„Přijdeme o všechno.“ To vás může napadnout, když vám hrozí výkon rozhodnutí nebo exekuce. Ale náš stát není nelidská diktatura. Zákon stanoví demonstrativně výčet věcí, které nemohou být povinnému exekučně zabaveny. Jde o věci sentimentální povahy, nebo o věci, které nutně potřebujete ke svému dalšímu životu.

Věci, které nemohou být exekučně zabaveny

Podle § 322 občanského soudního řádu nemohou být povinnému zabaveny věci, které nezbytně potřebuje k zajištění sebe a rodiny, k plnění svých pracovních úkolů a věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy, když jejich počet a hodnota jsou obvyklé. Jedná se například o:

  • snubní prsten, osobní dopisy, fotografie a videa, které se týkají povinného nebo členů jeho rodiny,
  • domácí mazlíčci,
  • běžné oblečení, prádlo a obuv (klíčové je zde slovo „běžné“, pokud máte luxusní kožich, bude vám zabaven),
  • školní potřeby a hračky, literatura ke studiu a s náboženským obsahem,
  • zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje s ohledem na svou chorobu (může se jednat i o poměrně drahé zdravotnické přístroje jako je např. bio-lampa a jde-li o osobu těžce zdravotně pohybově postiženou, bylo by zřejmě i postižení automobilu speciálně upraveného pro převoz takto postižené osoby minimálně v rozporu s dobrými mravy),
  • peníze v hotovosti do částky odpovídající dvojnásobku životního minima,
  • prostředky nutné k výkonu povolání nebo podnikatelské činnosti – sem lze zahrnout široké spektrum věcí. Pokud např. osoba podniká jako provozovatel taxislužby, bude z exekuce vyloučen automobil používaný jako taxi. Podniká-li osoba v kamionové dopravě, bude z exekuce vyloučen i kamion sloužící k tomuto podnikání apod.,
  • nutné vybavení domácnosti (stůl, židle, lednička, pračka, už sem ale zřejmě nezapadá např. sušička nebo myčka nádobí).

V rámci exekuce Vám nemohou být zabaveny výše uvedené věci. Pokud se tak stane, obraťte se nejprve na exekutora. Pokud exekutor Vašim požadavkům nevyhoví, obraťte se na exekuční soud, který celou věc posoudí a s konečnou platností rozhodne.

Jak se vám článek líbil?