Seznam advokátů a notářů v ČR

Hledáte advokáta, advokátní kancelář či specializovaného právníka, který by vám pomohl vyřešit právní problém? Rádi vám pomůžeme! Na této stránce najdete seznam advokátních kanceláří, samostatných advokátů a notářů s popisem jejich specializace. Nabízíme rovněž rychlé kontaktní informace a odkazy pro vkládání právních dotazů.


Mgr. Milan Bartoň, advokát | BARTON LEGAL

Položit dotaz online ››

Advokátní kancelář se sídlem v Praze poskytující právní služby zejména v oblastech občanského práva vč. převodu nemovitostí, trestního práva, dopravních přestupků, obchodních smluv či oddlužení.

Kde: Praha

Tel.: +420 214 214 797

E-mail:info(zavinac)bartonlegal.cz

Web: www.bartonlegal.cz


JUDr. Vladimír Pospíšil

Sestáváme ze 3 nezávislých advokátů a nabízíme komplexní právní služby odborné kvality subjektům různého oborového spektra a velikosti. Jsme advokáti s generální praxí, tudíž jsme schopni pokrýt všechny hlavní oblasti práva. Advokátní kancelář v Kutné Hoře.

Kde: Kutná hora

Tel.: +420 327 516 831

E-mail: info(zavinac)advokatikh.cz


Mgr. Pavel Kropáček, advokátní kancelář

Navazujeme na dlouholeté zkušenosti zakládajícího společníka advokátní kanceláře, Mgr. Pavla Kropáčka, získané v předních českých advokátních kancelářích při rozsáhlých transakcích pro významné české i nadnárodní společnosti. Poskytujeme právní služby především firemní klientele, a to se specializací na právo nemovitostí, korporátní právo včetně fúzí a akvizic, bankovní právo, právo IT a insolvenční právo.

Vysokou kvalitu a efektivitu našich právních služeb ale oceňují i privátní klienti v jejich běžných životních situacích jako jsou například převody a nájmy nemovitostí či běžné soudní spory.

Kde: Praha

Tel: +420 222 250 000

E-mail: pravnik(zavinac)pravopropodnikatele.cz


Česká advokátní komora, seznam advokátů ČAK

Česká advokátní komora (ČAK) nabízí na svých webových stránkách formulář se seznamem advokátů. V tomto formuláři si můžete rovněž vyfiltrovat advokáty z Prahy, Brna, Českých Budějovic, či jiného města. Pokud hledáte advokáta specializovaného na konkrétní právní odvětví, zadejte jej jednoduše v kolonce Zaměření.

Přejděte na stránky ČAKu do vyhledávacího formuláře advokátů

Seznam advokátů a koncipientů na jednom místě

Jediný, ucelený a oficiální seznam advokátů a koncipientů najdete na webu České advokátní komory. Každý advokát je zapsaný na seznamu ČAKu a má přidělené evidenční číslo. Pokud si tedy chcete prověřit jakéhokoli advokáta, zda je skutečně zapsaný v seznamu České advokátní komory, stačí zadat jeho jméno do formuláře a stisknout Vyhledat.

Seznamy advokátů usnadňují hledání vhodných profesionálů

Pokud hledáte vhodného advokáta pro svůj konkrétní případ, využít můžete nejrůznější databáze. Seznam advokátů je oficiální pouze jeden, a to na výše uvedené adrese, který vede Česká advokátní komora. Kromě toho existují další, tzv. neoficiální seznamy advokátů a koncipientů. Výhodou těchto seznamů je fakt, že mohou obsahovat některé zajímavé či užitečné informace (např. hodnocení uživatelů, reference, bližší popis činnosti, fotografie kanceláří, atd.).

Seznam advokátů ex offo

Pokud hledáte advokáta, který by vás zastupoval ex offo, doporučujeme využít formuláře České advokátní komory. Vyhledávací formulář umí vyfiltrovat pouze ty advokáty, kteří aktuálně vykonávají právní služby a poradenství ex offo.

Ve formuláři změňte hodnotu Ustanovování ex-offo na „Ano“. Pokud budete chtít, můžete také filtrovat advokáty dle Vašeho bydliště, resp. dle kraje či města.


Další advokáti v seznamu Muj-Pravnik.cz


Spolupracující advokátní kanceláře Trnka, Trnková, Bouček

Jde o menší typ advokátní kanceláře vyznačující se především individuálním přístupem ke klientům. AKTT spolupracuje s dalšími advokátními kancelářemi a advokáty nejen v Praze. AKTT poskytují kompletní právní služby s generální právní praxí a s užším zaměřením především na právo obchodní, občanské, rodinné a trestní, a to včetně zastupování před soudy a jinými správními orgány.

Kde: Praha

E-mail: petr.boucek(zavinac)aktt.cz


Incorporation and Legal Services s.r.o.

Právní služby v oblasti občanského a obchodního práva. Založení společnosti dle individuálních požadavků na míru. Kompletní právní servis pro podnikatele.

Kde: Praha

E-mail: info(zavinac)inclegal.cz


Advokátní kancelář Hradec Králové

Advokátní kancelář Hradec Králové (viz www.akhk.cz ) poskytuje v České republice kvalitní, rychlé a spolehlivé právní služby a poradenství v oblasti obchodního, občanského, autorského práva a práva duševního vlastnictví. Naši advokáti zastupují klienty také při soudních řízení a při soudním a mimosoudním vymáhání pohledávek.

Kde: Hradec Králové

E-mail: molnar(zavinac)akhk.cz


AZ LEGAL, advokátní kancelář, s. r. o.

Rychlé řešení právních problémů i pro běžné občany a firmy. S námi nekupujete zajíce v pytli, klienti mají první konzultaci zdarma. Specializujeme se na obchodní právo, právo nemovitostí, exekuce a insolvence, rodinné záležitosti jako jsou rozvody a vymáhání výživného, pracovní právo a další služby.

Kde: Praha

E-mail: lukas.dolezal(zavinac)jakmy.cz


Advokátní kancelář JUDr. Wieslaw Firla

Naše kancelář poskytuje kompletní právní služby ve všech odvětvích práva. Sídlo naší kanceláře je v Havířově, najdete nás však také na naší pobočce v Ostravě. JUDr. Wieslaw Firla rovněž působí jako usazený euroadvokát na území Slovenské republiky v Čadci.

Kde: Ostrava, Havířov

E-mail: advokat(zavinac)firla.cz


Advokát Petr Kazda

Rodinné právo – žádost o rozvod, nesporný rozvod, majetkové vyrovnání po rozvodu.
Občanské právo – kontrola smlouvy, převody nemovitostí, vymáhání pohledávek.
Medicínské právo – zastupování poškozených, náhrada nemajetkové újmy na zdraví.
Pojistné právo – uplatnění a vymáhání nároků na odmítnuté či krácené pojistné plnění.
Pracovní právo – pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru, výpověď.
Bytové právo – kupní a nájemní smlouvy, věcné břemeno bydlení, problematika SVJ.

Kde: Nymburk

E-mail: judrkazda(zavinac)seznam.cz


JUDr. Josef Bajcura, advokát

Procesní obrana v řízení před soudy podle občanského soudního řádu (tj. zastupování stran žalovaných). Pracovní právo, “obchodní” právo (tj. podnikatelské závazky), občanské právo, směnečné právo a stavební právo.

Kde: Praha

E-mail: josef_bajcura(zavinac)bajcura.com


Mgr. Ilona Nohelová, advokátka

– obchodní právo pro společnosti a živnostníky – smlouvy, vymáhání pohledávek
– rodinné právo – rozvody, výživné, svěření dětí do péče, vypořádání majetku
– pracovní právo pro zaměstnance i zaměstnavatele
– občanské právo – převody nemovitostí včetně advokátních úschov
– náhrada škody na zdraví – odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
– spotřebitelské vztahy a práva spotřebitele
– a další…..

Kde: Praha

E-mail: ilonanohelova(zavinac)seznam.cz


Advokátní kancelář Cink a partneři s.r.o.

advokátní kancelář, která působí v Praze a Plzni, ale své právní služby poskytuje klientům v rámci celé České republiky. Cink a partneři se orientují v oblastech rodinného, insolvenčního nebo pracovního práva. Při hledání řešení využívají znalostí daňových poradců, soudních znalců i exekutorů. Zakládají si na uceleném řešení problému.

Kde: Plzeň

E-mail: advokat(zavinac)cink.eu


JT LEGAL s.r.o., advokátní kancelář

Advokát v Českých Budějovicích poskytující právní služby – právo občanské (vypořádání SJM, sepis smlouvy – kupní, o dílo, licenční, nájemní, založení obchodní společnosti, korporátní právo, ochrana osobnosti, náhrada nemajetkové újmy), správní, pracovní, přestupkové (dopravní přestupky), trestní a právo veřejných zakázek, autorské právo, právo IT. Zastupování před soudy a správními orgány. Obhajoba v trestním řízení.

Kde: České Budějovice

E-mail: trnka(zavinac)jtlegal.cz


eLegal advokátní kancelář, s.r.o.

Právo v dotacích a veřejných zakázkách, IT právo, Autorské právo, Občanské právo, Smluvní právo, Obchodní právo, Medicínské právo, Ochrana osobnosti.

Kde: Praha

E-mail: info(zavinac)e-legal.cz


Peter Ďurica

Advokátska kancelária poskytuje právne služby v oblastiach civilného, obchodného a trestného práva (všeobecná advokácia) s dôrazom na ochranu základných práv občana.

Poskytujeme právne služby podľa zákona o advokácii v rozsahu:

* právne poradenstvo
* spisovanie zmlúv, závetov, podaní, stanovísk na súdy a všetky ostatné úrady
* zastupovanie v konaniach pred súdmi a správnymi orgánmi

Advokátska kancelária sídli vo Veľkom Krtíši, právne služby však poskytuje na celom území Slovenska. Pri poskytovaní právnych služieb komunikujeme v jazyku slovenskom, českom, nemeckom a maďarskom.

Kde: Slovensko

E-mail: advokatdurica(zavinac)gmail.com


JUDr. David JOPEK, Ph.D., advokát

Komplexní advokátní a právní služby se specializací na obchodní a občanské právo:

zakládání a kompletní agenda obchodních společností, poradenství podnikatelům, vyjednávání a sepis obchodněprávních a občanskoprávních smluv, převody nemovitostí, vymáhání pohledávek,zastupování v soudních sporech, odpovědností vztahy (náhrada škody, odpovědnost za vady, pojišťovnictví apod.)

Kde: Třinec

E-mail: jopek(zavinac)jopek.cz


Mgr. Zoya Kiryushina, advokát

Poskytuji klientům z řad fyzických i právnických osob komplexní právní služby se zaměřením na právo ruské (občanské, dědické, rozvody, společné jmění manželů), mezinárodní právo soukromé.

Kde: Praha

E-mail: iniur(zavinac)seznam.cz


JUDr. Ing. Martin Janoušek

Advokátní kancelář JUDr. Ing. Martina Janouška, sídlícího v Praze a majícího pobočku v Hradci Králové, nabízí svým klientům díky mnohaleté znalosti domácího právního a podnikatelského prostředí právní služby na mezinárodní úrovni za současného respektování tuzemských cen. Právní poradenství této kanceláře mohou využívat jak tuzemské, tak i zahraniční společnosti (právní služby jsou poskytovány nejen v českém, ale i anglickém a španělském jazyce) různého oborového spektra a velikosti, stejně jako fyzické osoby – podnikatelé, které působí v různých obchodních a průmyslových odvětvích, ale také fyzické osoby – nepodnikatelé.

Kde: Praha

E-mail: janousek(zavinac)advokatjanousek.cz


Mgr. Gabriel Brenka, advokát

Mgr. Gabriel Brenka působí od roku 2005 ve společnosti Brenka & Partneři, která byla založena v roce 1992. Jeho specializací je mezinárodní právo soukromé, obchodní a občanské právo, právo ochranných známek (včetně zastupování klientů před OHIM), problematiku doménových jmen a informačních technologií, jakožto i problematiku lidských práv u Evropského soudu pro lidská práva (ECHR) ve Štrasburgu. V květnu 2014 úspěšně ukončil Evropský Program pro vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv (program HELP), který byl organizovaný Radou Evropy s podporou České advokátní komory.

Kde: Praha

E-mail: gabriel.brenka(zavinac)brenka.cz


Advokátní kancelář Novotný & Partners s.r.o.

Advokátní kancelář Novotný & Partners vznikla v roce 2007. Poskytuje právní poradenství ve všech oblastech práva České republiky se zaměřením zejména na oblasti práva obchodních společností, obchodních závazkových vztahů, fúzí, akvizic, nemovitostí, občanského práva, pracovního a trestního práva, náhrady škody, řešení sporů a vymáhání pohledávek. Její klientela zahrnuje české, zahraniční a nadnárodní korporace, podnikatele i soukromé osoby.

Kde: Praha

E-mail: info(zavinac)novotnypartners.cz


Kučera & Associates

K&A poskytuje právní služby pro obchodní společnosti i jednotlivce, zejména, ale nejenom komplexní právní servis v souvislosti s provozováním podniků. Jedná se především o flexibilní servis v oblasti korporačního práva, smluvních závazků, práva veřejných zakázek, pracovního práva, právních vztahů k nemovitostem, stavebního práva, pojistného práva, práva mezinárodního obchodu i správního práva.

Kde: Praha

E-mail: info(zavinac)kuceralegal.cz


JUDr. Josef Karlík, advokát

Trestné činy zejména s finančním podtextem, podvod, dotační podvod ap., spory s finančními úřady a institucemi.

Kde: Praha

E-mail: karlik.advokat(zavinac)centrum.cz


JUDr. Alexej Přeček,advokát

obecná advokacie OP,TP

Kde: Praha

E-mail: alexej(zavinac)precek.cz


Lefensor s.r.o.

Zabýváme se právním poradenstvím v oblasti rodinného práva, pracovního práva a trestního práva.

Kde: Praha

E-mail: dejfnn(zavinac)gmail.com


Advokátní kancelář Kalendová

Provozuji advokátní kancelář v Brně. Poskytuji právní poradenství ve všech právních oblastech. Vysoké kvality a flexibilnosti dosahuji díky spolupráci s řadou odborníku, kteří se specializují na konkrétní problematiky a jsou špičkou v daném oboru. Pro právní služby na excelentní úrovni kontaktujte vždy mne. Pro více informací mne neváhejte kontaktovat. Těším se na spolupráci s vámi.

Kde: Brno

E-mail: advokat(zavinac)akjk-brno.cz


Advokátní kancelář Ronald Němec Legal, s. r. o.

Ronald Němec Legal, s. r. o. je advokátní kancelář v Karlových Varech, která si zakládá na vysoké odbornosti, přátelském přístupu a vysokém pracovním nasazení.

Kde: Královéhradecký kraj

E-Mail: nemec(zavinac)nemeclegal.cz


Langmeier & Co, advokátní kancelář s.r.o.

Společnost nabízí právní služby jak fyzickým, tak i právnickým osobám ve všech základních oborech práva, přičemž se zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, správní, zdravotnické a stavební.

Kde: Praha

E-mail: info(zavinac)langmeier.cz


Advokátní kancelář Picek

Advokát v Olomouci poskytující komplexní, kvalitní a dostupné právní služby klientům v Olomouckém kraji a okolí. Nabízíme právní poradenství v oblasti smluv, rodinného, občanského, obchodního, trestního, správního práva a práva nemovitostí.

Kde: Olomoucký kraj

E-mail: advokat(zavinac)akpicek.cz


Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA

Naše notářská kancelář je Vám připravena poskytnout komplexní notářské služby.

Kde: Ústecký kraj

E-mail: tkohoutek.notar(zavinac)nkcr.cz


AK Levora

Řešíme s vámi sepis smluv, rodinné, občanské, obchodní, trestní a správní právo a právo nemovitostí.

Kde: Plzeň

E-mail: aklevora(zavinac)volny.cz


Mgr. Michal Uko, advokát

Jsem samostatný advokát působící v Brně s generální praxí, poskytující právní služby zejména v oblastech obchodního a občanského práva (tj. včetně smluv, rodinného práva, práva nemovitostí), pracovního práva, práva duševního vlastnictví a IT práva a trestního práva.

Kde: Brno

E-mail: uko(zavinac)akuko.cz


Mgr. Jan Tlapák, advokát

Jako advokát poskytuji právní služby především v oblastech: právo občanské (především sepis smluv – kupní, směnné, darovací, nájemní apod.; náhrada majetkové i nemajetkové újmy; bytové spoluvlastnictví – jednotky, byty; nakládání s nemovitostmi – katastr nemovitostí; problematika SVJ; vymáhání pohledávek; zastupování klientů před civilními soudy), právo pracovní (sepis pracovní smluv, dohod, výpovědí, okamžité zrušení pracovního poměru apod.), právo trestní (obhajoba v trestním řízení), právo veřejných zakázek

Kde: Praha

E-mail: tlapak(zavinac)ak-tlapak.cz


Mgr. Bc. Eliška Wellech, advokátka

Kancelář s generální praxí zaměřující se zejména na občanské právo (sepis smluv, práva k nemovitostem, dědické a rodinné právo), pracovní právo, insolvence a obchodní právo.

Kde: Brno

E-mail:ak(zavinac)wellech.cz

Web: www.wellech.cz


AK Voda s.r.o.

Advokátní kancelář se zaměřením na insolvenční právo, a to jak na straně věřitele, tak na straně dlužníka či insolvenčního správce. Do naší specializace spadají í ty nejsložitější kauzy, včetně restrukturalizací podniků.

Kde: Praha

E-mail: office(zavinac)akvoda.cz

Web: www.akvoda.cz


Mgr. Denisa Cízlová, advokát

Advokátní kancelář Mgr. Denisy Cízlové, se sídlem v Praze, nabízí svým klientům právní služby ze všech oblastí práva České republiky se zaměřením na oblast práva trestního (jak z pozice poškozeného – oběti trestného činu tak z pozice “pachatele” trestné činnosti…) a oblast práva rodinného (určení otcovství, úprava poměrů nezletilých dětí, výživné na zletilé i nezletilé děti, rozvod manželství, vypořádání majetku…). Advokátní kancelář uplatňuje individuální přístup ke každému z klientů, pracuje s plným osobním nasazením a snahou pomoci každému z nich. Kancelář si zakládá na komplexním řešení všech sporů.

Kde: Praha

E-mail: cizlova.legal(zavinac)gmail.com

Tel:+420 777 228 557


JUDr. Matouš Blažek, advokát

Vymáhání pohledávek, exekuční právo, rodinné právo, směnečné právo, právo nemovitostí, trestní právo, aj.

Kde: Praha

E-mail: matous.blazek@gmail.com

Tel: 774854044


Mgr. Pavla Rousová

Poskytujeme právní pomoc ve všech právních oborech, především v rodinném právu, trestním právu, občanském a obchodním právu, pomůžeme Vám s vymáháním náhrady škody a oddlužením.

Kde: Tábor

E-mail: rousova@akrousova.cz

Tel: 606076166


JUDr. Ilona Černochová, LL.M., advokátka

Realitní advokátka – výhradní specializace na právo nemovitostí.

Kde: Praha

E-mail: ilona@ilonacernochova.cz

Tel:604 171 941


Mgr. Tereza Šlachtová, advokátní kancelář

Poskytování právních služeb se zaměřením na právo rodinné, právo nemovitostí, přípravu a revizi širokého spektra smluv pro firmy i soukromé osoby, právo duševního vlastnictví, ochranné známky, vymáhání pohledávek, komplexní služby realitním kancelářím, poradenství v oblasti práva autorského a další.

Kde: Jičín

E-mail:info@moje-advokatka.cz

Tel:775149380


Mgr. Bc. Tomáš Nekovář, advokát

Jako advokát poskytuji právní služby především v oblastech: právo občanské (především sepis smluv – kupní, směnné, darovací, nájemní apod.; náhrada majetkové i nemajetkové újmy; bytové spoluvlastnictví – jednotky, byty; nakládání s nemovitostmi – katastr nemovitostí; problematika SVJ; vymáhání pohledávek; zastupování klientů před civilními soudy), právo pracovní (sepis pracovní smluv, dohod, výpovědí, okamžité zrušení pracovního poměru apod.), právo trestní (obhajoba v trestním řízení), právo obchodní (zakládání obchodních korporací, převody podílů, fúze, sepis a revize interních listin a obchodních smluv). Poskytuji i v dalších právních oborech zejména ze zaměření: generální praxe, občanské právo, obchodní právo, obchodní společnosti, družstva, trestní právo, rozvody, společné jmění manželů, správní právo.

Kde: Brno

E-mail:aknekovar@seznam.cz

Tel:+420 732 878 293


Advokátní kancelář Křížka Kuckirová Legal

Advokátní kancelář Křížka Kuckirová Legal je dynamickou advokátní kanceláří poskytující široké spektrum právních služeb v oblasti generální praxe. Díky týmu advokátní kanceláře, ve kterém se každý specializuje na jinou oblast práva, nabízí advokátní kancelář profesionální právní zastoupení ve většině právních odvětví. Klient se vždy předem dozví, jaké jsou v daném sporu jeho skutečné šance na úspěch.

Kde: Brno

E-mail: advokat(zavinac)kklegal.cz

Tel.: +420 606 789 717


 Ještě nejste v našem katalogu?

Přidat advokátní kancelář do katalogu