Inflační doložka v nájemní smlouvě i jiných dohodách

inflační doložka

Ceny zboží a služeb rostou. Pokud se chystáte uzavřít dlouhodobou smlouvu, měli byste se domluvit s protistranou na postupném navyšování odměny. Můžete si například sjednat navýšení ceny o doložené náklady. Jedním z nejběžnějších řešení je ale inflační doložka. Uplatníte ji nejen v podnikatelských vztazích, ale třeba i v nájemní smlouvě.

Jak se počítá inflační doložka? Jak ji šikovně vepsat do smlouvy? A na jaké problémy byste si měli dát pozor?

Co je inflační doložka

Definici inflační doložky nenajdete v žádném zákoně. Na druhou stranu ji ani žádný zákon nezakazuje, a co není zakázáno, je v soukromém právu dovoleno.

Co si tedy pod pojmem inflační doložka představit? Inflační doložka je ujednání ve smlouvě, které umožňuje navýšit sjednanou cenu v situaci, kdy roste inflace.

Ještě před několika lety ji v běžných smlouvách používal málokdo. Nyní se ale zájem o inflační doložku vrací, protože ceny skutečně rostou extrémně rychle, a lidé se chtějí proti inflaci bránit. Často se tato doložka využívá ve stavebnictví či při zvyšování nájemného. Při současné míře inflace ji ale doporučujeme začlenit do téměř každé dlouhodobé smlouvy (např. i smlouvy o spolupráci).

Inflační doložka v nájemní smlouvě = zvyšování nájemného

Inflační doložka je částečně upravena v ustanovení § 2248 občanského zákoníku:

„Strany, tedy účastníci nájemní smlouvy, si mohou ujednat každoroční zvyšování nájemného“.

Jak dát do smlouvy inflační doložku?

Kreativitě se meze nekladou. Nicméně, při formulování inflační doložky byste si měli dát pozor na několik věcí. Napsat do smlouvy pouze, že se cena bude zvyšovat o inflaci, však rozhodně nedoporučujeme.

Proč?

Inflaci lze totiž měřit různě, například:

  • jako index spotřebitelských cen,
  • jako poměr nominálního a reálného HDP,
  • apod.

Měření inflace

Míra inflace se pak může lišit a strany se pak budou dohadovat, kolik inflace v daném období skutečně byla a co původně si strany pod inflační doložkou vlastně představovaly.

V inflační doložce formulujte jasně, podle čeho se cena bude zvyšovat. Vyberte si index, který budete sledovat, nejlépe nějaký, který měří a zveřejňuje Český statistický úřad online a je veřejně snadno dohledatelný. Vyhnete se následnému nedorozumění.

Jak často dochází k navýšení cen

Následně je třeba vyřešit otázku, jak často k navyšování bude docházet. Inflace roste s časem, mění se každý měsíc. Můžete si proto zvolit klidně i měsíční navyšování. (Výjimku tvoří nájemní smlouvy, viz níže.) Dejte si ale pozor na to, zda pro vás takové zvyšování nebude příliš administrativně náročné. Nejčastěji se proto používá inflační doložka s ročním navyšováním smluvených cen.

Je index, podle kterého inflaci sledujete, aktualizován průběžně? Pokud ne, je možné, že budete zpětně ceny upravovat. To je zbytečně komplikované a vede ke sporům.

Zkontrolujte si, kdy se vyhlašuje míra inflace, kterou sledujete. Pokud zvyšujete částku jednou ročně a sledujete průměrnou roční míru inflace, nedoporučujeme zvýšit cenu hned k 1. lednu, když ještě danou informaci nebudete mít k dispozici. Český statistický úřad ji často zveřejňuje až v průběhu března. Vhodnější je upravit proto ceny v polovině roku.

Možností je také stanovit inflační doložku pouze jako určitou pojistku v případě, že inflace překročí určitou mez. Ceny tak zvednete například pouze, pokud průměrná roční míra inflace překročí 3% apod. To je také častý příklad z praxe.

Nezapomeňte upravit, zda k navýšení ceny dochází automaticky, nebo až po předchozím vyzvání jedné strany. V takovém případě si sjednejte, zda toto vyzvání má být písemné, do kdy má být učiněno, a od kdy je protistrana povinna zvýšenou cenu hradit.

Zvyšování nájemného

Občanský zákoník do určité míry chrání osoby v nájemním bydlení. V nájemních vztazích proto platí zvláštní pravidla pro zvyšování nájemného. Pokud si strany ve smlouvě ujednají zvýšení nájemného, může k němu dojít pouze jednou za rok. Častěji nájemné zvyšovat nelze.

Lze si sjednat pevnou částku, o kterou se nájemné zvedne, nebo využít právě inflační doložku. Inflační doložka se jeví jako vhodnější nástroj, protože bude odrážet vývoj cen na trhu.

Inflační doložka v nájemní smlouvě

Inflační doložka je tedy ustanovení nájemní smlouvy o zvýšení nájemného, a pokud ji nájemní smlouva obsahuje, zaplatí nájemce každý rok nájemné zvýšený o míru inflace, kterou si strany sjednaly. Jiné zvýšení nájemného nemůže pronajímatel uplatňovat.

Pokud ve smlouvě každoroční zvyšování nájemného nebylo stanoveno, má pronajímatel složitější pozici. Základní pravidlo v občanském zákoníku říká, že pronajímatel může zvýšit nájemné do výše srovnatelného nájemného, které je obvyklé v daném místě. Takové zvýšení však nesmí v posledních třech letech překročit dvacet procent.

„Neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.“ § 2249 odst. 1 občanského zákoníku.

Vyplatí se inflační doložka? Záleží na tom, zda ceny nájemného rostou srovnatelně s inflací. Pokud nájemní bydlení výrazně zdraží a překročí tím míru inflace, inflační doložka se pronajímateli nevyplatí. V případě, že inflace meziročně roste přes deset procent, je pro pronajímatele inflační doložka jednoznačně výhodná.

Vzorová inflační doložka v nájemní smlouvě

Inflační doložku si můžete formulovat podle vašich potřeb. V případě nájmu bytu může mít například toto znění:

Strany smlouvy se dohodly, že nájemné se bude každoročně vždy od 1. června automaticky zvyšovat o míru inflace, která je vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, tak jak jej vyhlašuje Český statistický úřad.

Nájemní smlouva

Vzor nájemní smlouvy na byt, pokoj či nebytovou jednotku získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše editovat v MS Word. Vzorový dokument obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

VZOR NÁJEMNÍ SMLOUVY

4.7/5 - hodnocení čtenářů