PRO PODNIKATELE

Obchodní právo

Pracovní právo

Uzavírání smluv elektronicky: co se mění novelou zákoníku práce?

Připravovaná novela zákoníku práce (zákon č. 281/2023 Sb.) přináší několik změn. Mezi nimi nově upravuje možnost uzavírání pracovních smluv elektronicky a také jejich změnu...
Send this to a friend