Rodičovská dovolená

K čemu slouží rodičovská dovolená? Jakým způsobem ji můžete čerpat? Jaká je délka rodičovské dovolené a kdy na ni může nastoupit otec?

S rodičovskou dovolenou souvisí rodičovský příspěvek. V jaké výši vám náleží? Můžete si při jeho pobírání přivydělávat? A co když se vám narodí další dítě?

Co je rodičovská dovolená?

V České republice převažuje názor, že o malé děti do tří let věku by měl pečovat především rodič (v drtivé většině jde o matku). Stát tento názor podpořil zavedením rodičovské dovolené.

Jde o pracovní volno, na které má rodič nárok. Zaměstnavatel je tedy ze zákona povinen ho rodiči poskytnout. Během čerpání rodičovské dovolené je zaměstnavatel velmi omezen v možnosti dát zaměstnanci výpověď.

Čerpání rodičovské dovolené

Matka dítěte může na rodičovskou dovolenou nastoupit po skončení mateřské dovolené. Otci dítěte přísluší ode dne, kdy se dítě narodí.

Čerpat rodičovskou dovolenou lze nejvýše do 3 let věku dítěte. I když lze rodičovský příspěvek rozložit do 4 let, rodičovská dovolená do 4 let dítěte možná není. Někdy zaměstnavatel vychází rodičům vstříc, kdy jim poskytne neplacené volno např., než začne nový školní rok. Pokud však nesouhlasí, musíte do práce nastoupit, jinak vám hrozí výpověď za neomluvené absence.

Zaměstnavateli je vhodné donést písemnou žádost, ve které uvedete datum, kdy hodláte nastoupit na rodičovskou dovolenou a jak dlouho ji hodláte čerpat. Pokud neuvedete žádnou dobu, má se za to, že na rodičovské dovolené setrváte až do 3 let věku dítěte.

Právníci se přou, zda se můžete bez souhlasu zaměstnavatele vrátit z rodičovské dovolené, dříve než jste oznámili. Shoda však panuje na tom, že rodičovskou dovolenou můžete vždy prodloužit do doby, než vaše dítě bude mít tři roky. Pokud si proto nejste jistí, uveďte kratší dobu a následně oznamte zaměstnavateli, že ji prodlužujete.

Mateřská a rodičovská dovolená může být čerpána současně otcem i matkou dítěte. Rodiče se také mohou na rodičovské dovolené vystřídat.

Dovolenou dokonce můžete čerpat i přerušovaně. Pokud ale nastoupíte do práce, může vám zaměstnavatel dát výpověď.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek poskytuje stát jednomu z rodičů, který pečuje o dítě do čtyř let věku. Jde o dávku státní sociální podpory. Nárok na čerpání rodičovského příspěvku vznikne po vyčerpání peněžitého příspěvku v mateřství, a pokud na něj nemá rodič nárok, tak od okamžiku narození dítěte.

Na rozdíl od peněžitého příspěvku v mateřství, jehož výplata je podmíněna předchozím placením nemocenského pojištění, nemusí pro pobírání rodičovského příspěvku matka či otec dítěte splňovat jinou podmínku, než že se celodenně stará po celý kalendářní měsíc o nejmladší dítě. Tento požadavek zákona je splněn i tehdy, pokud rodič pracuje a o dítě se stará jiná zletilá osoba (např. babička).

Rodičovská příspěvek a rodičovská dovolená nejsou na sobě závislé. Rodič může zůstat na rodičovské dovolené a klidně si přitom přivydělávat na brigádách. Může se ale také vrátit do práce ke stejnému zaměstnavateli na stejnou pozici a přitom dále pobírat rodičovský příspěvek.

Jediné omezení, které zákon stanoví je maximální délka, po kterou může být dítě mladší 2 let umístěno v jeslích či jiném zařízení. Ta v současnosti činí 92 hodin měsíčně (před rokem 2019 to bylo pouze 45 hodin). Poté, co dítě dovrší 2 roky, nejsou žádné hodiny sledovány.

Celková výše rodičovského příspěvku je v roce 2022 nastavena na 300 000 Kč. Pokud se narodí vícerčata, je celková částka 450 000 Kč. Peníze si ale nelze vybrat najednou.

Minimální délka, po kterou se příspěvek pobírá, je 13 měsíců, maximální pak 43 měsíců. Čerpání si rodiče stanovují sami, jsou ale limitováni. Maximálně lze měsíčně čerpat příspěvek v takové výši, jako byl peněžitý příspěvek v mateřství. Ti, kteří neměli nárok na mateřskou, a nelze u nich určit vyměřovací základ, si výši příspěvku sami stanovit nemohou. Na internetu je k nalezení kalkulačka, ze které zjistíte, jak velkou výši příspěvku můžete čerpat.

Jediná situace, kdy o stávající rodičovský příspěvek přijdete, je narození dalšího dítěte. Pokud jste jej nestihli vyčerpat, zbytek částky propadá státu. Máte pouze nárok na nový rodičovský příspěvek za nejmladší dítě. V případě, že čekáte další dítě, je proto vhodné (pokud to jde) nastavit si rychlejší čerpání rodičovského příspěvku.

Jak se vám článek líbil?

Právní postupy

Send this to a friend