Bodový systém hodnocení řidičů

V roce 2007 byl zaveden bodový systém, který se vztahuje na řidiče motorových vozidel na území České republiky. Hlavním cílem pro zavedení bodového systému bylo snížení počtu a následků dopravních nehod a evidence neukázněných řidičů. Bodový systém je používán i v dalších evropských zemí jako např. ve Spolkové republice Německo, Velké Británii, Francii, Rakousku, Finsku a dalších.

Udělování bodů za jednotlivé přestupky jsou stanoveny v právním předpisem, a do budoucna lze očekávat, že bude docházet k dalším novelizacím, resp. ke změně výše bodových trestů pro řidiče.

  • Za přestupek je možné udělit řidiči 2 až 7 bodů.
  • Body je možné i odčítat (viz. dále).
  • Aktuální počet bodů řidiče lze zjistit pomocí Výpisu z bodového hodnocení řidiče či Výpisu z evidenční karty řidiče (viz. dále).
  • Dosažením 12 bodů dochází k tzv. vybodování řidiče a vše směřuje ke ztrátě řidičského oprávnění na jeden rok.
  • Proti výzvě k odevzdání řidičského průkazu může řidič podat námitky.
  • Řidič, který pozbyl řidičské oprávnění na jeden rok musí pro vrácení řidičského průkazu absolvovat (1) přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole, (2) lékařskou prohlídku a (3) dopravně psychologického vyšetření.

Jak zjistím, kolik mám bodů

Máte dvě oficiální možnosti, jak spolehlivě zjistit, kolik máte aktuálně bodů v bodovém systému.

  • Výpis z bodového hodnocení řidiče
  • Výpis z evidenční karty řidiče

Oba dva výpisy čerpají z databáze Centrálního registru řidičů, který je veden Ministerstvem dopravy.

V některých případech Vašeho přestupku je policista povinen prověřit Vaše záznamy v registru řidičů. Zde je příležitost, že Vám policista může sdělit, kolik bodu aktuálně máte, nicméně nepovažujte tuto informaci za oficiální a vřele doporučuje využívat výše uvedené dvě možnosti.

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Výpis z bodového hodnocení řidiče obsahuje výpis přestupků, za které byly uděleny body. Jedná se tedy o Vaši historii bodového hodnocení a najdete zde také aktuální počet získaných bodů.

Výpis z bodového hodnocení řidiče můžete získat na kterémkoli CzechPointu (obecní úřad, česká pošta, notář,…).

Pro vyhotovení výpisu je nutné předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz nebo identifikační doklad cizince nebo průkaz o povolení pobytu cizince).

O výpis může požádat i jiná osoba, avšak v takovém případě je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc v českém jazyce a platný doklad totožnosti zmocněnce.

Cena za výpis z bodového hodnocení řidiče z CzechPointu

Cena za výpis z CzechPointu se liší od pracoviště.

Výpis obvykle obsahuje pouze 1 stranu.

Seznam všech kontaktních míst CzechPoint najdete na této stránce. Anebo využijte interaktivní mapu zde.

Výpis z bodového hodnocení řidičepouze informativní charakter, nenahrazuje výpis z evidenční karty řidiče, který je nutný pro styk s úřady.

Výpis z evidenční karty řidiče

Výpis z bodového hodnocení řidiče obsahuje výpis všech dopravních přestupků, nezávisle na tom, zda za ně byly či nebyly uděleny body. V této historii jsou viditelné i udělené sankce (výše pokuty, apod.). Samozřejmostí je aktuální počet získaných bodů.

Výpis z bodového hodnocení řidiče můžete získat na odboru dopravně správních agent příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností.

Pro vyhotovení výpisu je nutné podat písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče a předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz nebo identifikační doklad cizince nebo průkaz o povolení pobytu cizince). Úřad má zákonem stanovenou lhůtu pro vydání výpisu, a to 30 dní. V praxi je však výpis z evidenční karty řidiče vydáván na počkání.

Cena za výpis je stanovena na 15,-Kč za každou stranu. Ve většině případů se jedná o 2 strany.

Výpis z evidenční karty řidiče je oficiálním dokumentem, který lze použít při jednání s úřady.


Pokračujte: Průvodce překročení rychlosti a pokuty

Rozcestník