Nevyčerpaná dovolená

Nevyčerpaná dovolená

Zůstalo vám pár dní dovolené z minulého roku a nevíte jak s nimi teď naložit? Nevyčerpaná dovolená je velké téma pro zaměstnance. Na dovolenou z minulého roku máte ve většině případů stále nárok. Ale peníze vám nikdo nedá. Jak to funguje v praxi a jaká mají povinnosti zaměstnavatelé?

Kolik máte dovolené?

O dovolené má člověk šanci vystoupit ze stereotypu a konečně si trochu odpočinout. V České republice mají zaměstnanci minimální nárok na 4 týdny dovolené.

Osoby, které pobírají plat (např. úředníci) mají nárok na 5 týdnů a pedagogové na 8 týdnů dovolené. Jako zaměstnanec si smíte vzít dovolenou i na 14 kalendářních dní v kuse.

Čerpání dovolené

Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, když sestaví rozvrh čerpání dovolené. Ten je písemný a často projednán s odbory nebo se sestavuje na základě dohody se zaměstnancem. Zaměstnanec by měl mít umožněno čerpat dovolenou vcelku (jedna její část by měla trvat alespoň dva týdny) v kalendářním roce, ve kterém vznikla.

Výjimky, proč nemusí být dovolená vyčerpána v témže kalendářním roce, stanoví zákoník práce. Jedná se o situace, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, případně čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou.

V opačném případě zaměstnavatel riskuje pokuty. Čerpání dovolené vám proto může nakázat, což se často děje, zejména ke konci roku.

Nezřídka se však stává, že kdekomu dovolená zbude, protože o její vyčerpání nepožádá a zaměstnavatel příliš nesleduje, že si ji zaměstnanec nevybral. Vaše dovolená však nepropadá a můžete ji využít v dalších letech.

Nevyčerpaná dovolená z předchozích let

Čerpání staré dovolené vám smí zaměstnavatel určit do 30. června následujícího roku. Poté si můžete rozmístit dovolenou dle vlastního uvážení. Samozřejmě stále platí stejná pravidla jako u aktuálního čerpání. Musíte o ni požádat řádně a včas (alespoň 14 dní dopředu.) Dle zákona by se mělo jednat o písemnou žádost ve dvou vyhotoveních, která slouží jako jistota pro obě strany. Většinou ovšem postačí ústní dohoda mezi zaměstnancem a nadřízeným, která je následně zanesena do rozpisu směn.

Zaměstnavatel má právo žádost o dovolenou zakázat, převážně k takovým situacím dochází z provozních důvodů. Nicméně nemá povinnost vám důvod oznámit.

Pokud vám to zaměstnavatel umožní, smíte si převádět dovolenou i déle než z jednoho roku.

Zkrácení dovolené ze strany zaměstnavatele

Ke zkrácení dovolené může dojít pouze z důvodu nepřítomnosti zaměstnance v práci, ať už se jedná o absenci omluvenou nebo ne. Zkracování dovolené má převážně tři hlavní důvody:

  • v případě neomluvené absence směny (1-3 dny/směna),
  • zameškání pracovní doby z důvodu výkonu trestu odnětí svobody v rozsahu alespoň 21 dnů,
  • pro překážky v práci po dobu alespoň 100 dnů (dlouhodobá nemoc zaměstnance nebo blízkého.)

Ke krácení dovolené může dojít pouze v tom kalendářním roce, ve kterém důvody pro její zkrácení vznikly. Zaměstnavatel se nemůže rozhodnout vám dovolenou zkrátit např. až po roce, protože se mu to hodí.

Zrušení dovolené ze strany zaměstnavatele

I přesto, že vás zaměstnavatel nechá převést pár dnů ze staré dovolené do dalšího roku a dokonce vám umožní vybrat si termín dle vlastního uvážení, stále nemusíte mít vyhráno. Stejně tak má váš nadřízený nárok na to, aby vám dovolenou zrušilZákoník práce sice nespecifikuje, z jakých konkrétních důvodů, mělo by se každopádně jednat o výjimečnou situaci. V takové chvíli ale máte nárok na proplacení nákladů spojené se zrušením či návratem z dovolené.

Jakmile vás v průběhu dovolené zaměstnavatel nezastihne, nečeká vás po návratu do zaměstnání žádný postih. Má sice nárok na zrušení vaší dovolené, ale za její čerpání vás trestat nesmí, i když vás urgentně potřebuje.

Nevyčerpaná dovolená a její proplácení

Jestli byste byli radši za peníze navíc k výplatě, než za více dní dovolené, tak se radujete zbytečně. Nic takového zákon dnes neumožňuje, s výjimkou situace, kdy z práce odcházíte, a zbývá vám dovolená. V tu chvíli máte dle zákoníku práce nárok na finanční náhradu za ty dny, které jste nevyčerpali.

V situaci, kdy zaměstnání opouštíte, smíte si nechat, kromě vyplacení, převést dovolenou k novému zaměstnavateli. Abyste na něco takového měli nárok, musíte měnit zaměstnání v průběhu kalendářního roku. Nový zaměstnavatel vám může dovolit čerpat dovolenou, na kterou vám vznikl nárok již u dosavadního zaměstnavatele. Samozřejmě o takovou možnost musíte zažádat a zaměstnavatelé se musí domluvit. Důležité také je, aby na sebe pracovní smlouvy bezprostředně navazovaly.

Přečtěte si také článek: Otcovská dovolená – od kdy platí a kdo má na ni nárok?

4.8/5 - hodnocení čtenářů