Některé momenty se v životě neopakují. Vzpomínky na ně si uchováváme nejen v paměti ale i na fotkách. Pokud využíváme služeb profesionála, měli bychom si vyjasnit, co od něj vlastně vyžadujeme. Jak by měla vypadat smlouva s fotografem, abychom se později vyhnuli zklamání?

Nejčastější událostí, kterou chceme často podrobně zdokumentovat, je svatba. Na co si dát pozor v praxi, když je jednávána smlouva se stavebním fotografem?

Jak vybírat svatebního fotografa?

Fotografů, kteří nabízejí své služby, je na trhu obrovské množství. Jak tedy najít toho pravého? Vaše hledání se samozřejmě bude odvíjet od mnoha kritérií. Pokud si na fotky tolik nepotrpíte, můžete požádat třeba známého, který vás nafotí při obřadu. Většina nevěst a ženichů si však přeje kvalitní obrazový záznam ze svého velkého dne. Proto by měli hledat přímo mezi fotografy, kteří se na svatby specializují.

Styl a osobnost fotografa

Fotografie je umělecké dílo a každý fotograf má svůj jedinečný styl. Každý profesionál by měl mít na svých stránkách portfolio, podle kterého si můžete udělat představu, jakým způsobem svatby fotí. Chlubit se ale bude těmi nejlepšími výtvory, proto když se vám něco na portfoliu předem nelíbí, najděte si někoho jiného.

Projděte si recenze a hodnocení práce fotografa. Lidé většinou sdílejí více své negativní zkušenosti. Pokud se ale opakuje ta stejná výtka ve více referencích, měli byste zbystřit.

Osobnost fotografa je také důležitá. Je proto nutné si s ním domluvit osobní schůzku. Není vám sympatický? Uvědomte si, že vás bude provázet po velkou část dne D, proto pokud vám lidsky nesedí, raději oslovte někoho jiného.

Cena až na prvním místě

Cena za poskytované služby je pro mnoho snoubenců s napnutým rozpočtem klíčová. Služby, které fotografové nabízejí, se výrazně liší, stejně jako jejich vybavení. Roli hrají kvalitní fotoaparáty a objektivy či následná pečlivá editace fotografií.

Kolik hodin s vámi fotograf stráví a jaké části dne nafotí? Kolik výsledných obrázků si přejete? Toto jsou základní otázky, na které byste si měli odpovědět, než bude uzavřena předsvatební smlouva s fotografem. Právě od nich se totiž cena bude odvíjet.

Většinou fotograf nabízí balíček služeb, např. focení obřadu a následné portrétové a skupinové fotografie svatebčanů, či focení celého dne od příprav po noční afterparty. Od počtu hodin a množství požadovaných fotografií se pak odvíjí i cena.

Každá svatba je unikátní, proto zkuste s fotografem vyjednávat, např. o počtu fotografií, které chcete upravit. Ceny se pohybují v řádech tisíců. Přece jen při focení a následných úpravách stráví fotograf mnoho hodin práce.

Smlouva s fotografem: právní minimum

Právo chápe fotografii jako autorské dílo, jejímž autorem je fotograf. Ke svému dílu má tedy autorská práva a jako jediný může s dílem nakládat. Může tedy například fotografie vytisknout, zveřejnit, použít jako základ pro nejrůznější vlastní instalace atd.

Pozor na osobnostní práva

Při fotografování osob však fotograf zasahuje do jejich soukromí a může tak narušit jejich osobnostní práva. Při nakládání s vlastními fotkami je proto omezen souhlasem lidí, které na svých snímcích zachytil. Ten může být samozřejmě i ústní. Nikdo nepředpokládá, že svatebčané budou podepisovat svůj souhlas s fotografováním. Stačí, když budou na fotkách pózovat. Pokud by ale někdo z nich na snímcích výslovně nechtěl figurovat, neměl by být proti své vůli fotografován.

Nicméně pokud by chtěl například své fotografie prodat, měl by si opatřit písemnou dohodu s fotografovanými osobami tzv. Model Release. Jen tak bude mít zaručeno, že se nedopustí porušení jejich práv. Většina fotobank a databází dodání písemného souhlasu fotografovaných osob přímo vyžaduje.

Svoboda panoramatu

Musí fotograf či novomanželé řešit, zda může na fotce být zachycena budova, pomník nebo třeba socha umístěná na veřejném prostranství? V České republice existuje tzv. svoboda panoramatu. To znamená, že autorský zákon umožňuje fotografovat dílo, které je trvale umístěno na náměstí, ulici, v parku, na veřejných cestách nebo na jiném veřejném prostranství. 

Dokonce je možné tuto fotografii, na které bylo dílo zachyceno, dále použít. V takovém případě by ale mělo být uvedeno jméno architekta, sochaře apod., název díla a jeho umístění.

Pokud tedy fotíte venku, nemusíte si dělat hlavu s věcmi v okolí. Jestliže ale fotíte v  interiéru, např. na zámku, ujistěte se, že je zde povoleno fotografovat, či je třeba získat povolení či zaplatit licenci.

Svoboda panoramatu neplatí všude na světě. Příkladem je třeba Francie či Itálie. Pokud tedy pořádáte svatbu v zahraničí, ujistěte se, že neporušujete místní předpisy.

Smlouva o vytvoření fotografického díla – smlouva o dílo

Jestliže fotograf pořizuje snímky na objednávku, měla by být uzavřena smlouva o vytvoření fotografického díla, která bude mít náležitosti jako zjednodušená smlouva o dílo podle občanského zákoníku.

Její součástí budou také licenční ujednání. Obvykle fotograf jako zhotovitel udělí objednateli výhradní licenci k používání fotografií. Strany by se však měly již v této fázi dohodnout, zda může fotograf fotografie zveřejnit jako součást portfolia, popř. zda může poskytnout fotografie objednatel pro použití jiným osobám.

Smlouvu o vytvoření fotografického díla si můžete stáhnout jako připravený vzor smlouvy o dílo. Vzor si svépomocí doplníte pomocí komentářů, které poskytují určitý návod. Vzor smlouvy využívejte pouze jako vodítko.

VZOR SMLOUVY O VYTVOŘENÍ FOTOGRAFIÍ

V případě větší a důležitější fotozakázky, vždy doporučujeme mít připravenou smlouvu od advokáta.

Smlouva na míru

Potřebujete připravit smlouvu, která bude chránit vaše práva a zájmy? Sepsání smlouvy na míru je bezpečná varianta a na rozdíl od vzorů smluv máte mnohem vyšší právní jistotu a možnost smlouvu konzultovat, ptát se na nejasnosti a vložit ustanovení, která vás budou skutečně chránit. Smlouvu dle vašich požadavků sepíše advokát a získáte řadu doporučení i pro samotný podpis a případné další kroky.

Napište si o nezávaznou cenovou nabídku pro sepsání smlouvy na míru.

SMLOUVA NA MÍRU

Jak vypadá svatební smlouva s fotografem

Smlouva se svatebním fotografem by měla zejména obsahovat, kdo jsou strany smlouvy. Fotograf by pak měl uvést i své IČO, pokud své služby nabízí v rámci svého podnikání.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je vytvoření fotografického dílo. Fotograf jako autor uděluje objednateli právo toto dílo používat, tzn. uděluje mu licenci.

Objednatel se pak zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně stanovenou cenu.

Specifikace fotografického díla

Kromě těchto základních ustanovení je však potřeba vyřešit mnoho dalších otázek. Ujasněte si, kdy a kde bude svatba a tím i focení probíhat a v jakých hodinách bude fotograf k dispozici, a co konkrétně bude fotit.

Kolik fotografií bude fotograf vytvářet? Domluvte se také na kvalitě předávaných fotografií. Mají být všechny snímky upravené? Fotografové by do takové smlouvy určitě rádi doplnili ustanovení, že neupravené fotografie nejsou součástí plnění. Neupravené fotografie by jim mohly posléze dělat špatnou reklamu.

Budou fotografie předány v digitální nebo i v tištěné podobě? Nebo budou vytištěny jen některé z nich?

Do kdy by měly být fotografie hotové? Za jakých podmínek a jakým způsobem může být termín dodání prodloužen?

Udělení licence

U svatebních fotografií je obvyklé udělení výhradní licence. To laicky znamená, že fotografie dostane pouze objednatel. Ve smlouvě je dobré specifikovat, zda může objednatel použít fotografie offline nebo online (např. zveřejnit je na svých stránkách).

Fotograf může trvat na tom, aby objednatel snímků uváděl při zveřejnění fotografií jeho jméno, logo či odkaz na webovou stránku. To platí i při zveřejňování snímků na sociálních sítích.  Zůstává totiž nadále autorem díla, a měl by být takto vnímán. Měl by se také zamyslet, zda umožní objednateli fotografie dále upravovat. Určitě by nechtěl, aby bylo jeho jméno spojeno se snímkem, který by byl nevhodně zpracován.

Pokud si tedy chcete dát svou svatební fotku jako profilovku na Facebook, nebo zveřejnit svůj velký den na Instagramu, dejte si pozor, zda vám to licenční podmínky smlouvy umožňují. Raději se ujistěte, že zveřejnění fotek nebude fotografovi vadit.

Objednatel by měl na druhé straně zbystřit u ustanovení smlouvy, která umožňuje fotografovi použít fotky za účelem vlastní propagace, tedy např. vložením do svého portfolia. Ne každému je příjemné, aby jeho svatební snímky byly přístupné veřejnosti.

Jak již bylo uvedeno výše, pokud chce fotograf zveřejnit fotografie, na kterých jsou zachyceni lidé, bude od nich potřebovat písemný souhlas tzv. model release. Ten by si měl pořídit od všech osob, tedy nejen od objednatelů, ale i od jednotlivých svatebčanů. V opačném případě by mohlo dojít k poškození jejich osobnostních práv.

Další ustanovení

Ve smlouvě by pak měly být stanoveny i platební podmínky a případné sankce za její nedodržení. Smlouva by měla být podepsána a datována.

Smlouva s fotografem

Při psaní smlouvy si uvědomte, že by měla být smlouva pro fotografy i objednatele stejně výhodná. Nenechte si vnutit podmínky, se kterými nesouhlasíte. Pokud využíváte vzor smlouvy s fotografem stažený z internetu, vždy si jej upravte podle svých potřeb a ideálně následně dejte zkontrolovat zkušenému advokátovi pro revize a doplnění.

VZOR SMLOUVY O VYTVOŘENÍ FOTOGRAFIÍ

5/5 - hodnocení čtenářů