Každý si zaslouží kvalitní obhajobu, ať již trestný čin spáchal či nikoliv. Stejně tak si zaslouží právní zastoupení i oběti.  U záležitostí trestního práva je potřeba, aby právní pomoc přišla včas. Jak se hledá advokát na trestní právo?

Co spadá pod trestní právo?

Trestní právo je odvětví veřejného práva. Lze je rozdělit na trestní právo hmotné a procesní. Mezi právní předpisy, které jej upravují, nepatří jen trestní zákoník a trestní řád, ale také zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o výkonu trestu odnětí svobody apod.

Trestní právo hmotné

Určuje, která chování jsou společensky škodlivá, a označuje je za trestné činy. Určuje, kdy jsou naplněny znaky trestní odpovědnosti, tedy, kdy lze označit pachatele trestného činu za odpovědného. Za spáchání trestného činu je stanoven příslušný trest.

Základním pramenem trestního práva hmotného je trestní zákoník. Určuje znaky trestní odpovědnosti, co je to zavinění, kdo je pachatel, spolupachatel či účastník trestného činu. Stanoví výčet trestů, které lze za trestný čin uložit. Obsahuje pak katalog trestných činů.

Trestní právo procesní

Je úzce spjato s trestním právem hmotným, které bez něj nemůže být naplněno. Určit, kdo je vinen za ten který trestný čin a stanovit mu trest, může pouze soud v trestním řízení. Trestní právo procesní tak stanoví postupy orgánů činných v trestním řízení (policie, státního zástupce, soudu, příp. probačních úředníků).

Trestní právo procesní a jeho jednotlivá stádia upravuje trestní řád. Jedná se o přípravné řízení, předběžné projednání žaloby, hlavní líčení, odvolací líčení a následné vykonávací řízení, ve kterém se uskutečňuje výkon trestů.

Co vše řeší advokát na trestní právo?

Dobrý právník na trestní právo by měl dokázat zastoupit klienta při všech fázích trestního řízení. Specialista na trestní právo by měl by také umět poradit poškozeným při podání trestního oznámení či být oporou osobám při podání vysvětlení na policii.

Mezi úkoly advokáta na trestní právo tedy patří:

 • Pomoc při podávání vysvětlení na policii
 • Zastoupení klienta v přípravném řízení
 • Účast na úkonech trestního
 • Obhajoba při hlavním líčení
 • Příprava odvolání a následné zastoupení u odvolacího soudu
 • Podání dovolání a dalších mimořádných opravných prostředků
 • Příprava ústavní stížnosti a zastoupení před Ústavním soudem
 • Pomoc s podáním trestního oznámení
 • Zastupování a ochrana práv poškozených osob
 • Pomoc při podání stížnosti na porušení zákona
 • Zastupování ve vykonávacím řízení

Jak se hledá advokát na trestní právo?

Schopný advokát na trestní právo je připraven využít ve váš prospěch všechny zákonné prostředky. Pokud tedy řešíte životní situaci, která se týká trestního práva, nečekejte a vyhledejte advokátní kancelář, která se na trestní právo specializuje. K tomu můžete využít náš seznam advokátů, kde můžete vyhledávat podle právních oblastí i měst.

Některé advokátní kanceláře se pak specializují na zastupování klientů přímo v některé trestněprávní oblasti (např. zastupování právnických osob, daňové trestné činy, problematika domácího násilí apod.) Snažte se proto, aby znal vámi zvolený advokát trestní právo, které se týká vašeho případu, např. že má zkušenost se zastupováním klientů v podobných případech.

K hledání právníků můžete využít také stránky ČAK.

5/5 - hodnocení čtenářů