Otcovská dovolená: Od kdy platí a kdo má na ni nárok?

otcovská dovolená
Otcovská dovolená

Otcovská dovolená je právní institut, který je v České republice stále častěji využíván. Novopečení tatínkové mají možnost čerpat otcovskou dovolenou v délce dvou týdnů. Co vše přináší tato státní podpora pro rodiny, které se rozhodnou pro otcovskou dovolenou?

Co je otcovská dovolená

Smyslem otcovské dovolené je posílení vazby mezi dítětem a rodiči a motivace čerstvých tatínků k zapojení do péče o novorozeně. Otcovská dovolená (otcovská poporodní péče) nejen vytváří prostor pro participaci mužů na péči o malé děti a o domácnost, ale také umožňuje otcům rozvíjet své rodičovské kompetence při zachování jistoty zaměstnání a výdělku.

Otec může požádat zaměstnavatele o nástup na rodičovskou dovolenou a ten je mu povinen vyhovět. Samotná otcovská dovolená je pak dávkou nemocenského pojištění.

Nepleťte si otcovskou dovolenou s dovolenou v zákoníku práce!

Od kdy platí otcovská dovolená?

Otcovská dovolená platí od začátku roku 2018. Od roku 2022 se pak její doba prodloužila z jednoho týdne na 14 dnů.

Nárok na otcovskou dovolenou

Nárok na otcovskou dovolenou mají novopečení tatínci, kteří chtějí pečovat o vlastní dítě. Podmínkou je, že muž musí být jako otec dítěte zapsaný na matrice příslušného města či obce. Na otcovské volno dosáhnou také muži, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů. Toto převzetí musí být samozřejmě potvrzeno příslušnými orgány.

Otec musí na otcovskou nastoupit nejpozději do šesti týdnů od narození dítěte (nebo od dne převzetí dítěte do péče). Pokud je matka nebo dítě hospitalizováno prodlužuje se lhůta pro nástup o dny, které strávily v nemocnici.

Vedle těchto podmínek je ovšem neméně rozhodující pro nárok na otcovskou dovolenou účast na nemocenském pojištění. A to alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících nástupu tatínka na otcovskou dovolenou. Nemocenské pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel, samostatně výdělečně činní mužové si ho mohou platit dobrovolně. Zda se živnostníkům tato možnost vyplatí lze zjistit z kalkulačky mateřské pro OSVČ na internetových stránkách.

Jak otcovská dovolená nahradí ušlý výdělek?

Doba otcovské dovolené je stanovena na dva týdny. Po dobu čerpání otcovské náleží tatínkům dávka otcovské poporodní péče.

Výše otcovské se počítá stejně jako u mateřské. Vypočítá se jako 70% denního vyměřovacího základu (součet hrubých příjmů za poslední rok vydělený počtem dní v roce), který byl zredukován pomocí tří redukčních hranic.

4.5/5 - hodnocení čtenářů