Měření rychlosti, tolerance radarů

Kdo a kde je oprávněn měřit rychlost

Rychlost vozidel jsou oprávněni jen a pouze příslušníci Policie ČR (obecní čili městská a státní).

Do roku 2008 si některé obce najímaly soukromé společnosti pro měření rychlosti. Tyto společnosti poté předávaly obecním úřadům obrazové záznamy řidičů, kteří překročili povolenou rychlost. Takovouto praxi však v roce 2008 Nejvyšší správní soud zastavil svým rozsudkem, který opravňuje k měření rychlosti právě jen Policii ČR.

Tolerance radarů

Policie ČR využívá radary, které jsou schvalovány s odchylkou ± 3 km/h při zjištěné rychlosti do 100 km/h, resp. ± 3 % při zjištěné rychlosti nad 100 km/h. Tuto výši odchylky musí zohlednit až sám policista při měření rychlosti, neboť se do zobrazené rychlosti na radaru nezobrazí.

Může tak nastat situace, kdy projíždějící automobil rychlostí 50 km/h bude snímán a první radar zobrazí dosaženou rychlost 47 km/h a druhý radar 53 km/h.

Překročení rychlosti musí být prokazatelně dokázáno. Spolehlivě prokazatelné je překročení rychlosti 50 km/h až v případě, kdy je naměřena rychlost 54 km/h.

Rychloměry ve vozidlech bývají od výrobců kalibrovány tak, aby zobrazovaly o několik km/h nižší hodnotu než ve skutečnosti. Pokud nejsou na vozidle provedeny nepovolené úpravy, nemělo by se vám stát, že při dodržení rychlosti dle rychloměru vám bude naměřena vyšší než povolená rychlost vozidla.