Vyrábíte doma krémy či mýdla a rádi byste rozjeli prodej vlastní kosmetiky? Pak byste se měli obrnit trpělivostí. Kosmetické výrobky mohou totiž ovlivnit naše zdraví (alergické reakce, vyrážky apod.). Právní předpisy se snaží spotřebitele chránit, proto musí budoucí prodejci splnit veškeré zákonné požadavky. Uvedení kosmeticky na trh je proto poměrně složité, i když nic není nemožné.

Právo a kosmetika

Pokud jste párkrát prodali známým ručně dělané mýdlo, nemusíte si se zákony dělat velkou hlavu. V okamžiku, kdy budete své výrobky prodávat přes internet nebo si dokonce budete chtít otevřít kamennou prodejnu, stanete se podnikatelem.

Pak je nutné si vyřídit živnostenský list. Prodej domácí kosmetiky je živnost volná, pro živnostenský úřad proto nebudete potřebovat žádná osvědčení.

Jenže výroba kosmetických přípravků je činnost, která je považována za epidemiologicky závažnou, a proto jsou na ni kladeny zvláštní hygienické požadavky.

Ti, kdo zvažují prodej vlastní kosmetiky, by se proto měli seznámit s právní úpravou, která se na tuto oblast vztahuje. Jedná se zejména o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. výroba kosmetiky

Zařízení výrobny

Kosmetiku, kterou chcete uvést na trh, rozhodně nesmíte vyrábět jen tak doma. Musíte mít zřízenou výrobnu, která je k tomuto účelu určená. Budete potřebovat zpracovat architektonickou studii a výrobnu si zařídit podle normy ČSN EN ISO 22716.

Musíte mít předem rozmyšleno, jaké vybavení budete využívat (osvětlení, ventilace, vytápění), způsob, jak bude vedena pitná voda, jak budou likvidovány odpady atd.

Budete potřebovat závazné stanovisko Krajské hygienické stanice. Výrobu můžete zahájit, až získáte kolaudaci od stavebního úřadu.

Uvedení kosmetiky na trh

Než budete moci zahájit prodej vlastní kosmetiky, budete se muset zaregistrovat do evropského systému CPNP a následně zde registrovat i každý jednotlivý výrobek, který budete chtít prodávat.

Dalším krokem je certifikace kosmetických výrobků. Každý produkt by měl být zhodnocen z hlediska bezpečnosti pro zdraví osob. Měli byste se obrátit na Národní referenční centrum pro kosmetiku, které působí v rámci Státního zdravotního ústavu. Centrum se specializuje na zkoušení kosmetických prostředků. Provádí klinické zkoušky k průkazu bezpečnosti.

Váš výrobek tedy musí projít množstvím laboratorních testů, které budou zkoumat jeho dermatologické účinky. K tomu budete muset dodat kompletní složení, výrobní postup, procentuální zastoupení jednotlivých surovin, seznamy alergenů atd.

Dále je nutné provést tzv. notifikaci. Musíte oznámit krajské hygienické stanici datum zahájení výroby a dodat jí potřebné dokumenty.

Další vaší povinností je po deset let uchovávat technickou dokumentaci o kosmetických výrobcích (popis přípravku, zprávu o bezpečnosti, popis výrobní metody, příp. důkazy o účinku přípravku či údaje o zkouškách na zvířatech, pokud proběhly).

Pokud chcete vyrábět i vlastní obaly, vztahují se na vás ještě další předpisy. Obaly totiž musí splňovat určité náležitosti např. chránit obsah výrobku, zabránit působení slunečního záření či zanesení bakterií.

Prodej vlastní kosmetiky po povinné certifikaci

Splnili jste náležitosti, které po vás požaduje zákon před zahájením prodeje. Právo však reguluje i to, jak prodávat vlastní kosmetiku. Výrobky musíte prodávat v deklarované hmotnosti, míře a jakosti. Nesmíte klamat spotřebitele, naopak jste povinni je srozumitelně informovat o vlastnostech výrobku.

Dále je potřeba dodržet Nařízení Komise EU č. 655/2013 ze dne 10. července 2013, kterým se stanoví společná kritéria pro odůvodnění tvrzení používaných v souvislosti s kosmetickými přípravky.

V dnešní době jsou populární bio či veganské výrobky. Spotřebitelé také více požadují, aby kosmetika nebyla testována na zvířatech. Certifikáty, které označují, že výrobek má tyto požadované vlastnosti, nejsou povinné. Vydávají je soukromé společnosti. Je jen na vás, zda si necháte výrobky dále certifikovat.

Pokud jste úspěšně dostali svůj výrobek na trh, byla by škoda, aby vám jej okopírovala konkurence. Měli byste si zjistit, jak zaregistrovat vlastní výrobek jako průmyslový vzor.

Kde kosmetiku prodávat

A kde kosmetiku prodávat? Pokud se chcete výrobou kosmetiky živit, určitě se vyplatí mít vlastní e-shop. Své výrobky můžete nabízet ale i na jiných portálech, jako třeba na české platformě Fler nebo na světovém online tržišti s rukodělnými výrobky Etsy.

Z českých online tržišť je známý např. Bazoš. Abyste mohli začít s prodejem, musíte si založit profil. Vložení inzerátu je zdarma a aktivní bude po dobu dvou měsíců. Pokud preferujete prodej přes mobilní aplikaci, vyzkoušejte i aplikaci Bazoše.

Kromě e-shopu můžete k prodeji využít nejrůznější platformy. Mezi oblíbené patří např. Facebook Marketplace. Umožňuje prodej kosmetiky velkému množství lidí, kteří na produkty na sociální síti narazí. V současnosti je tato služba konkurencí klasickým online obchodům.

Zkuste oslovit i podniky, které by o vaše produkty mohly mít zájem. Spolupráci by s vámi mohl navázat kosmetický salón nebo kaděřnictví nabízející kosmetické služby.

prodej vlastní kosmetiky

Alternativy k prodeji vlastních výrobků

Prodej vlastní kosmetiky je náročný proces. Než budete moci prodávat alespoň jeden výrobek, bude vás to stát desítky tisíc korun, a alespoň rok času, který strávíte různým papírováním. Pokud to tedy nemyslíte skutečně vážně, raději výrobu přenechte profesionálům.

Pokud máte zájem o prodej kosmetiky jiných výrobců, budete považováni za distributory kosmetických výrobků. I ti mají své povinnosti, které jsou však ve srovnání s výrobci minimální. Budete muset kontrolovat, zda jsou na výrobku uvedeny všechny podstatné informace, kontrolovat šarže a identifikační čísla výrobků, složení výrobku a datum trvanlivosti.

Zakázková výroba kosmetiky

Možná máte již fungující firmu, a kosmetiku jste chtěli vyrábět pouze pro doplnění svého sortimentu, využít ji jako reklamní předměty apod. Existuje spousta míst, kde si nechat vyrobit kosmetiku. Zakázková výroba kosmetiky může být určitou alternativou. Pokud však kosmetiku budete dále prodávat pod vlastní značkou, budete za ni nést odpovědnost, tak jako byste byli jejími výrobci.

4.8/5 - hodnocení čtenářů