Kalkulačka – srážky ze mzdy pro rok 2015

Kalkulačka – srážky ze mzdy pro rok 2015

Kdy může zaměstnavatel provádět srážky ze mzdy?

V jakých případech může zaměstnavatel provádět srážky ze mzdy? Jaká je jejich maximální výše při vedení exekuce? Obsahem článku je kromě odpovědí na tyto otázky také kalkulačka, která vypočte výši srážek ze mzdy přesně pro Váš případ.

Srážky ze mzdy a zákoník práce § 145

S pojmem srážky ze mzdy se setkáme v § 145 zákoníku práce, který je definuje jako

srážky ze mzdy nebo platu a z jiných příjmů zaměstnance ze základního pracovněprávního vztahu.“

Podstata spočívá v tom, že zaměstnavatel odvede na účet zaměstnance mzdu již sníženou o určitou částku, kterou následně ve většině případů převede jiné fyzické či právnické osobě.

Zaměstnavatel však v žádném případě nemá volnou rukuprovádět srážky ze mzdy lze pouze v určitých případech. Nemůže tak například svévolně srážet zaměstnanci mzdu jakožto náhradu jím způsobené škody.

Srážky ze mzdy: exekuce

Vedle srážení daní či pojistného jsou poměrně časté také srážky ze mzdy v rámci výkonu rozhodnutí.

2015 Srážky ze mzdy v rámci exekuce

Tento způsob provádění exekuce spočívá v pravidelném odvádění dané částky z příjmu povinného za účelem úhrady dluhu. Výše srážek ze mzdy je určena přesně danými zákonnými pravidly – pro výpočet musíme znát kromě měsíčního čistého příjmu také výši tzv. nezabavitelné částky (nezabavitelná částka pro rok 2015 je 6.118,- Kč). Výpočet srážky ze mzdy ovlivňuje také skutečnost, zda má povinný manžela/manželku či počet případných dětí.

Srážky ze mzdy: kalkulačka 2015

A jaké jsou srážky ze mzdy od 1.1.2015? Stačí zadat vstupní hodnoty a s přesným výpočtem vám pomůže kalkulačka.

Kalkulačka 2015 srážky ze mzdy

Srážky ze mzdy: dohoda

Se srážkami ze mzdy se můžeme také setkat v rámci dohody o jejich provádění. V praxi se často vyskytuje například dohoda o srážkách ze mzdy na stravenky, či v souvislosti s používáním vozidla k soukromým účelům.

Původně byla úprava této problematiky obsažena v občanském zákoníku i v zákoníku práce, ale od roku 2014 se dohody uzavírají již pouze v rámci nového občanského zákoníku.

Dohoda o srážkách ze mzdy může být uzavřena mezi dlužníkem a věřitelem, a to maximálně do výše jedné poloviny dlužníkovy mzdy. S dohodou však musí zaměstnavatel souhlasit (samozřejmě pokud nesplývá s osobou věřitele).

Tématické články: Exekuce a srážky ze mzdy

4/5 - hodnocení čtenářů