdo jsou strany, které ji uzavírají. OSVČ by měl uvést své IČ. U právnické osoby nezapomeňte uvést název, formu, IČ, DIČ a zástupce.

Měl by to být právě statutární zástupce, který je uveden v obchodním rejstříku, kdo bude smlouvu podepisovat. Smlouva může být samozřejmě i vícestranná.

Vymezení poskytovaných služeb

Předmětem smlouvy o spolupráci jsou obvykle služby, které dodává OSVČ jinému živnostníkovi či společnosti. Vyhněte se větě, že OSVČ bude pro druhou stranu pracovat. Už tato formulace se nápadně blíží pracovní smlouvě a švarcsystému. Ve smlouvě byste měli uvést, jaký charakter služeb OSVČ poskytuje.

Čím přesněji předmět spolupráce vymezíte, tím větší jistotu budete mít, co vlastně od sebe můžete očekávat. Na druhou stranu přílišná konkretizace vám zabrání ve flexibilitě. U rámcové smlouvy proto doporučujeme obecnější vymezení (např. tvorba webových stránek) a podrobnosti si domluvte až u jednotlivých projektů.

Ve smlouvě o spolupráci můžete také vymezit, jak má OSVČ služby dodávat.

 • Bude docházet do firmy?
 • Má dodržovat pokyny a stanovený rozvrh?
 • Budou mu dodány materiály nebo vybavení?
 • Kdo uhradí náklady spojené s poskytováním služeb?
 • Má OSVČ stanoveny nějaké etapy plnění, nebo dodá hotový projekt až na konci?

Tyto body by měly být řešeny, opět si však dejte pozor na to, aby vaše spolupráce nesklouzla do podoby zaměstnaneckého poměru.

Stanovení ceny za služby

Jednání o odměně je pro OSVČ často tím nejdůležitějším bodem smlouvy. Jakým způsobem bude za dodávky služeb placen? Může si účtovat cenu za hodinu činnosti nebo fixní cenu za projekt.

Časté jsou zálohy, ale i různé bonusy např. za včasné dodání apod. Nezapomeňte ani na platební podmínky, tedy, kdy a jak má firma povinnost OSVČ zaplatit.

Další náležitosti smlouvy

Smlouva o spolupráci mezi OSVČ může obsahovat mnoho dalších podrobností. Může jít např. o:

 • vymezení odpovědnosti,
 • stanovení sankcí za nedodržení smlouvy,
 • uzavření konkurenční doložky či doložky o mlčenlivosti,
 • nastavení pravidel pro změnu smlouvy,
 • apod.

Vzor smlouvy o spolupráci

Pokud využijete náš vzor smlouvy o spolupráci, můžete si jej snadno upravit podle svých potřeb. Získáte vzorový dokument s pomocnými komentáři, jak smlouvu doplnit a vylepšit o dodatečná ustanovení, která zvyšují právní jistotu.

VZOR SMLOUVY O SPOLUPRÁCI

Vzor využijete jako smlouvu o spolupráci mezi OSVČ a mohou jej využít i společnosti, které chtějí uzavřít dohodu s influencerem či blogerem k propagaci jejich výrobků či služeb.

4.7/5 - hodnocení čtenářů