Dopravní právo a úprava rychlosti

Existuje obecná úprava rychlosti, která stanovuje, že řidič je povinen přizpůsobit svou rychlost mnoha okolnostem, které ovlivňují bezpečnost jízdy. Této oblasti práva se často říká dopravní právo.

Řidič je povinen přizpůsobit svoji jízdu

Zejména je řidič povinen přizpůsobit svoji jízdu:

  • Svým schopnostem
  • Vlastnostem vozidla případně nákladu
  • Stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace
  • Povětrnostním podmínkám
  • Dalším okolnostem, které je možné předvídat

Základní pravidla pro rychlost jízdy

V obci smí řidič jet 50km/h.

Mimo obec smí řidič jet nejvýše 90km/h. (Pro motorové vozidlo přesahující 3500kg a autobus platí maximální přípustná rychlost 80km/h.)

Na dálnici smí řidič jet nejvýše 130km/h. (Pro motorové vozidlo přesahující 3500kg a autobus platí maximální přípustná rychlost 80km/h.)

Pozor, co jste možná nevěděli. Při použití sněhových řetězů smíte jet nejvýše 50km/h.

Tyto pravidla platí pouze v případě, že místní dopravní značení nepřikazuje rychlost jinou. Snížit rychlost můžete bez omezení. Zvýšit rychlost však lze maximálně o 30km/h.

Rychlostní limity jsou stanoveny v zákoně č. 361/2000 Sb. zákon o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu).

Překročení nejvyšší povolené rychlosti

Pokud řidič překročí nejvyšší povolenou rychlost, dopouští se tím přestupku. Sankce, které řidič obdrží, závisí především:

  • Na tom, o kolik byla rychlost překročena,
  • Kde se přestupek stal (v obci či mimo obec),
  • Zda řidič souhlasí s projednáním v blokovém řízení (či se bude přestupek projednávat ve správním řízení).

Pokračujte: Průvodce překročení rychlosti a pokuty

Rozcestník: