Jestliže vám dluhy přerůstají přes hlavu a nevíte, který splácet dříve, ještě nemusí být vše ztraceno. Zákon pro podobné situace zavedl tzv. oddlužení, což je institut, který má zadluženým osobám pomoci z bludného kruhu ven. Zkuste namísto všelijakých půjček (půjčky do 5000 Kč, studentské půjčky, půjčky přes SMS) využít jako fyzická osoba oddlužení. Návod pro oddlužení.

Podmínky oddlužení fyzické osoby (FO)

Oddlužení fyzické osoby je určeno pro situace, kdy má dlužník více věřitelů, peněžité závazky minimálně třicet dní po splatnosti a tyto není schopen plnit.

Platební neschopnost neboli úpadek FO při oddlužení

Výše uvedený stav se nazývá úpadek neboli platební neschopnost. Všechny tři podmínky musí být splněny najednou, jinak k oddlužení nemůže dojít. Z toho například vyplývá, že cestou oddlužení se nemůže vydat fyzická osoba, která má sice velké dluhy, ale „pouze“ u jediného věřitele.

Co říká zákon o oddlužení FO

Zákon zná dvě možnosti oddlužení fyzické osoby – buďto budeme svůj dluh odkrajovat pomocí pravidelných měsíčních splátek anebo zpeněžíme majetek. Častější cestou je samozřejmě splátkový kalendář, který však předpokládá určitý příjem. Výši si ale dlužník nevolí dle libosti, splácet musí prakticky vše kromě tzv. nezabavitelné částky, a to po dobu pěti let.

Návrh na oddlužení se podává k soudu

Návrh na oddlužení fyzické osoby se všemi zákonem stanovenými přílohami se podává k místně příslušnému krajskému soudu. Ten zkoumá, zda je navrhovatel schopen pravidelně splácet a zda po pěti letech dojde k uspokojení minimálně 30% z původního dluhu. To je hranice, které je nutné dosáhnout, jinak oddlužení nebude povoleno. Podaří-li se nám splatit požadované procenta dříve než za pět let, na situaci to nic nemění a splácet musíme samozřejmě i nadále.

Soud bude také zkoumat, zda dlužník návrhem nesleduje nepoctivý záměr a rozhodovat bude také jeho přístup – nebude-li spolupracovat nebo vystupovat příliš laxně, soud návrh neschválí.

Toto oddlužení je také někdy nazýváno jako oddlužení formou splátkového kalendáře. Splátkový kalendář musí být schválen.

Kalkulačka oddlužení fyzické osoby

Nezabavitelná částka koresponduje s částkou, kterou nelze srazit ze mzdy při provádění exekuce. Stanoví se pomocí životního minima a normativních nákladů na bydlení dle zvláštního právního předpisu. Pro rok 2015 je nezabavitelná částka ve výši 6118,- Kč. Zákon počítá také s manželem (manželkou) a dětmi, za něž se připočte 1529,50 Kč na osobu. 

Tyto částky sečteme a odečteme od čistého příjmu dlužníka. Zůstatek nad 9177,- Kč se srazí bez omezení. Zbytek se rozdělí na třetiny, přičemž jednu si necháme a druhé dvě poputují na úhradu dluhu.

Osobní bankrot a jeho výhody či nevýhody

Pokud se rozhodnete vyřešit své závazky oddlužením (a soud váš záměr schválí), vězte, že vás čeká pět let živoření s minimem. Na druhou stranu – po uplynutí této doby dojde k odpuštění zbývajícího dluhu, což může být velkou motivací. Další výhodou oddlužení fyzické osoby je fakt, že po dobu trvání oddlužení nelze provádět exekuci. V praxi se tak často stává, že insolvenční návrh je podán pouze za účelem vyhnutí se exekuce

Musíme si však uvědomit, že ne vždy je osobní bankrot tou lepší či mírnější variantou. Je zde nebezpečí, že nám soud návrh zamítne, což by automaticky znamenalo konkurs a s ním související nepříjemnosti. Oddlužení je třeba brát jako jednu z krajních možností a návrh podávat jen tehdy, máme-li jistotu, že jsme schopni zákonem stanovené požadavky plnit.

4.7/5 - hodnocení čtenářů