Superdaň pro živnostníky

superdaň pro živnostníky
Superdaň pro živnostníky

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, díky kterému by mohla být zavedena tzv. superdaň pro živnostníky. Co to je paušální daň a kdo jí bude moci využít? Jaké budou její výhody a nevýhody, pokud bude zákon nakonec schválen?

Co je paušální daň?

V České republice, tak jako v jiných státech světa, je nutné, aby fyzické a právnické osoby odváděly státu daň z příjmu. Český daňový systém je však složitý. Zatímco v mnoha zemích je součástí této daně i pojistné na sociální zabezpečení či zdravotní pojištění, v Česku se tyto platby odvádějí zvlášť. To zatěžuje zbytečnou administrativou zejména drobné podnikatele.

Ministerstvo financí uvádí, že 78 % živnostníků by uvítalo zavedení jedné platby. Ministryně Alena Schillerová proto prosazuje tzv. paušální daň, která má přesně k tomuto sloužit. Místo tří odvodů, tedy sociálního pojištění, zdravotního pojištění a daně z příjmu, budou mít někteří podnikatelé možnost platit měsíční odvod OSVČ jen jeden – superdaň pro živnostníky.

Jak bude superdaň pro živnostníky vysoká?

Podle návrhu zákona bude živnostník státu platit měsíční odvod 5 740 Kč. Daň se skládá z odvodu na zdravotní pojištění ve výši 2 514 Kč a na sociální pojištění v částce 3 126 Kč. Samotná daň z příjmu pak tvoří 100 Kč. Ročně pak OSVČ odvede státu celkem 68 880 Kč.

Pokud podnikatel přistoupí na paušální daň, nemůže uplatňovat žádné další daňové úlevy jako jsou slevy na dítě, odpočty na úroky z hypoték apod.

Pro koho je paušální příjmová daň určena?

Paušální superdaň živnostníků je určena pro podnikatele, jejichž roční příjem nepřekračuje 800 000 Kč. Vysokopříjmoví OSVČ tak mají smůlu a paušální daň uplatnit nemohou. Může se také stát, že v jednom roce bude moci živnostník paušální daň uplatnit a v následujícím už nikoliv.

Částka je vládní kompromis, kdy hnutí ANO prosazovalo hranici 1 000 000 Kč, což by ji sjednotilo s hranicí, od které jsou povinni podnikatelé odvádět DPH. ČSSD pak žádala snížit částku na 600 000 Kč.

Paušální daň pak nebude pro ty živnostníky, kteří sice do uvedeného limitu spadají, jsou však dobrovolně přihlášeni k odvodu DPH.

Paušální daň bude fungovat na dobrovolné bázi. To znamená, že živnostníci se mohou rozhodnout, zda budou i nadále postupovat podle zaběhaného systému, nebo budou raději platit superdaň.

Živnostník, který se bude chtít stát poplatníkem paušální daně, bude mít povinnost podat finančnímu úřadu oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Pro koho bude paušální daň výhodná?

Super daň pro živnostníky má sloužit především k zjednodušení administrativy spojené s odvodem daní. OSVČ nebude muset podávat daňové přiznání, roční přehledy pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.

Ministerstvo financí také slibuje, že dojde k minimalizaci daňových kontrol ze strany finančních úřadů. To však pravděpodobně nebude mít vliv na ty živnostníky, na které bude dopadat superdaň a EET. Tu totiž budou muset vést nezávisle na tom, jaký režim daně z příjmu si pro své podnikání zvolí.

Zda se superdaň vyplatí finančně, je složitější otázka. Výhodná bude především pro ty živnostníky, kteří vydělají ročně něco pod 800 000 Kč a uplatňují paušální výdaje 40%. OSVČ, které uplatňují 80% výdaje, se superdaň nevyplatí. Hraniční bude její finanční výhodnost u podnikatelů, kteří si odpočítávají paušálně 60 %.

Paušální daň se nevyplatí těm živnostníkům, kteří uplatňují slevy na dani za manžela či nezletilé děti a další daňové úlevy.

Kdy se můžeme na superdaň pro živnostníky těšit?

Ačkoliv to vypadá, že paušální daň projde hladce zákonodárným procesem, je třeba podotknout, že stále se jedná o návrh zákona, který může být teoreticky pozměněn.

Vláda počítá s tím, že zavedena bude paušální daň pro OSVČ od 2021. Ještě není však jasné, zda bude platit od ledna či bude posunuta její účinnost, jak požaduje ministerstvo práce a sociálních věcí.