V dnešním světě plném tzv. „šmejdů“ a jiných podvodníků nepostihuje exekuce pouze notorické dlužníky a neplatiče. Stačí chvíle nepozornosti či souhra okolností a člověk se může ocitnout v situaci, s níž nikdy nepočítal. Exekuce na plat 2015způsobů provedení exekuce je několik, přičemž jednou z nejčastějších variant jsou srážky ze mzdy. Pojďme se blíže zaměřit na aktuální téma exekuce 2015.

Podstata exekuce ze mzdy, exekuce na mzdu v roce 2015

Co to je exekuce ze mzdy čili exekuce na mzdu? Jak název napovídá, předmětná metoda exekuce spočívá v pravidelných srážkách ze mzdy povinného. Tento způsob může být z logiky věci uplatněn pouze u dlužníka, který má nějaký příjem. Nejčastěji se jedná o mzdu plynoucí z pracovního poměru, ale může jít také o dávky státní sociální podpory, stipendia, důchody a další zákonem uvedené příjmy.

Exekuce na plat 2015 kalkulačka

Exekutor nemá v určení výše strhávané částky volnou ruku, ale musí dodržet zákonem stanovené podmínky. Jelikož na mzdě bývá člověk mnohdy existenčně závislý, je třeba zajistit, aby povinnému zůstalo určité množství peněz na zabezpečení obživy a základních potřeb. Z tohoto důvodu byl zaveden institut tzv. „nezabavitelné částky“, z něhož se při výpočtu výše srážek ze mzdy vychází. Je to minimum, které exekutor zabavit zkrátka nesmí.

Přečtěte si také článek: Kalkulačka a srážky ze mzdy 2015

Výše nezabavitelné částky exekuce

Výše nezabavitelné částky není stanovena pevně, ale pomocí dvou dalších institutů. Pro výpočet musíme znát výši životního minima a normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel.

Nezabavitelná částka a exekuční zákon 2015

Nezabavitelná částka pak činí dvě třetiny součtu obou hodnot. Exekuční zákon také zohledňuje tzv. vyživované osoby, kterými jsou manžel/ka a děti povinného – pro každou takovou osobu se stanoví nezabavitelná částka ve výši 25% z částky povinného.

Součet nezabavitelných částek povinného a vyživovaných osob se odečte od čistého příjmu a zákonem stanoveným postupem se rozdělí na třetiny. Na uspokojení pohledávek se může použít pouze první a v určitých případech i druhá třetina. Ta poslední ale náleží vždy povinnému.

Exekuce na plat 2015

Zajímá vás, jaká je exekuce na plat 2015? Životní minimum 2015 je zákonem stanovená minimální částka, která určuje nezbytnou hranici příjmů k zajištění výživy a dalších základních potřeb jednotlivce. Vzhledem k tomu, že jde o proměnlivou částku, je nutné vždy pracovat s hodnotami na aktuální rok. V roce 2015 však ke změně nedošlo a výše životního minima zůstává i nadále na 3410,- Kč.

Změna ovšem nastala u zmíněných normativních nákladů na bydlení. Ač může celý název vypadat lehce děsivě, dá se požadovaný údaj jednoduše vyčíst z aktuálního nařízení vlády. V roce 2015 došlo u exekuce k mírnému snížení z 5873,- Kč na letošních 5767,- Kč. Ruku v ruce s touto změnou tak dochází k poklesu nezabavitelné částky.

Výhody exekuce na plat 2015

Exekuce ze mzdy se těší mezi exekutory oblibě hlavně pro svou relativní jednoduchost. Má-li povinný stálý příjem, garantují srážky pravidelné odkrajování dluhu. Jistou výhodou může být také skutečnost, že příslušnou částku sráží sám plátce mzdy (nejčastěji tedy zaměstnavatel) a povinný už dostává snížený příjem.

Na závěr uvádím, že je vždy lepší s exekutorem spolupracovat a komunikovatzpůsob provedení exekuce musí být přiměřený s ohledem na výši pohledávky, takže pravidelným splácením rozumné částky lze zamezit „tvrdším“ způsobům exekuce, spočívajícím například v prodeji nemovitých věcí.

3.3/5 - hodnocení čtenářů