Přemýšlíte o stavbě plotu kolem svého pozemku? Je třeba vyřídit stavební povolení na plot? Jste nějak omezeni při stavbě? A co se sousedy, potřebujete jejich souhlas?

Řízení podle stavebního zákona

Když chcete něco stavět, musíte nejprve projít dvěma administrativními procesy, které upravuje stavební zákon.

V územním řízení se zjišťuje, zda se může na konkrétní území umístit stavba určitého typu. V podstatě se řeší, jaký vliv bude mít stavba na okolí.

Ve stavebním řízení se pak již jedná o povolení konkrétní stavby. Zjišťuje se její provedení a technické řešení.

U některých drobných staveb, jako je například stavba plotu, ale byrokracie není tak náročná.

Co je třeba vyřídit při stavbě plotu?

Územní řízení

Až do konce roku 2017 bylo potřeba pro vybudování oplocení získat územní souhlas.

Od 1. ledna 2018 platí novela stavebního zákona, která zjednodušila proces povolování stavby drobného oplocení.

Žádné rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nepotřebují ploty, které splňují následující podmínky:

  • výška plotu není větší než 2 metry (pokud mají opěrné zdi tak do výšky 1 metru),
  • nevedou podél veřejně přístupné pozemní komunikace nebo podél veřejného prostranství,
  • nacházejí se v zastavěném území či v zastavitelné ploše.

Pokud oplocení nesplňuje tyto podmínky, např. stavba plotu nad 2 m, plot bude hraničit s chodníkem atd., musíme nadále od stavebního úřadu územní souhlas získat. Nepovolená stavba plotu by jinak mohla mít za následek zahájení řízení o odstranění stavby a případně i pokuty.

Stavebnímu úřadu musíte kromě oznámení, že budete stavět plot, dodat údaje o vašem záměru, tedy jednoduchý popis plotu s příslušnými výkresy. Třeba jsou také stanoviska od dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Protože většinou probíhá stavba plotu na hranici pozemku, musíte mít i souhlas sousedů.

Stavební řízení

Dobrá zpráva je, že vůbec není potřeba získat stavební povolení na plot. Stavba se ani nemusí ohlásit stavebnímu úřadu, není třeba vyplňovat žádný formulář. Fáze stavebního řízení tak zcela odpadá.

Kdo vlastní plot?

Pokud máte nějaký pozemek, je pravděpodobné, že sousedí s pozemkem někoho jiného. Hranici mezi pozemky může tvořit nejen oplocení, ale i zídka, živý plot, strouha nebo mez. Občanský zákoník pro tyto hranice zavedl termín rozhrada.

Když se k vlastnictví rozhrady nikdo nemá, považuje se za společnou. Každý pak musí udržovat svoji polovinu.

U plotu se ale většinou ví, kdo je vlastníkem. Vlastník má povinnost udržovat jej v dobrém stavu. Pokud hrozí, že poškozený plot způsobí sousedovi škodu nebo je plot v takovém stavu, že se hranice mezi pozemky vytrácí, má soused právo požadovat, aby byla provedena rekonstrukce plotu.

Potřebujete souhlas souseda při stavbě plotu?

Pokud oplocení splňuje podmínky, při kterých není potřeba vést územní řízení, je možná stavba plotu bez souhlasu souseda.

Jak již bylo uvedeno dříve, je zde výškové omezení. Stavba plotu nad 2 m již souhlas souseda potřebuje, protože probíhá územní řízení.

Máte povinnost postavit plot?

Povinnost oplotit pozemek vzniká pouze, pokud ji vlastníkovi pozemku uloží soud. Ten tak činí na návrh souseda, pokud je plot potřeba k tomu, aby soused mohl nerušeně vykonávat své vlastnické právo (například chováte krávy, které na sousedův pozemek vnikají).

Použité právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

4.3/5 - hodnocení čtenářů