Překročením povolené rychlosti je nejčastěji řešeným dopravním přestupkem. Jeli jste příliš rychle v obci či mimo obec? Na co všechno mají policisté právo, kolik trestných bodů Vám mohou udělit a do jaké výše se vyšplhá pokuta? Jaké limity stanovuje zákon vzhledem k překročení povolené rychlosti?

Překročení dovolené rychlosti, ať už v obci či mimo obec, je zákonem rozčleněno na několik stupňů. V závislosti, jak moc jste rychlost překročili, vám bude vyměřena peněžitá pokuta a trestné body.

Překročení povolené rychlosti v obci do 5 km/h nebo mimo obec do 10 km/h

Snad každý z nás někdy překročil alespoň trochu rychlost. Za malé překročení rychlosti nám nehrozí žádný trestný bod. Často se řeší domluvou. Na místě můžeme být pokutováni do 1000, ve správním řízení nám pak může být uložena pokuta mezi 1500 do 2500 Kč. Záleží na tom, na jak přísné policisty narazíte.

Překročení povolené rychlosti v obci do 20 km/h nebo mimo obec do 30 km/h

Překročení nejvyšší povolené rychlosti stanovené zákonem anebo příslušnou značkou o méně než 20 km/h v obci (resp. max. o 19 km/h) nebo o méně než 30 km/h mimo obec (resp. max. o 29 km/h) pro vás znamená vystavení se riziku ztráty 1000 Kč. V případě, že nezaplatíte a dostanete se do správního řízení, zde se pokuta vyšplhá na 1500 – 2500 Kč. (§ 22/1f) bod 4).

Pokuta je tedy stejná jako u malého překročení rychlosti. Rozdílem je, že při překročení rychlosti mezi 6 – 19 km/h (resp. 11 – 29 km/h) dostanete o 2 trestné body. Řidiči jsou často vybodováni, protože v roce nasbírají několik těchto malých přestupků.

Překročení povolené rychlosti v obci o 20 – 40 km/h nebo mimo obec do 30 – 50 km/h

Budete-li přistižení při rychlosti o 20 – 40 km/h v obci nebo o 30 – 50 km/h mimo obec, znamená to pro vás jako řidiče ztrátu minimálně 2500 Kč blokově, v případě postoupení do správního řízení se může jednat až o částku 5000 Kč. Za tento přestupek vám budou uděleny 3 trestné body. (§ 22/1f) bod 3)

Překročení povolené rychlosti v obci o 40 km/h nebo mimo obec o 50 km/h a více

S nejvyšší sazbou počítejte při překročení povolené maximální rychlosti o 40 km/h, resp. 50 km/h mimo obec. Tento přestupek vás bude stát odebrání řidičského průkazu na 6 až 12 měsíců a k tomu vám bude připočítáno 5 trestných bodů. Blokovou pokutou tento přestupek řešit nelze (nechceme spekulovat, jak moc dobře dokážete ovlivnit policisty). V případném správním řízení vám navíc v případě prohry bude uložena pokuta 5000 – 10 000 Kč. (§ 22/1f) bod 2).

Kdo posílá pokutu za rychlost

Pokuta za rychlost vám přijde obvykle v řádu několika týdnů. V některých případech to může trvat ale i měsíce nebo roky.

Nejdelší doba kdy vám mohou úřady oprávněně pokutu za rychlost doručit je maximálně 3 roky!

Možná vám pokuta přijde i po této lhůtě, ale vězte, že po 3 letech od přestupku překročení rychlosti se jedná o promlčený čin a pokutu za to nelze uložit, resp. vymáhat. V tomto případě se můžete odvolat na promlčení.

Výzva k zaplacení pokuty za rychlost

Na závěr bychom vás rádi upozornili, že nejen na internetu, ale také mezi lidmi panují určité mýty právě okolo ukládání pokut. Např. nedostavení se k předvolanému výslechu a promlčení pokuty, či 90% výhry v každém správním řízení anebo také odvolání se na osobu blízkou.

V žádném případě Vám nechceme říci, že jakmile je vám vystavena pokuta (ať už oprávněně anebo neoprávněně), pak se s tím nedá nic dělat. Možností je celá řada. Avšak dejte si dobrý pozor, čemu se rozhodnete věřit.

Výzva k zaplacení pokuty za rychlost obvykle dorazí jako obálka s modrým pruhem do vlastních rukou provozovatele vozidla.

Jaká je lhůta k zaplacení pokuty

Lhůtu k zaplacení najdete ve výzvě, která vám přišla doporučeně dopisem. Obvykle se jedná o lhůtu 15 dní.

Co se stane, když pokutu nezaplatím

V případě, že pokutu za rychlost nezaplatíte dle výzvy, pak správní orgán zašle ještě jednu výzvu k zaplacení v náhradní lhůtě.

3.6/5 - hodnocení čtenářů