Převod s.r.o. na nového majitele

převod sro na nového majitele
převod sro na nového majitele

Pokud se rozhodnete prodat svou firmu, měli byste to učinit co nejdříve, jelikož každá prodleva zbytečně snižuje hodnotu společnosti a ztěžuje proces prodeje a převod s.r.o. na nového majitele. Co je k převodu společnosti s ručením omezeným potřeba a jak probíhá?

Příprava na převod s.r.o. na nového majitele

Abyste mohli firmu prodat co nejvýhodněji, je nutné ji na to patřičně připravit. To neznamená pouze nechat vytisknout krásné propagační materiály, ale provést faktické kroky uvnitř firmy. Především je důležité jasně definovat, co se bude prodávat, z jakého důvodu a co od prodeje očekáváme my sami, a co může očekávat budoucí majitel firmy.

Ještě před vlastním prodejem je dobré provést jednodušší změny a restrukturalizaci, odstranit kritická místa a nebát se delegovat více pravomocí na střední a vyšší management. Jasně definovat organizační strukturu a rozhodovací procesy.

Podklady pro převod na nového majitele

Přípravu podkladů nelze utajit. Proto byste o svém záměru uskutečnit převod firmy měli informovat nejdříve vrcholový management, čímž si zajistíte podporu celého procesu. Vyplatí se klíčové managery osobně motivovat na výsledku prodeje a dosažené prodejní ceně. Zasvěcovat ostatní a zejména řadové pracovníky, je zbytečné. Informace o prodeji by neměla proniknout na veřejnost, zejména do rukou konkurence, což může poškodit jméno firmy v očích zákazníků a výrazně snížit cenu.

Co má vliv na prodejní cenu

Domnívat se, že cenu firmy je možné stanovit pouze na základě hospodářských ukazatelů, je omyl.

Pro nového majitele je důležitý hlavně výnos jeho investice, tedy výsledky, které bude firma produkovat v budoucnu. Minulé výsledky jsou pouze vodítkem k odstranění kritických míst. Důležitým faktorem pro stanovení ceny firmy je, zda změna majitele povede k využití synergického efektu s jeho ostatními společnostmi, například zda bude moci využít existující distribuční kanály. Cenu značně ovlivňuje dosavadní obrat, podíl na trhu a dlouhodobé prodejní smlouvy. V neposlední řadě je to profesionální a kompetentní management.

Doporučení

Obě strany by si měly dát pozor na jasnou definici přechodu vlastnických vztahů a hlavně převodu kompetencí mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud vyjednávání o prodeji skončilo dohodou, začíná mravenčí práce na realizaci převodu, který stvrzuje smlouva o převodu obchodního podílu a vlastní přepis firmy na jinou osobu.

Vyplatí se využít služeb kvalifikované právní kanceláře. Pozornost je nutné věnovat také způsobu úhrady ceny, kdy vhodná je notářská úschova či bankovní akreditiv. Nezapomenout na souhlas manžela, pokud obchodní podíl spadá do SJM.

Smlouva o převodu obchodního podílu

Smlouva o převodu obchodního podílu musí být písemná. Výše úplaty je věcí dohody mezi převodcem a nabyvatelem, ale může se jednat také o bezúplatný převod obchodního podílu. Obvykle se řeší otázka, zda má být uvedena cena za převáděný podíl.

VZOR SMLOUVY O PŘEVODU PODÍLU

Smlouva o převodu podílu se po uložení do sbírky listin stává veřejně dostupnou.

Převod podílu ve společnosti

Společník může převést svůj podíl na jiného společníka nebo na osobu, která není společníkem, jen se souhlasem valné hromady. Valná hromada schvaluje fakt převodu, nikoliv smlouvu o převodu.

Jak dlouho trvá převod s.r.o. na nového majitele

U klasického převodu společnosti má obchodní rejstřík pět pracovních dnů na rozhodnutí. Jakmile rozhodnutí obdržíme, ihned se vzdáme práva na odvolání a následně obchodní rejstřík převede společnost obvykle do tří pracovních dnů.

4.8/5 - hodnocení čtenářů