Jak založit cestovní agenturu

jak založit cestovní agenturu

Cestovní ruch láká velké množství podnikatelů. Každý začínající podnikatel v tomto oboru si ale musí dobře rozmyslet, zda bude chtít poskytovat a vytvářet zájezdy (cestovní kancelář) nebo k jeho podnikání postačí přeprodávání již vzniklých zájezdů a doplňkových služeb (cestovní agentura). Vzhledem k tomu, že náklady, nápor byrokracie a vynaložený čas jsou vysoké, rozhodují se podnikatelé pro jednodušší variantu podnikání, tím je cestovní agentura. Jak funguje cestovní agentura a jaký je rozdíl mezi cestovní kanceláří a agenturou?

Co je cestovní agentura

Cestovní agentura je ve zkratce volná živnost, která se zaobírá prodejem služeb cestovního ruchu. Co může prodávat cestovní agentura?

Pokud si pro své podnikání zvolíte cestovní agenturu, můžete prodávat tyto služby:

 • Nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu (slovo jednotlivé je tu velmi důležité, protože dvě a více služeb dohromady již tvoří balíček služeb, které smí prodávat pouze cestovní kancelář),
 • Organizovat kombinace služeb pro jinou cestovní kancelář (ano, vytvářet balíčky cestovní agentura smí, ale prodávat sama za sebe již ne, protože nemá koncesi),
 • Zprostředkovávat jednotlivé služby může cestovní agentura i pro jiné osoby, než je cestovní kancelář (např. pro dopravce může tisknout mapy, pro pořadatele kulturních akcí může prodávat lístky a předměty spojené s akcí atd.),
 • Může prodávat zájezdy jiné cestovní kanceláře (což se také děje nejčastěji),

Cestovní agentura nesmí prodávat zájezdy, které sama vytvoří. Zároveň svoje služby ohledně vytvoření balíčku služeb nesmí nabízet nikomu jinému kromě cestovní kanceláře.

Postup pro založení cestovní agentury

Provozování cestovní agentury, stejně tak průvodcovská činnost jsou živnosti volné. Pro podnikání v těchto oblastech nemusíte ze zákona prokazovat žádné odborné dovednosti.

Nicméně, každého, kdo chce začít podnikat a založit si cestovní kancelář čeká pár rozhodnutí a pár nutných pochůzek na úřad.

Za prvé je nutné si říci, zda budete podnikat jako fyzická osoba nebo právnická osoba. S tím je spojeno dalších pár byrokratických procesů. Podnikat jako fyzická osoba je jednodušší. Nemusíte zakládat žádnou společnost a vkládat do ní kapitál. Také jsou pro vás jednodušší daně. Ovšem toto je základ každého podnikání, takže se vraťme k tomu, co je důležité pro cestovní agentury.

Jak ohlásit živnost

Ohlášení volné živnosti probíhá tak, že osobně nebo elektronicky podáte žádost u kteréhokoli obecního úřadu nebo centrálního registračního místa. Můžete také využít kontaktní místo veřejné správy, tzv. CZECH POINT.

Podmínky pro provozování volné živnosti

Podmínky pro volnou živnost jsou tedy jen obecné podmínky, kam řadíme:

 • Plná svéprávnost
 • Bezúhonnost
 • Dovršení věku 18 let

A ve chvíli, kdy ohlásíte provozování vaší živnosti, můžete přeprodat první zájezd od cestovní kanceláře.

Na to, jak rozjet cestovní agenturu existuje mnoho návodů na internetu. Doporučení je ale takové, dělejte to, co umíte, dělejte to dobře a dělejte to pro lidi, aby se k vám rádi vraceli a měli jste bezproblémový vztah s vašimi nasmlouvanými cestovními kancelářemi.

Jak funguje prodej zájezdu

Cestovní kanceláře s vámi sepíši smlouvu o bezvýhradném zastupování, domluvíte se na výši provize, která vám bude plynout z každého prodaného zájezdu. Do svého portfolia si můžete dát nabídku, jakou budete sami chtít a mít nasmlouvaných mnoho cestovních kanceláří. Záleží pouze na vás, co budete prodávat.

Ideální je mít také vlastní webové stránky s nabídkou zájezdů. Tam si totiž klienti vyberou nejlépe. Zároveň je ale vaší povinností tam mít uvedené všechny podstatné informace o pořádající cestovní kanceláři.

I přesto, že se jedná o živnost volnou, doporučuje se, umět základy cestovního ruchu, abyste věděli, co nabízíte svým klientům. Jste za prodej i případné reklamace zodpovědní.

Rezervační systém pro cestovní agentury

Většina cestovních agentur má již dnes svůj rezervační systém, kde si klienti mohou přímo koupit zájezd. Cestovní agentura pak jen ověří kapacity s cestovní kanceláří nebo přímo s jejich rezervačním systémem a proces prodeje zájezdu je dokončen.

Má to však své úskalí. Ne všechny cestovní kanceláře chtějí, aby jim cestovní agentury viděly do jejich rezervačního systému. Často se to týká velkých agentur, které mají mnoho pracovníků nebo sezónní brigádníky a ti dělají chyby.

Jinak rezervačních systémů, které dnes fungují na českém trhu je celá řada. IT specialistům dnes již vytváření těchto systémů nedělá vrásky. Důležitější věcí, než jaký rezervační systém zvolíte, je, kam budete ukládat veškerá data získaná od klientů. Je dobré to mít je pojištěné a zabezpečené. Za osobní data každého klienta zodpovídáte.

Prodej zájezdu

Samotný prodej zájezdu se neobejde bez smlouvy o zájezdu nebo bez potvrzení o zájezdu. Tyto dva dokumenty se rozdělují, protože klientovi na pobočce musíte sepsat smlouvu. Klientovi, který si zakoupil zájezd online, stačí potvrzení.

Na smlouvě i potvrzení musí být základní informace o zájezdu:

 • destinace,
 • termín,
 • částka,
 • jména klientů a data narození,
 • cena zájezdu,
 • rozpis plateb a razítko s podpisem cestovní kanceláře.

K prodeji se také musí dodat všeobecné podmínky cestovní kanceláře. V nich jsou ujednání o stornu, změnách a dalších podmínkách. Každý klient by si je měl pročíst, jedná se totiž o podstatné informace k zájezdu.

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce hraje velkou roli v každém podnikání. Takže ani v případě cestovních agentur nejsou výjimky.

Setkat se s obchodní inspekcí můžete většinou potom, co si některý z vašich klientů stěžoval na vaše praktiky nebo na vaše služby. Česká obchodní inspekce chce vyjádření i druhé strany, proto si vás obhlídne. Ideální je mít vše v pořádku. To znamená mít platná povolení a všechny provizní smlouvy s fakturami. Správné informace na webu mohou zkontrolovat již dopředu.

Pak se dostaví osobně jako klienti. Alespoň na poprvé si vyzkoušejí, jak komunikujete se zákazníky a co jim všechno předáváte za informace. Dojde to většinou až tak daleko, že už zájezd máte skoro potvrzený od cestovní kanceláře a oni ukážou průkaz. Pak s vámi projdou postup vaší práce. Pokud narazí na nedostatky, upozorní vás, pokud to budou hrubé nedostatky, můžete dostat pokutu nebo dokonce ukončí vaši činnost.

Rozdíly mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou

Teď už by snad mohlo být jasné, jaké základní rozdíly jsou mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou.

Cestovní kancelář je živnost koncesovaná, tedy vázaná na naší odbornou způsobilost. Ten, kdo získá koncesi, může vytvářet zájezdy a také je pod svojí značkou prodávat. Cestovní agentura je naopak živnost volná. Tedy nemusí splňovat žádnou odbornou způsobilost. Cestovní kancelář tedy nemůže pod svým jménem prodávat zájezdy, pouze může přeprodávat zájezdy od ostatní cestovních kanceláří.

3.5/5 - hodnocení čtenářů