Jak založit cestovní kancelář

jak založit cestovní kancelář

Potřebujete vědět, jak založit cestovní kancelář a co vše je potřeba k získání živnostenského oprávnění? V České republice neexistuje Ministerstvo cestovního ruchu. Již od vzniku samostatného státu se tak o vše stará Ministerstvo pro místní rozvoj. Z toho také vyplývá, že ani zákonů, které by upravovaly v tomto směru vztahy, není tolik, a proto tak často dochází k nedorozumění.

Co je cestovní kancelář

Cestovní kancelář je velmi zjednodušeně řečeno obchod se službami. Tou službou je v tomto případě zážitek, dovolená, zájezd. Cestovní kancelář zájezdy vymyslí a také je zaštiťuje. Je to práce kreativní, ale také velmi tvrdá. Již od založení cestovní kanceláře se musí postupovat předpisově, to samé platí při realizaci zájezdů, jediná chyba může způsobit bankrot.

Pojďme se podívat na podmínky založení cestovní kanceláře.

Podmínky založení cestovní kanceláře

 1. Prostudujte právní předpisy, které jsou potřeba k provozu cestovní kanceláře
 2. Musíte splňovat všeobecné podmínky a zvláštní podmínky
 3. Zajistěte si záruku v případě úpadku cestovní kanceláře a vložte peníze na Garanční fond
 4. Vypracujte strategii prodeje, podnikatelský plán a přibližné datum otevření

Právní předpisy pro provoz cestovní kanceláře

Zde nejde ani tak o to, jak založit cestovní kancelář, to bude následovat v dalším bodě. Právními předpisy je tady myšleno to, jak má vypadat správně zájezd, co je službou cestovní kanceláře, co je pouze dodatečnou službou cestovního ruchu atd. Je opravdu velmi důležité znát problematiku cestovních kanceláří, než se pustíte do čehokoli dalšího.

Doporučujeme prostudovat zákon 159/1999 sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Všechny důležité informace jsou v něm obsaženy.

Všeobecné podmínky a zvláštní podmínky pro založení cestovní kanceláře

Všeobecnými podmínkami se tady myslí bezúhonnost, dovršení věku 18 let a svéprávnost. Samozřejmostí je také platné pojištění, sociální odvody a placení daní na území České republiky.

Zvláštní podmínky v cestovním ruchu jsou ty, které pokud splníte, dostanete v případě zájmu o provozování cestovní kanceláře, povolení, tedy koncesi.

Koncesovaná činnost je závislá na rozhodnutí živnostenského úřadu, zda žadatel splnil všechny podmínky dané zákonem. Je to tedy delší proces než v případě ohlašovacích živností, kde můžete začít podnikat v den, kdy tuto skutečnost ohlásíte na živnostenském úřadě.

Zvláštní podmínky pro založení cestovní kanceláře je odborná způsobilost a posuzuje se takto:

 1. vysvědčením o ukončení studia oboru cestovního ruchu střední odborné školy, jehož
  délka je kratší než 4 roky, a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru,
 2. vysvědčením o maturitní zkoušce oboru cestovního ruchu střední odborné školy nebo
  středního odborného učiliště nebo gymnázia s předměty odborné přípravy a dokladem
  o vykonání dvouleté praxe v oboru, nebo
 3. diplomem, vysvědčením nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo
  magisterského studijního programu uskutečňovaného vysokou školou v oblasti
  cestovního ruchu a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 4. dokladem o uznání odborné kvalifikace v cestovním ruchu, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

V případě, že tyto podmínky nesplňujete, musíte si najít odpovědnou osobu, která povede váš podnik do doby, než vy sami získáte praxi nebo dostudujete. Tato osoba musí mít koncesované živnostenské oprávnění.

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Období devadesátých let bylo velmi divoké. Tehdy vznikalo mnoho subjektů, ať už bank, cestovních kanceláří nebo jiných podniků, které ale neměly svou činnost podloženou pojištěním. Často se tak stávalo, že klienti přišli o své úspory nebo je nechaly cestovní kanceláře v zahraničí bez pomoci. Proto vzniklo zajištění pro případ úpadku a Garanční fond.

Pojištění proti úpadku cestovní kanceláře, které vzniklo sepsáním zákona 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, je povinné dodnes. A garantuje klientům cestovní kanceláře, že své prostředky dostanou zpět.

Pojištění proti úpadku musí provozovatelé CK každý rok obnovovat. V České republice existuje jen několik bank, které cestovní kanceláře mohou pojistit, protože jde o obrovské sumy peněz. Není nikde uvedeno, kolik přibližně za toto pojištění cestovní kanceláře platí, protože pojištění se počítá z veškerého majetku, kam může spadat jak budova, tak ale i autobusy, objem zájezdů atd.

Nejlepší je vyhledat seznam specializovaných pojišťoven a obrátit se na ně. Ony vám sumu pojištění spočítají.

Navíc je od roku 2018 v účinnosti i zákon, který udává, že cestovní kanceláře musí přispívat do Garančního fondu. Ten sbírá příspěvky od cestovních kanceláří, ale také pokuty. Tyto finance potom slouží k vyplácení nad rámec pojištění proti úpadku.

Do Garančního fondu přispívají cestovní kanceláře povinně 0,03 % ročních tržeb.

Provozování cestovní kanceláře

Provozování cestovní kanceláře není nic jednoduchého. Kromě pojištění proti úpadku a příspěvků do Garančního fondu musí majitel zvládnout ještě mnoho dalších věcí. Jak už bylo zmíněno, jednou z nich je získání koncese.

A pak je tu samozřejmě ta část, kdy můžete být kreativní. Máte svůj vymyšlený plán, co budete prodávat a kdo bude vaše cílová skupina. Zda chcete podporovat příjezdový cestovní ruch nebo ten výjezdový. Můžete vybírat ze spousty možností. Ale hlavně se zamyslete, kdo je vaše konkurence.

Pokud si nejste jisti ve strategii prodeje, navštivte marketingové odborníky, kteří vám pomohou najít díru na trhu.

Jak založit cestovní kancelář už víte, ale znáte rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou?

Rozdíl mezi cestovní kanceláří a agenturou

Cestovní kanceláře versus agentury, to je téma, které se snad nikdy nevyčerpá. A ne proto, že by bylo tak široké a složité, ale proto, že si klienti stále pletou rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou. Pak dochází ke spoustě nedorozumění a cestovní kanceláře jsou na tom bity. Každý, kdo chce cestovat nebo podnikat v tomto obru by tyto rozdíly měl znát.

 1. Pořádat zájezdy je oprávněna pouze cestovní kancelář s platnou koncesí a pojištěním proti úpadku,
 2. Cestovní kancelář smí nabízet další služby cestovního ruchu, organizovat kombinace služeb (ubytování, doprava, stravování atd.) pro třetí stranu (agentury, pořadatele kulturních akcí atd.),
 3. Cestovní kanceláře smí prodávat věci spojené s cestovním ruchem (mapy, plánky, průvodce, vstupenky, jízdenky)
 4. Agentura pouze a jenom přeprodává zájezdy od cestovních kanceláří, ale v žádném případě nemůže zájezdy organizovat a ty následně prodávat
 5. Agentury nepodnikají na základě koncese, pouze na základě ohlašovací vázané činnosti, to znamená, že to může dělat kdokoli bez valných informací o cestovním ruchu

Problém cestovního ruchu v České republice

Zatímco jinde ve světě se setkáváme s tím, že cestovní ruch hraje důležitou roli v průměru HDP a cestovní ruch je velmi dobře ošetřen zákony, u nás stát pokulhává.

Nejen, že cestovní ruch je u nás zařazen pod Ministerstvo pro místní rozvoj, kam mimo jiné patří i stavební zákon nebo zajišťování bydlení, ale nemáme ani samotný zákon o cestovním ruchu. Jediné, co v České republice najdeme, je zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.

Česká republika má přitom mnohé co nabídnout ať už turistům, kteří jsou z blízka nebo těm, co jsou z daleka. Inovace zákonů, a především výstavba nového ministerstva by měla být prioritou a to zvláště po době covidu.

5/5 - hodnocení čtenářů