Nevyčerpaná dovolená

Nevyčerpaná dovolená

Zůstalo vám pár dní dovolené z minulého roku a nevíte jak s nimi teď naložit? Máte na ně stále nárok. Ale peníze vám nikdo nedá.

Kolik máte dovolené?

O dovolené má člověk šanci vystoupit ze stereotypu a konečně si trochu odpočinout. V České republice je minimální nárok na 4 týdny dovolené a jako zaměstnanec si smíte vzít dovolenou i na 14 kalendářních dní v kuse.

Nezřídka se však stává, že kdekomu dovolená zbude. Ať už je to z důvodu nemocí nebo spousty práce. I přesto, jako zaměstnanec, můžete využít dovolenou v dalších letech.

Jak je to s vybráním dovolené z předchozích let

Čerpání staré dovolené vám smí zaměstnavatel určit do 30. června. Poté si můžete rozmístit dovolenou dle vlastního uvážení. Samozřejmě stále platí stejná pravidla jako u aktuálního čerpání. Musíte o ni požádat řádně a včas (alespoň 14 dní dopředu.) Dle zákona by se mělo jednat o písemnou žádost ve dvou vyhotovení, která slouží jako jistota pro obě strany. Většinou ovšem postačí ústní dohoda mezi zaměstnancem a nadřízeným, která je následně zanesena do rozpisu směn.

Zaměstnavatel má právo žádost o dovolenou zakázat, převážně k takovým situacím dochází z provozních důvodů. Nicméně nemá povinnost vám důvod oznámit.

Pokud vám to zaměstnavatel umožní, smíte si převádět dovolenou i déle než z jednoho roku.

Zkrácení dovolené ze strany zaměstnavatele

Ke zkrácení dovolené může dojít pouze z důvodu nepřítomnosti zaměstnance v práci, ať už se jedná o absenci omluvenou nebo ne. Zkracování dovolené má převážně tři hlavní důvody:

  • v případě neomluvené absence směny (1-3 dny/směna),
  • zameškání pracovní doby z důvodu výkonu trestu odnětí svobody v rozsahu alespoň 21 dnů,
  • pro překážky v práci po dobu alespoň 100 dnů (dlouhodobá nemoc zaměstnance nebo blízkého.)

Zrušení dovolené ze strany zaměstnavatele

I přesto, že vás zaměstnavatel nechá převést pár dnů ze staré dovolené do dalšího roku a dokonce vám umožní vybrat si termín dle vlastního uvážení, stále nemusíte mít vyhráno. Stejně tak má váš nadřízený nárok na to, aby vám dovolenou zrušil. Zákoník práce sice nespecifikuje, z jakých konkrétních důvodů, mělo by se každopádně jednat o výjimečnou situaci. V takové chvíli ale máte nárok na proplacení nákladů spojené se zrušením či návratem z dovolené.

Jakmile vás v průběhu dovolené zaměstnavatel nezastihne, nečeká vás po návratu do zaměstnání žádný postih. Má sice nárok na zrušení vaší dovolené, ale za její čerpání vás trestat nesmí, i když vás urgentně potřebuje.

Dovolená navíc a její proplácení

Jestli byste byli radši za peníze navíc k výplatě, než za více dní dovolené, tak se radujete zbytečně. Nic takového zákon dnes neumožňuje. Pouze v té situaci, kdy z práce odcházíte, a zbývá vám dovolená. V tu chvíli máte dle zákoníku práce nárok na finanční náhradu za ty dny, které jste nevyčerpali.

V situaci, kdy zaměstnání opouštíte, smíte si nechat, kromě vyplacení, převést dovolenou k novému zaměstnavateli. Abyste na něco takového měli nárok, musíte měnit zaměstnání v průběhu kalendářního roku. Nový zaměstnavatel vám může dovolit čerpat dovolenou, na kterou vám vznikl nárok již u dosavadního zaměstnavatele. Samozřejmě o takovou možnost musíte zažádat a zaměstnavatelé se musí domluvit. Důležité také je, aby na sebe pracovní smlouvy bezprostředně navazovaly.

Přečtěte si také článek: Otcovská dovolená – od kdy platí a kdo má na ni nárok?