Mateřská dovolená

Narození dítěte je pro rodiče náročným obdobím. Mateřská dovolená umožňuje zejména matce, aby se zotavila po porodu. Její zaměstnavatel musí její nepřítomnost v práci omluvit.

Od státu dostane matka peněžitou pomoc v mateřství, které se lidově také říká mateřská. Kde zjistím, zda mám nárok na mateřskou? Kolik činí průměrná mateřská dovolená a jak si může její výši spočítat? Kdy se vyplácí?

Co je mateřská dovolená?

Zákoník práce chápe mateřskou dovolenou jako důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance. Mohou ji čerpat zaměstnankyně v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě.

Právníci se přou, zda je mateřská dovolená právem nebo povinností zaměstnankyně. Soudy ještě tuto otázku neřešily a zákoník práce není zcela jasný. Nicméně, přikláníme se k názoru, že pokud žena nechce na mateřskou dovolenou nastoupit, není to její povinností a může si vzít pouze krátkodobou pracovní neschopnost.

V případě zaměstnavatele však zákoník práce hovoří jasně. Zaměstnavatel je povinen čerpání mateřské dovolené umožnit. Během této doby nesmí dát zaměstnankyni výpověď.

Pokud se po skončení mateřské dovolené vrátí žena do práce, musí ji zaměstnavatel zařadit na původní práci a pracoviště. Pokud to není možné, protože původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit ji podle pracovní smlouvy.

Mezi další povinnosti zaměstnavatele patří také zákaz nařídit zaměstnankyni během mateřské čerpání řádné dovolené. Pokud kojící žena, nebo matka do konce devátého měsíce po porodu vykonává práci, která je jí zakázána, má zaměstnavatel povinnost převést ji na jinou práci.

Jak dlouho trvá mateřská dovolená?

Mateřská dovolená trvá maximálně 28 týdnů, v případě, že se narodí dvojčata či vícerčata, může matka čerpat dovolenou až 37 týdnů.

Na mateřskou lze nastoupit nejdříve od počátku osmého týdne před očekávaným datem porodu, ale většinou šest týdnů předem. Pokud žena odejde na mateřskou později než šest týdnů před porodem, přísluší ji ode dne porodu jen 22 týdnů (resp. 33 týdnů) mateřské. Zůstanete-li proto v práci po 34. týdnu těhotenství, o mateřskou se sama zkrátí.

To však neplatí v případě, že k porodu došlo před očekávaným datem. Jestliže jste tedy v 33. týdnu, nastoupíte na mateřskou a za čtrnáct dní bude miminko na světě, mateřská se vám prodlouží.

Při smutné situaci, kdy se dítě narodí mrtvé, přísluší ženě mateřská dovolená 14 týdnů.

Oněch 14 týdnů je pak minimální doba mateřské dovolené. Mateřskou také nelze skončit ani přerušit před uplynutím šestinedělí (tedy 6 týdnů ode dne porodu).

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství je dávka vyplácená z nemocenského pojištění.

Kdo má na mateřskou nárok?

Nárok na ni mají pouze ženy, které splňují zákonem stanovené podmínky:

Musí si platit nemocenské pojištění. To znamená, že jsou buď zaměstnány, kdy se z jejich příjmu odvádí pojistné na sociální zabezpečení, nebo jsou OSVČ a platí si nemocenské pojištění alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před nástupem na mateřskou.

Doba nemocenského pojištění musí činit minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. Zaměstnankyně tedy musí být v posledních 2 letech zaměstnány alespoň 9 měsíců, nemusí to však být nepřetržitá práce u jednoho zaměstnavatele, dny se totiž sčítají. Aby dostaly dávku OSVČ, musí si k 180 dnům před nástupem na mateřskou platit pojištění ještě dalších 90 v uplynulých 2 letech, případně být oněch 90 dnů zaměstnány.

Pokud zrovna o práci přijdete, stanoví zákon tzv. ochrannou lhůtu, která je sedmidenní. V případě, že vám zaměstnání skončilo, když jste již byly těhotné, přísluší vám taková ochranná lhůta, po jakou jste byly pojištěné. Např. pokud zaměstnání skončilo po třech měsících zkušební doby, bude činit ochranná lhůta tyto tři měsíce. Maximální délka ochranné lhůty však nesmí překročit 180 dní.

Pokud na mateřskou nemáte nárok, nezoufejte. Začnete rovnou pobírat rodičovský příspěvek.

Jak o dávku požádat?

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství vám vystaví gynekolog. Přinesete ji svému zaměstnavateli v okamžiku, kdy mu oznámíte nástup na mateřskou dovolenou. Ten ji následně pošle okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud jste OSVČ, zašlete si žádost samy.

OSSZ rozhodne o tom, zda a v jaké výši máte na výplatu dávky nárok. Má na to stanovenu lhůtu jednoho měsíce. Písemné potvrzení o příjmu z mateřské a o jeho výši vám zašle spolu s výplatou dávky. Pokud nesplňujete podmínky, bude vám zasláno rozhodnutí o zamítnutí, proti kterému se můžete odvolat.

Výpočet výše mateřské

Výše vaší mateřské se bude odvíjet od vašeho výdělku za posledních 12 kalendářních měsíců. Z něj se vypočte tzv. denní vyměřovací základ. Ten se pak zmenší pomocí redukčních hranic. S podrobným výpočtem vaší mateřské vám pomůže kalkulačka Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jak se vám článek líbil?

Právní postupy

Send this to a friend