Jak darovat garáž: Postup pro smlouvu, přepis, vklad do katastru a daň

Jak darovat garáž

Přemýšlíte, jak darovat garáž a hledáte všechny informace, co je k tomu potřeba? Je potřeba sepsat darovací smlouvu, jak probíhá převod garáže, vklad do katastru nemovitostí, jaké jsou poplatky a případně daně? Darování nemovitosti nemusí být tak složité, pokud víte přesný právní a administrativní postup.

V tomto článku se podíváme na kroky, které je třeba při darování garáže projít, včetně potřebných dokumentů a právních záležitostí.

Co je garáž

Než přejdeme k návodu, jak darovat garáž a co vše je k tomu potřeba, ujasněme si nejdříve, co je garáž.

Garáž je nemovitost podobně jako dům a je pevně spjatá se zemí. To ale neznamená, že pozemek pod garáží musí nutně být stejného vlastníka. Především v minulosti tomu tak nebylo. Dnes už se garáže staví na pozemcích, které jsou ke koupi dohromady a velmi často se převádí také vlastnické právo u starých garáží. V našem případě se tedy jedná o darování garáže i s pozemkem, který k němu náleží.

Co je garážové stání

Pozor na záměnu pojmů. Garážové stání není samostatnou stavbou a není nijak oddělené od okolí. Je to vyhrazené místo, které je součástí většího prostoru sloužícího k parkování automobilů, motorek atd. Může se jednat např. o parkovací místa před bytovým domem.

Darovací smlouva na garáž

Právě jste se ubezpečili, že garáž i pozemek pod garáží jsou vaším majetkem, tuto skutečnost doložte na katastr nemovitostí. Teď ale přichází čas na darovací smlouvu na garáž. Darovací smlouva na nemovitost, což je tedy i garáž, má své náležitosti, bez kterých neplatí:

 • musí být písemná,
 • jasně ve smlouvě definujte jména, adresy, a rodná čísla, jak dárce, tak i obdarovaného,
 • dále ve smlouvě nesmí chybět popisné číslo, parcelní číslo, list vlastnictví a katastrální území.

Až darovací smlouvu podepíšete, musíte nechat váš podpis ověřit. Může to udělat notář nebo advokát, ale to bývá drahé a pomalé, stejně tak to můžete udělat u České pošty, kde najdete Czech POINT. Při ověření budete potřebovat svůj platný doklad totožnosti.

VZOR DAROVACÍ SMOUVY

Darování garáže s hypotékou

Zkusme se ještě podívat na situaci, kdy garáž má na sobě zástavní právo. Tedy není ještě zcela vaše, protože je banky až do doby, kdy splatíte hypotéku. Jak darovat garáž se zástavním právem?

Možnost darování garáže přes zástavní právo tu ale stále je. Banka ovšem musí souhlasit s převodem, což nebývá žádný velký problém. Pak ale musíte začít přemýšlet, jak s hypotékou naložit. Možnosti jsou tři:

 1. jednorázově splatit dluh – nebývá to ale pro plátce úplně nejvýhodnější cesta,
 2. převést hypotéku po domluvě na obdarovaného – to ale také nebývá nejjednodušší řešení, málokdy chceme získat s darem i nutnost placení dluhu,
 3. můžete garáž převést na obdarovaného a vy si ponechat placení hypotéky – u této možnosti však pozor na to, že pokud nebudete splácet, banka se může zahojit na vašem pozemku, domě či na té garáži, obdarovaný tak o nemovitost může přijít, aniž by se ho hypotéka týkala.

garáž

Pokud nechcete darovat garáž, ale rovnou prodat garáž, pak doporučujeme k přečtení článek Prodej garáže bez realitky.

Jak přepsat garáž

Až budete mít tedy podepsanou a ověřenou smlouvu, pusťte se do návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Tento návrh tvoří formulář, kde musíte vyplnit následující položky:

 • Identifikační údaje o nemovitosti (parcelní číslo, číslo popisné, list vlastnictví),
 • Identifikační údaje dárce a obdarovaného,
 • Vlastnické právo,
 • Listiny, na jejichž základě se mění vlastnické právo, tedy darovací smlouva na garáž s datem a podpisem.

U návrhu na vklad budete potřebovat také podpis, ale ten již nemusí být úředně ověřený.

Se dvěma formuláři a podepsanou smlouvou můžete vyrazit na katastr nemovitostí. Správní poplatek za každý návrh na vklad do katastru nemovitostí činí 2.000 Kč. Na podatelně ponecháte jeden z návrhů na vklad a darovací smlouvu. Druhý návrh obdržíte zpět po zaplacení správního poplatku. Pracovníci úřadu jej označí kolkem, což je doklad o začátku řízení.

Vklad do katastru nemovitostí

Vklad do katastru nemovitostí zapíší úředníci do 30 dnů od začátku řízení. V době 20 dnů mají účastníci řízení možnost vyrozumět katastrální úřad o svých připomínkách či nesouhlasu. Pakliže žádné připomínky a nesouhlas není, katastrální úřad odešle rozhodnutí o změně vlastnického práva. Tímto je přepis garáže hotový.

Může ale také nastat situace, kdy katastrální úřad objeví chyby. Ty se poté dělí na odstranitelné a neodstranitelné.

Odstranitelné chyby, jak už název napovídá, můžete odstranit a k tomu v zákonné lhůtě dostanete příležitost.

Pokud jsou chyby neodstranitelné, raději stáhněte návrh dřív, než úřad řízení zastaví sám. Po zastavení řízení totiž začíná běžet doba dvou měsíců, kdy můžete podat správní žalobu a nechat tak přezkoumat rozhodnutí úřadu. I tyto chyby jsou napravitelné a v případě, že návrh stáhnete a opravíte chyby, můžete podat novou žádost daleko dříve, než v případě zastavení řízení samotným úřadem.

Daně

Darovací daň byla zrušena novým občanským zákoníkem. Dary se tedy zdaňují až při dani z příjmu. Tuto povinnost nemusí obdarovaný splnit, pokud:

 • Je příbuzným v první linii (děti, rodiče, prarodiče, vnoučata),
 • nebo je příbuzným ve vedlejší linii (sourozenec, strýc, teta, synovec, neteř, manžel/manželka, manžel/manželka dítěte, dítě manžela/manželky, rodiče manžela/manželky, nebo manžel/manželka rodičů),
 • je osobou, která s obdarovaným žila nejméně jeden rok před darováním ve společné domácnosti.

V případě, že obdarovaný není součástí ani jedné z výše uvedených možností, musí zdanit 15 % z hodnoty nemovitosti při odevzdání daně z příjmu.

U osob, které odvádět daně nemusí potom záleží, zda nemovitost přesáhne 5 milionů korun. V případě, že ano, vyplývá z toho dotyčnému ještě povinnost, oznámit nabytí nemovitosti správci daně. Finančnímu úřadu oznámíte cenu nemovitosti, datum jejího nabytí a popis okolností, při jakých jste garáž obdrželi.

Darování garáže prakticky

A teď už byste měli vědět, jak darovat garáž a jak probíhá celý proces darování od podpisu darovací smlouvy až přes katastr nemovitostí a odvody daní.

VZOR DAROVACÍ SMOUVY

Pokud uvažujete nad darováním garáže v rodině, manželovi anebo dětem, i tak doporučujeme uzavřít písemnou darovací smlouvu. Převod garáže na katastru nemovitostí a změna vlastníka garáže bude vyžadovat právě darovací smlouvu. Ta vám mj. dobře poslouží i pro případné dokazování práv a povinností 3. osob.

5/5 - hodnocení čtenářů