Pokud vozidlo překročilo maximálně povolenou rychlost pouze nepatrně, není ještě zcela zřejmé, že se řidič dopustil přestupku. Pro to by musel řidič tímto překročením rychlosti porušovat či ohrožovat zájem společnosti. K tomu je třeba zabývat se okolnostmi případu, za kterých došlo k překročení rychlosti. Velmi diskutabilními jsou úseky na kraji obce či úseky v době nulového provozu.

Nepatrné překročení rychlosti – rozhodnutí nejvyššího správního soudu

Nejvyšší správní soud v roce 2010 vydal přelomové rozhodnutí, díky kterému získává právo o trochu spravedlivější podobu.

Řidič, kterému policisté naměřili rychlost v obci 52km/h, a to v noci a blízko dopravního značení ukončujícího obec, vyhrál spor, nemusí platit pokutu, nepřišel o body a navíc pomohl dalším řidičům v budoucích potenciálních argumentacích.

Přestupek překročení rychlosti

Čin, který je hodnocen za trestný čin či přestupek musí vykazovat alespoň minimální míru společenské nebezpečnosti, aby mohl být pokládán za trestný čin či přestupek. V tomto případě však řidič nikoho neohrožoval ani neomezoval a nebyl ničím společenský nebezpečný.

Jak se vám článek líbil?