Vrácení řidičského průkazu

Pro vrácení řidičského průkazu (po vybodování) musíte splnit všechny čtyři podmínky:

Uplynulo nejméně 12 měsíců od pozbytí řidičského oprávnění

Absolvovali jste přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole

Absolvovali jste lékařskou prohlídku a dopravně psychologické vyšetření

Písemně jste zažádali o navrácení řidičského průkazu

Doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole nesmí být v okamžiku podání žádosti o vrácení řidičského průkazu starší více jak 30 dní, proto přezkoušení absolvujte nikoli dříve jak jeden měsíc před koncem 12 měsíční lhůty.

Vyberte si autoškolu, kde chcete přezkoušení absolvovat a doneste s sebou:

Výpis z karty řidiče (pro zkušebního komisaře, aby věděl, z jakých vozidel máte být přezkoušeni)

Vyplněný formulář Žádost o řidičské oprávnění

Přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole obsahuje tyto části:

Teoretický test z pravidel o provozu na pozemní komunikaci a první pomoci

Zkoušku z ovládání a údržby vozidla

Praktickou jízdu se zkušebním komisařem

Pokud u zkoušky neuspějete, máte jeden opravný pokus, a to vždy jen a pouze z částí, ve kterých jste nebyli úspěšní. V případě, že byste neuspěli ani u opravného pokusu, pak budete muset absolvovat nový výcvik v autoškole z předmětu, ve kterém jste byli neúspěšní. Pokud byste toto nezvládli do 6 měsíců, pak je nutné absolvovat celý kurz autoškoly kompletně znovu.

Po zvládnutí přezkoušení o odborné způsobilosti absolvujte lékařskou prohlídku a dopravně psychologické vyšetření.

Dopravně psychologické vyšetření

Od 1. 8. 2012 může dopravně psychologické vyšetření provádět pouze psycholog s akreditací od ministerstva dopravy. (Před tímto datem vyšetření mohl provádět jakýkoli psycholog či klinický psycholog.)