Povinná platba za provoz motorového vozidla nás může trápit ve chvíli, kdy objevíme zajímavější nabídku. Je dobré se seznámit s postupem, jak změnit pojišťovnu u povinného ručení a jaké máte možnosti ukončení smlouvy.

Také je třeba zmínit, že ne vždy je výhodné ukončit povinné ručení a sjednávat novou smlouvu. Někdy stačí menší změny ve smlouvě a spokojenost bude opět vládnout na obou stranách.

Jak snadná je změna pojišťovny u povinného ručení

Zákon vám umožňuje ukončení povinného ručení v několika situacích. Nejčastěji je uplatňována výpověď ke konci pojistného období, jelikož představuje nejmenší administrativní zátěž a je z hlediska nákladů nejlevnějším způsobem. Méně častá je výpověď dohodou.

Zde můžete narazit na velký problém, protože pojišťovna není povinna vaši výpověď akceptovat. Při výpovědi dohodou je třeba uvést do žádosti o výpověď také důvod ukončení.

Zákon vám také umožňuje vypovědět povinné ručení, pokud uzavřená smlouva není starší dvou měsíců, při změně vlastníka vozidla, při vyřazení vozidla z evidence nebo při odcizení vozidla.

Ti, kteří si pročetli možnosti ukončení smlouvy a chtějí se vyhnout administrativní zátěži se domnívají, že postačí přestat platit vyměřené pojistné. Před tímto postupem je třeba varovat. Ano, pojišťovna vám po několika urgencích vypoví pojistnou smlouvu pro neplacení pojistného, je však třeba vzít v úvahu, že zánik pojištění nastane až za několik měsíců!

Po tu dobu je vaše auto stále pojištěno. Co to znamená? Že vám vznikají nedoplatky v pojistné smlouvě! Ty jste povinni uhradit a pojišťovna vám může naúčtovat i penále. Tento typ ukončení pojistné smlouvy rozhodně není možné doporučit a může se velmi prodražit.

Výpověď povinného ručení před datem výročí

Jak již bylo zmíněno výše, nejlepším postupem, jak změnit pojišťovnu u povinného ručení, je podat výpověď předtím, než se pojištění automaticky obnoví na další rok. Proto je důležité sledovat výroční datum pojistné smlouvy. Určitě jej máte uvedeno na pojistné smlouvě, stejně jako na zelené kartě.

Výpověď povinného ručení pak podávejte nejméně šest týdnů před tímto datem. Je třeba se ujistit, že ve lhůtě šesti týdnů před výročím, bude vaše výpověď pojišťovně doručena. Jen datum podání na poštu přesně v den šesti týdenní lhůty nestačí.

Klientům se bohužel často stává, že jsou osloveni konkurenční nabídkou a rozhodnou se ukončit pojistnou smlouvu dříve. Není v tom problém. Pojišťovna takový postup umožňuje. Podáte výpověď, avšak pojištění zanikne až datem výročí. Nemáte nárok na vrácení části pojistného.

Mezitím jste se nechali zlákat některou z akčních slev a rychle uzavřeli novou smlouvu o povinném ručení. Co to znamená? Že platíte dvakrát za stejnou službu! Změna pojišťovny se vám v takovém případě velmi prodraží!

Jak změnit povinné ručení

Zjistili jste si, kdy je možné pojišťovnu změnit a ve vašem případě to znamená, že byste museli čekat i déle než půl roku. Vy však toužíte po výhodných podmínkách okamžitě! Objevili jste zajímavou nabídku a rádi byste ji využili. Můžete? Jděte na to chytře a jednoduše.

Vezměte s sebou rozepsanou nabídku a předložte ji vaší pojišťovně. Zpravidla jsou pojišťovny schopny vám na počkání zpracovat změny ve smlouvě tak, aby vám vaše stávající pojistná smlouva lépe vyhovovala. Je však nutné podotknout, že není rozhodující jen cena pojištění, ale také výše pojistného krytí a služby, které se k uzavřenému pojištění váží.

Rozhodně nepodceňujte rozsah asistenčních služeb. Při potížích s vozidlem doma nebo v zahraničí rychlou pomoc potřebujete. Žádost o rozšíření pojistné smlouvy bývá často motivována právě snahou získat lepší nabídku asistenční služby. Změnit smlouvu o povinném ručení bez nutnosti změnit pojišťovnu bývá velmi efektivním řešením.

Je to řešení nejrychlejší, nejlevnější a nejméně administrativně náročné. Nebojte se zeptat vaší pojišťovny, jak vám může stávající smlouvu vylepšit!

Nové povinné ručení levně a rychle

Podívejte se na srovnání povinného ručení online ať můžete nabídky porovnat a získate aktuální tržní ceny. Konkurenční ceny s možností vyřízení online a do několika minut máte zelenou kartu na e-mailu.

5/5 - hodnocení čtenářů