Superdaň pro živnostníky

superdaň pro živnostníky
Superdaň pro živnostníky

Od ledna 2021 byla zavedena tzv. superdaň pro živnostníky. Co to je paušální daň a kdo jí může využít? Jaké jsou její výhody a kdo by měl raději odvádět daně starým způsobem?

Co je paušální daň?

V České republice, tak jako v jiných státech světa, je nutné, aby fyzické a právnické osoby odváděly státu daň z příjmu. Český daňový systém je však složitý. Zatímco v mnoha zemích je součástí této daně i pojistné na sociální zabezpečení či zdravotní pojištění, v Česku se tyto platby odvádějí zvlášť. To zatěžuje zbytečnou administrativou zejména drobné podnikatele.

Drtivá většina živnostníků proto volala po zjednodušení. Proto byla zavedena paušální daň, která má přesně k tomuto sloužit. Místo tří odvodů, tedy sociálního pojištění, zdravotního pojištění a daně z příjmu, mají někteří podnikatelé možnost platit měsíční odvod OSVČ jen jeden – superdaň pro živnostníky.

Jak je superdaň pro živnostníky vysoká?

Podle návrhu zákona bude živnostník státu platit měsíční odvod 5 469 Kč. Daň se skládá z odvodu na zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč a na sociální pojištění v částce 2 976 Kč. Samotná daň z příjmu pak tvoří 100 Kč. Ročně pak OSVČ odvede státu celkem 65 628 Kč.

Pokud podnikatel přistoupí na paušální daň, nemůže uplatňovat žádné další daňové úlevy jako jsou slevy na dítě, odpočty na úroky z hypoték apod.

Pro koho je paušální příjmová daň určena?

Paušální superdaň živnostníků je určena pro podnikatele, jejichž roční příjem nepřekračuje 1 000 000 Kč. Vysokopříjmoví OSVČ tak mají smůlu a paušální daň uplatnit nemohou. Může se také stát, že v jednom roce bude moci živnostník paušální daň uplatnit a v následujícím už nikoliv.

Paušální daň pak nebude pro ty živnostníky, kteří sice do uvedeného limitu spadají, jsou však dobrovolně přihlášeni k odvodu DPH.

Nemohou ji uplatnit ani osoby, které mají příjmy ze zaměstnání s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Paušální daň funguje na dobrovolné bázi. To znamená, že živnostníci se mohou rozhodnout, zda budou i nadále postupovat podle zaběhaného systému, nebo budou raději platit superdaň.

Živnostník, který se pro rok 2021 chtěl stát poplatníkem paušální daně, musel do 11. ledna 2021 podat finančnímu úřadu oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Pro koho je paušální daň výhodná?

Super daň pro živnostníky má sloužit především k zjednodušení administrativy spojené s odvodem daní. OSVČ nebude muset podávat daňové přiznání, roční přehledy pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.

Ministerstvo financí také slibuje, že dojde k minimalizaci daňových kontrol ze strany finančních úřadů. To však pravděpodobně nebude mít vliv na ty živnostníky, na které bude dopadat superdaň a EET. Tu totiž budou muset vést nezávisle na tom, jaký režim daně z příjmu si pro své podnikání zvolí.

Zda se superdaň vyplatí finančně, je složitější otázka. Výhodná bude především pro ty živnostníky, kteří vydělají ročně něco pod 1 000 000 Kč a uplatňují paušální výdaje 40%. OSVČ, které uplatňují 80% výdaje, se superdaň nevyplatí. Hraniční bude její finanční výhodnost u podnikatelů, kteří si odpočítávají paušálně 60 %.

Paušální daň se nevyplatí těm živnostníkům, kteří uplatňují slevy na dani za manžela či nezletilé děti a další daňové úlevy.

5/5 - hodnocení čtenářů