Jak darovat polovinu nemovitosti

darování nemovitosti

Zajímá vás, jaký je postup a proces pro darování poloviny nemovitosti? Dáme vám návod, jak darovat polovinu nemovitosti prakticky krok za krokem. Dozvíte se, jak darovat byt v osobním vlastnictví, jak sepsat darovací smlouvu, jak na darování spoluvlastnického podílu, darování nemovitosti dětem či cizí osobě.

Důvodů, proč darovat polovinu nemovitosti, může být vícero. V zásadě je můžeme rozdělit do dvou základních skupin. Buďto má nemovitost více vlastníků a jeden z nich se chce zbavit svého podílu, nebo má nemovitost jednoho vlastníka a ten chce darovat pouze její polovinu – druhou část si může buď nechat, případně ji darovat zase někomu jinému. Poslední jmenovaný případ se děje zejména u darování nemovitosti dětem, nejčastěji dvěma sourozencům.

Na co si dát pozor

Jak darovat polovinu nemovitosti? Záleží, o jakou nemovitost se jedná. Byt, rodinný dům i pozemek – u všech těchto typů mohou nastat trochu jiné komplikace. Družstvo, případně společenství vlastníků jednotek, může například převod spoluvlastnického podílu nějakým způsobem omezit. Proto je dobré důkladně si přečíst stanovy. Jestliže vám jde o to, jak darovat byt v osobním vlastnictví, máte to o něco jednodušší.

U darování spoluvlastnického podílu, je třeba dát si pozor na případnou existenci předkupního práva. Pokud takové právo bylo sjednáno, uplatní se i u darování, byť se nejedná o koupi. Výjimkou je právě obdarování osoby blízké, tedy rodinného příslušníka.

Pokud chcete darovat konkrétní část pozemku, měli byste počítat s pořízením geometrického plánu.

Darování nemovitosti – krok za krokem

Pojďme se nyní podívat, jak na darování 1/2 nemovitosti krok za krokem. Nejprve musíte sepsat smlouvu, poté zavítáte na katastr a až bude převod hotový, musíte prozkoumat také daňové aspekty transakce.

Darovací smlouva

Ať už jde o darování nemovitosti v rodině nebo o darování nemovitosti cizí osobě, prvním krokem bude vždy darovací smlouva. Zajímá vás, jak sepsat darovací smlouvu? Základními náležitostmi je samozřejmě řádná identifikace smluvních stran a darované nemovitosti, a to pomocí čísla popisného, parcelního čísla, listu vlastnictví a podobně. Pokud darujete jen polovinu nemovitosti, je nutné to výslovně ve smlouvě uvést a předmětný podíl specifikovat.

Zejména u pozemku máte dvě možnosti – buď darujete tzv. ideální spoluvlastnický podíl, který se nevztahuje na konkrétní část nemovitosti, ale každý ze spoluvlastníků bude vlastnit svůj podíl na celé věci. Druhou možností je pozemek pomocí geometrického plánu rozdělit a darovat jeho přesně určenou část.

Podpisy na darovací smlouvě musí být úředně ověřeny – za tímto účelem stačí navštívit Czech POINT a přichystat si třicet korun za každý podpis.

Vklad do katastru

Pokud jste úspěšně sepsali darovací smlouvu, je čas vyplnit návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Na rozdíl od darovací smlouvy nemusí být podpisy v návrhu na vklad úředně ověřovány. Musíte ovšem zaplatit správní poplatek ve výši 2000 Kč. S sebou na katastr si vezměte i darovací smlouvu, která tvoří přílohu návrhu.

Zápis do katastru nemovitostí

Pokud bude vše v pořádku, dojde k zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí a převod je hotový. Mělo by se tak stát do třiceti dnů od podání návrhu na vklad. V dnešní době vás již katastr většinou uvědomí zprávou či mailem, nicméně doporučuji pro jistotu zápis zkontrolovat na příslušném listu vlastnictví.

Darování poloviny nemovitosti a daně

Darovací daň již pár let neexistuje, avšak zdanění darů probíhá prostřednictvím daně z příjmu. Zákon nicméně obsahuje osvobození od daně z bezúplatného příjmu, kam darování spadá. Musí však jít o darování v rodině. Pokud hodnota darované nemovitosti přesahuje pět milionů Kč, má obdarovaný povinnost nahlásit tento příjem finančnímu úřadu – avšak daň platit nemusí.

Jestliže jste obdarovali cizí osobu, bude muset takto nabytý příjem zdanit. Za tímto účelem je nutné získat odhad ceny nemovitosti. Nemusí jít nutně o znalecký posudek, ale odhad by měla vypracovat osoba s příslušnými odbornými znalostmi.

Sečteno podtrženo, na otázku, zda musí být odhad při darování, je odpověď poměrně jednoduchá – pokud jde o darování cizí osobě, které je zdaněno, tak ano.