Pro spotřebitele to znamená jediné: 8 z 10 eshopů porušuje Vaše práva! Pro provozovatele je to alarm, že pokud budou nadále takto provozovat své podnikání, čekají je nemilosrdné pokuty.

Česká obchodní inspekce vydala celoroční zprávu za rok 2013, jak rizikové jsou nákupy přes internet. Bylo provedeno více než tisíc kontrol, z nichž více než 78 % eshopů porušovalo právní předpisy a byly uděleny pokuty za více než 6 milionů Kč. 

Kontroly České obchodní inspekce v roce 2013

Jedním z cílů České obchodní inspekce je eliminace protiprávního jednání prodávajících v e-shopech. Pravidelnými kontrolami se ČOI snaží chránit spotřebitele. Rok od roku se zvyšuje počet provedených kontrol internetových obchodů s cílem vzbudit důvěru v této formě obchodování. Inspektoři České obchodní inspekce se soustředí především na kontrolu dodržování povinností ze zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.), ale rovněž dalších právních předpisů, které spotřebiteli garantují určitá práva.

V roce 2013 provedla Česká obchodní inspekce celkem 1296 kontrol, které směřovaly na internetové obchody (e-shopy a jiné prodejní webové portály).

ČOI2013

Zdroj: http://www.coi.cz

Více než 78 % e-shopů porušuje právní předpisy

Z celkového počtu 1296 kontrol bylo zjištěno, že přibližně 78 %  internetových obchodů porušuje právní předpisy. Pokud tuto statistiku otočíme, pro spotřebitele to znamená, že:

  • na českém internetu je z celkového poštu pouze 22 % e-shopů, které své podnikání provozují legálně.

Toto číslo je zcela alarmující a dokládá časté nekalé praktiky provozovatelů e-shopů.

Na druhou stranu v tiskové zprávě České obchodní inspekce najdeme vyjádření, že výše uvedené statistiky nelze generalizovat. ČOI oblast internetového obchodování celoročně sleduje a své kontroly zaměřuje na prodávající, u kterých lze předpokládat porušení obecně závazných předpisů.

Autor tohoto článku se domnívá, že při kontrole více než 1400 eshopů to určitou vypovídají hodnotu přece jenom musí mít. Čísla jsou příliš alarmující na to, aby všechny ostatní e-shopy provozovaly své podnikání ve 100% souladu s právními předpisy.

Nejčastější porušení ze strany e-shopů v roce 2013

Každý druhý e-shop používá nekalé obchodní praktiky eshopů

Nejčastějším zákonným porušením byly ze strany e-shopů tzv. nekalé obchodní praktiky, konkrétně se jednalo o 47,9 % eshopů. Nekalé obchodní praktiky mohou spotřebitele ovlivnit při rozhodnutí o koupi produktu či služby. Ve většině případů se jednalo o následující případy:

  • E-shop neposkytl zákonem stanovené informace.
  • E-shop poskytl neúplné nebo dokonce zavádějící informace.

Výše zmíněné „informace“ zahrnují např. informace o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy, uplatnění práv apod. Jedná se tedy o zcela základní informace, které bezprostředně souvisejí s uzavřenou spotřebitelskou smlouvou (čili Vaším nákupem na internetu).

Padělky nebo napodobeniny prodává 7 z 10 eshopů

Česká obchodní inspekce provedla v roce 2013 celkem 55 kontrol, které byly zaměřeny na e-shopy s prodejem padělků či nedovolených napodobenin. Ve 38 e-shopech bylo shledáno porušení práva duševního vlastnictví. Zákon o ochraně spotřebitele kvalifikuje toto porušení jako klamavou obchodní praktiku.

Každý třetí eshop neposkytuje řádné informace spotřebiteli

Další z nejčastějších porušovaných povinností provozovatelů e-shopů je neposkytnutí řádných informací spotřebiteli o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, vč. podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou (podmínky reklamačního řízení) . Jedná se konkrétně o 34,6 % eshopů, které tuto povinnost porušilo.

Česká obchodní inspekce uložila sankce e-shopům

Z výše uvedených statistik je patrné, že většina eshopů, které byly kontrolovány ČOI se dopustily protiprávního jednání. Ve výše zmíněných kontrolních akcích ČOI bylo uloženo celkem 936 pokut v hodnotě 6 304 500 Kč.

Nejvyšší pokuta pro e-shop v roce 2013 dosáhla částky 100.000 Kč. Pro provozovatele e-shopů je to vyslaná varovná zpráva, že s kontrolami to Česká obchodní inspekce myslí zcela vážně.

Závěrem: Právní jistota při nakupování online

Výsledky kontrol e-shopů v roce 2013 potvrdily, že nákupy online mají svá rizika. Velké procento internetových obchodníků nedodržují své povinnosti a klamou spotřebitele. Můžeme dokonce tvrdit, že do značné míry jim toto nelegální chování umožňuje nízké právní vědomí spotřebitelů a jejich tolerance zveřejněných informací o prodávajícím, které jsou při detailnějším pohledu nedůvěryhodné nebo nekompletní.

Pokud budete nakupovat na internetu, měli byste věnovat větší pozornost při výběru důvěryhodného eshopu. Ověřte si dostupné zveřejněné informace o prodávajícím, sledujte internetové diskuze a nejrůznější hodnocení. Podívejte se na obchodní podmínky eshopu, které jsou zákonně povinnou součástí každého eshopu či výdělečného webového a slevového portálu. Nákup přes internet v neznámém obchodě se nevyplatil již řadě „doufajících“ spotřebitelů. Nestaňte se dalším z nich!

Česká obchodní inspekce zároveň vyslala varovnou zprávu pro všechny provozovatele e-shopů, že i v roce 2014 se chystá pokračovat v pravidelných kontrolách. Vzhledem k velké novele, resp. účinnosti nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014, který provedl další řadu změn v povinnostech provozovatelů e-shopů, můžeme očekávat, že mnoho eshopů zanedbá své povinnosti a kontroly ČOI povedou k ještě vyšším sankcím a pokutám.

Článek vychází z tiskové zprávy České obchodní inspekce dostupné online zde.

5/5 - hodnocení čtenářů