Chcete pronajmout svůj byt, ale nevíte, jak prověřit nájemníka? Právě k ochraně své nemovitosti a zajištění jejího klidného pronájmu můžete využít několik strategií, které vám představíme.

Pomocí textu se naučíte pracovat s veřejně dostupnými seznamy a databázemi, jako je např. insolvenční rejstřík, databáze osob v pátrání Policie ČR nebo rejstřík živnostenského podnikání. Dále vám ale i ukážeme několik placených služeb sloužících k ověření nájemníka.

Jak prověřit nájemníka pomocí oficiálních zdrojů

V první řadě je pro každého pronajímatele důležité zjistit, jestli je osoba schopna platit nájem, který stanoví vaše nájemní smlouva. Základním nástrojem je tady pro vás insolvenční rejstřík. Když do formuláře vyplníte příjmení a jméno nájemníka, vyhledávač vám zobrazí všechny dlužníky se stejným jménem, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008 a nebyli z rejstříku vyškrtnuti dle § 425 insolvenčního zákona.

Avšak to, že člověk není v insolvenčním rejstříku ještě neznamená, že je bez dluhů. Centrální evidence exekucí je oficiální veřejný seznam exekučních řízení vedený Exekutorskou komorou České republiky. Mj. zde můžete i zjistit veřejné dluhy u zdravotní pojišťovny daného zájemce.

Abyste službu mohli využít, budete muset zaplatit poplatek 60 Kč, který je stanovený právními předpisy. Jiné webové stránky, které zdánlivě provozují stejnou službu za menší poplatek nebo zdarma, pouze přeprodávají informace získané na této stránce.

Dále vás jako pronajímatele samozřejmě zajímá, zdali potenciální nájemník není stíhanou osobu. Databáze osob v pátrání Policie ČR vám může na tuto otázku poskytnout rychlou odpověď. Do formuláře stačí zadat jméno a pohlaví osoby, a můžete tak v databázi vyhledávat i bez dalších údajů.

Pokud zjistíte, že váš nájemník není v insolvenci ani exekuci, je možné si ověřit i některá tvrzení o jeho příjmech. Zdali je nájemník opravdu podnikatelem, vám pomůže zjistit rejstřík živnostenského podnikání. Nepotřebujete znát ani IČ, postačí vám opět jen jméno.

Jak prověřit nájemníka pomocí jiných zdrojů

K výše zmíněným možnostem existuje několik alternativ, které sice nevede přímo stát, ale mohou být užitečným doplněním k již zjištěným informacím nebo zjednodušením vašeho hledání.

Například služba registr nájemníku prověřuje

 • data z Centrální evidence exekucí,
 • insolvenčního rejstříku,
 • databáze hledaných osob Policie ČR,
 • adresu obecního úřadu,
 • plátce DPH a
 • platnost dokladu totožnosti.

Služba vám tak za cenu 129 Kč dokáže poskytnout prověření rizikovosti osob a ověření bezdlužnosti nájemce na jedné webové stránce.

Dalším užitečným doplňkem může být registr SOLUS. Jedná se o soubor registrů fyzických a právnických osob, respektive i podnikajících fyzický osob, které shromažďují informace o jejich plnění a neplnění smluvních závazků. Důležité je ale tady dodat, že o výpis z tohoto registru může zažádat pouze ta osoba, které se výpis týká. Pokud tedy tuto službu chcete využít, doporučujeme vám požádat nájemníka, aby si o výpis zažádal.

Pokud je zájemce o váš byt podnikatel, můžete využít registr pohledávek. Po zadání IČ se vám na webové stránce zobrazí všechny případné pohledávky a údaje z insolvenčního rejstříku.

Na co si dát pozor

Po výběru vhodného kandidáta vás čeká ještě pár kroků k zajištění pronájmu vaší nemovitosti.

Nezapomeňte na pohovor

Při osobním pohovoru se zájemcem můžete zjistit mnoho informací, které vám žádná z výše zmíněných služeb nemůže poskytnout.

Na pohovoru lze získat:

 • kontakt na předchozí pronajímatele,
 • informace o zaměstnání, výši úvazku nebo podnikání,
 • představu o osobnosti zájemce nebo
 • důvody k hledání pronájmu (tzn. zjistíte, zdali má zájem o dlouhodobý pronájem).

V inzerátu nebo na pohovoru se v žádném případě nevyjadřujte diskriminačně!

Neměli byste vyjadřovat žádnou preferenci např. k národnosti nebo etnicitě budoucího nájemníka. Antidiskriminační zákon a související předpisy vylučují nepříznivé zacházení s osobu při poskytování služeb (včetně bydlení), pokud jsou nabízeny veřejnosti.

Nájemní smlouva a předávací protokol

Nájemní smlouva by měla obsahovat především:

 • jasné označení smluvních stran (jméno, rodné číslo, trvalé bydliště apod.),
 • identifikace nemovitosti (adresa, katastrální území, číslo bytu, označení bytové jednotky, podlaží, rozměry bytu apod.),
 • výše nájemného včetně režimu poplatků za služby,
 • výše kauce,
 • práva a povinnosti smluvních stran.

Při sjednávání jistoty nezapomeňte, že nájemník má právo na úroky z kauce ve výši zákonné sazby. Úrok nelze úplně vyloučit, avšak lze smluvně ujednat nezkracující úrok, který se nebude vyvíjet v čase.

V předávacím protokolu by se měl objevit např. popis:

 • stavu nemovitosti včetně vad,
 • nábytku v bytě a
 • spotřebičů v bytě.

Vzor předávacího protokolu ke stažení v PDF poskytujeme jako součást vzorové nájemní smlouvy k bytu.

VZOR NÁJEMNÍ SMLOUVY

5/5 - hodnocení čtenářů