Vybodování, dosažení 12 bodů

Tzv. vybodování pro řidiče znamená de facto dosažení 12 bodů v rámci bodového systému, po kterém následuje výzva k odevzdání řidičského oprávnění.

Po spáchání dopravního přestupku, kterým je dosažena hranice 12 bodů, řidič obdrží od místně příslušného úřadu obce s rozšířenou působností informaci, že dosáhl 12 bodů v bodovém systému, proto je vyzván k odevzdání řidičského oprávnění. Lhůta, která začíná běžet okamžikem doručení, pro odevzdání je 5 pracovních dní.

 

Statistika podílu 12 bodových řidičů k 31. 12. 2011. Zdroj: Ministerstvo dopravy.

Čeští řidiči jsou schopni vymyslet nejrůzněji rafinované způsoby, jak jen nepřijít o řidičský průkaz. Pravdou ale říci, že v 99% jsou jejich pokusy o předejití vybodování marné. Bohužel mnohdy si ještě přitíží a způsobí problémy, o kterých ani neměli tušení.

Nepřevzetí výzvy k odevzdání řidičského oprávnění

Někteří řidiči se domnívají, že pokud nepřevezmou zásilku od úřadu, čili výzvu k odevzdání řidičského oprávnění, předejdou tak své povinnosti odevzdat řidičský průkaz. Nevědí totiž, že je někdo vyzval k odevzdání. Jsou oficiálně od úřadu nepoučeni, proto nemají povinnost. Skutečnost je ale jiná.

Zákon ošetřuje problém nepřevzetí korespondence a v tomto případě dochází k tzv. fikci doručení.   Zásilka je považována za doručenou i při nepřevzetí, a to po uplynutí stanovené lhůty. Stanovenou lhůtu najdete na výzvě k vyzvednutí zásilky, obvykle činí 7-10 dní. Pokud si v této lhůtě zásilku nevyzvednete, po právu se finguje skutečnost, že jste si zásilku vyzvedli.

Nepřevzetí zásilky, která obsahuje výzvu k odevzdání řidičského oprávnění, vám nikterak nepomůže.Úřady, správní orgány i soudy budou s vámi následně jednak jakoby jste zásilku převzali.

Jediné, na čem lze v tomto případě vydělat je nastavená lhůta k převzetí zásilky. Pokud si chcete udržet řidičské oprávnění co nejdéle, zásilku si vyzvedněte poslední možný den.

Neodevzdání řidičského oprávnění

Pokud se rozhodnete, že řidičské oprávnění úřadu neodevzdáte, dopouštíte se přestupku, za který hrozí pokuta až 30 tisíc Kč. Zároveň se dopouštíte trestného činu Maření úředního rozhodnutí a vykázání upraveného ustanovením §337 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a hrozí vám odnětí svobody až na 3 roky.

Neodevzdání řidičského oprávnění skutečně není řešením, jak uniknout zákonu a nadále legálně řídit. Můžete si způsobit velké problémy, a to i do budoucna. (Např. někteří zaměstnavatelé požadují od uchazečů pro zaměstnání výpis z trestního rejstříku a kontrolují, zda mají čistý trestní rejstřík, čili bez trestného činu.)

Nahlášení ztráty řidičského průkazu

Nahlášením ztráty řidičského průkazu se řidiči nevyhnout ztráty řidičského oprávnění. Změna statutu řidičského oprávnění nezávisí na ztrátě či jiné změně řidičského průkazu. Řidičský průkaz je bez řidičského oprávnění de facto neplatný. Nelze také vybírat peníze z bankomatu platební kartou, pokud vám banka vaše konto zrušila, jen vy jste nevrátili platební kartu.

Námitka proti vybodování

Jedinou účinnou obranou pro řidiče, kteří se vybodovali, je podání námitky proti vybodování. Podáním této námitky může řidič usilovat o přehodnocení počtu dosažených bodů. V praxi se nejčastěji však jedná o záměr zdržení odebrání řidičského oprávnění. Ve chvíli, kdy podáte námitku proti vybodování, dochází k pozastavení lhůty pro odevzdání řidičského průkazu a můžete legálně jezdit dále. Správní řízení o námitkách trvá řádově několik týdnů až měsíců.

Námitkou proti vybodování si vybodovaný řidič získá přinejmenším čas se na takovou ztrátu připravit či si během několika dnů, týdnů či měsíců ještě cokoli dozařídit.