Práva nájemníka při rekonstrukci

Práva nájemníka při rekonstrukci
Práva nájemníka při rekonstrukci

Bydlíte-li v nájmu, máte samozřejmě určité povinnosti, ale také práva. V tomto článku je uveden přehled práv nájemníků při rekonstrukci. Na začátku je třeba zdůraznit, že nový občanský zákoník přináší některá pravidla, která platí i pro nájmy a nájemní smlouvy uzavřené před jeho účinností.

Kauce

Majitel bytu má právo požadovat od nájemníka zaplacení kauce (jistoty) až do výše šesti nájmů. Kauce slouží jako pojistka, že nájemník bude řádně platit nájem a nezpůsobí v bytě škody. V opačném případě si pronajímatel z kauce strhne náhradu. S kaucí může pronajímatel nakládat podle svých potřeb, ovšem po skončení nájmu musí nájemci kauci vrátit včetně úroků (jejich výši lze sjednat ve smlouvě), případně její zbytek, když odečte nezaplacené pohledávky či náklady na odstranění škod.

Nárok na slevu z nájemného, když stav bytu neodpovídá

Když nájemce podepíše nájemní smlouvu a před nastěhováním zjistí, že byt není ve stavu, který pronajímatel sliboval a který je uveden ve smlouvě, může nájemce odmítnout nastěhování a po dobu trvání vady nemusí platit nájemné. Týká se to neuklizeného nebo poničeného bytu, nefungující elektřině apod. Pokud se navzdory vadě nastěhuje, má nárok na slevu z nájemného až do odstranění vady. Nic z toho ovšem neplatí, pokud nájemce o vadě věděl při podpisu smlouvy, nebo si byt neprohlédl, ač byl k tomu majitelem vyzván.

Výše nájmu

Výše nájmu by měla být s majitelem jednoznačně sjednána v nájemní smlouvě. Zároveň je v zájmu nájemce, aby bylo jasně vymezeno, kdo hradí a zajišťuje služby spojené s užíváním bytu a jak se rozpočítávají. Týká se to typicky elektřiny, plynu vody.

Smlouva však platí, i když výše nájmu není ve smlouvě sjednána, jelikož to není nutná náležitost. Pronajímatel má pak právo požadovat nájemné, jaké je v daném místě obvyklé.

VZOR NÁJEMNÍ SMLOUVY

Zvyšování nájemného

Zvyšování nájemného záleží na dohodě. Průběžný růst, nebo jeho nezvyšování lze zakotvit do smlouvy. Pokud se zvyšování nedohodne, může majitel jednou ročně navrhnout písemně zvýšení až do obvyklé výše v daném místě. To však nesmí překročit 20% během tří let. Pokud to nájemce odmítne, může se majitel obrátit na soud.

Přečtěte si také článek, který se týká zakázaných ujednání v nájemní smlouvě.

4.5/5 - hodnocení čtenářů