Otcovská dovolená je právní institut, který je v České republice stále častěji využíván. Novopečení tatínkové mají možnost čerpat otcovskou dovolenou v délce jednoho týdne. Co vše přináší tato státní podpora pro rodiny, které se rozhodnou pro otcovskou dovolenou?

Co je otcovská dovolená

Smyslem otcovské dovolené je posílení vazby mezi dítětem a rodiči a motivace čerstvých tatínků k zapojení do péče o novorozeně. Tak zní zdůvodnění záměru Ministerstva práce a sociálních věcí. Konkrétní argumentace hovoří o tom, že zavedení otcovské dovolené (otcovské poporodní péče) vytvoří prostor pro participaci mužů na péči o malé děti a o domácnost, ale také umožní otcům rozvíjet své rodičovské kompetence při zachování jistoty zaměstnání a výdělku.

Nepleťte si otcovskou dovolenou s dovolenou v zákoníku práce.

Od kdy platí otcovská dovolená?

Otcovská dovolená platí od začátku roku 2018.

Nárok na otcovskou dovolenou

Nárok na otcovskou dovolenou budou mít novopečení tatínci, kteří chtějí pečovat o vlastní dítě. Podmínkou je, že muž musí být jako otec dítěte zapsaný na matrice příslušného města či obce. Na otcovské volno dosáhnou také muži, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů. Toto převzetí musí být samozřejmě potvrzeno příslušnými orgány.

Vedle těchto podmínek bude ovšem neméně rozhodující pro nárok na otcovskou dovolenou také účast na nemocenském pojištění. A to alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících nástupu tatínka na otcovskou dovolenou. Nemocenské pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel, samostatně výdělečně činní mužové si ho mohou platit dobrovolně. Zda se živnostníkům tato možnost vyplatí lze zjistit z kalkulačky mateřské pro OSVČ na internetových stránkách. Za troje měsíční pojistné dostanou živnostníci sedm denních dávek, přičemž výše měsíčního pojistného a denní dávky je prakticky totožná.

Jak otcovská dovolená nahradí ušlý výdělek?

Doba otcovské dovolené je stanovena na jeden týden a otec bude muset nastoupit nejpozději do šesti týdnů od narození dítěte (nebo od dne převzetí dítěte do péče). Po dobu čerpání otcovské bude tatínkům náležet dávka otcovské poporodní péče vypočítaná z denního vyměřovacího základu. Tím je součet hrubých příjmů za poslední rok vydělený počtem dní v roce.

V Evropské unii je otcovská poporodní péče a otcovská dávka považováno za zcela samozřejmé opatření, protože z celkových 28 států ji ke dnešnímu dni přiznává 23. Česká republika touto novelou dělá další krok k rozvoji moderního rodinné práva a právního řádu vůbec.