Centrální databáze plných moci neboli Registr zastupování má zjednodušit proces zastupování před úřady a urychlit tak komunikaci napříč státní správou. Jak bude registr fungovat v praxi a jaké jsou jeho výhody?

Co je registr zastupování

Registr zastupování je projekt, který byl nyní schválen českou vládou a má za cíl zjednodušit proces zastupování osob nebo firem při komunikaci s úřady. Účelem a cílem tohoto projektu je digitalizace procesu vytváření a ověřování plných mocí, která umožní občanům a firmám prokazovat své zastoupení v digitální formě.

Registr zastupování bude fungovat jako centrální databáze, ve které budou uloženy digitální plné moci. Tím se eliminuje nynější potřeba plné moci předkládat fyzicky každému úřadu zvlášť.

Ke schválení tohoto projektu došlo při jednání vlády ze dne 11. 10. 2023 – více informací je v článku na webu vlády. Projekt má za cíl usnadnit jednání s úřady a urychlit procesy veřejné správy.

Výhody Registru zastupování

V registru budou vzorové formuláře, do kterých mohou zájemci jen vyplnit potřebné údaje. Využívání těchto formulářů sice nebude povinné, nicméně ulehčí práci jak zmocněncům a zmocnitelům, tak i úřadům. Ono luštit ručně psané plné moci, nebo odhadovat, na které všechny úkony se zmocnění vztahuje, není úplně jednoduché. Při vyplnění předem nachystaných formulářů tyto problémy odpadnou.

Občanům se díky Registru zastupování velmi usnadní jednání s úřady. Do připravených formulářů jen vyplní své jméno, jméno zastupovaného nebo naopak toho, kdo je zastupuje, a o jakou záležitost se jedná a identitou občana potvrdí svou vůli. Odpadnou problémy s formulací plných mocí i s jejich ověřováním,

říká místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Další výhodou chystaného registru zastupování je možnost nahlížení do registru všemi úřady. Jinými slovy – pokud zmocnitel udělí plnou moc pro několik oblastí, nebude muset plnou moc nosit na všechny instituce zvlášť.

Registr zastupování se bude hodit také například při udělení substituční plné moci.

Úřadům se vyřizování agendy zrychlí a zpřehlední, například v případech zřetězení zastupování, kdy někdo udělí plnou moc firmě a ta dále pověří svého zaměstnance,” dodává Ivan Bartoš.

Registr zastupování v praxi

V dnešní době je plná moc k zastupování při určitých úkonech zcela běžná. Je jedno, jestli se jedná o zastupování na úřadech, při jednáních či při obchodních transakcích – vždy je nutné sepsat a předložit platnou plnou moc.

Vzhledem k tomu, že plná moc a s tím související zastoupení lze kdykoliv odvolat, může nastat situace, že se některému z úřadů informace o ukončení zastupování nedostane. Z toho může poté vyplynout spousta navazujících nepříjemností. Tomu by měl právě Registr zastupování zamezit, neboť informace o odvolání digitální plné moci se v databázi promítne okamžitě a bude dostupná všem úřadům.

Praktickým příkladem, kdy Registr zastupování ulehčí leckomu život, je například podávání daňových přiznání. Zmocnění pro různé druhy daní bude uloženo v centrální databázi, kde bude všem finančním úřadům přístupné a bude platit až do odvolání.

Opakované předkládání plné moci odpadne také například při obchodováním s nemovitostmi. Plná moc při prodeji nemovitosti, která bude digitalizována, bude viditelná mimo jiné pro katastry nemovitostí. Využití Registru zastupování bude výhodné také například pro rodiče zastupující své děti.

Přesné datum spuštění Registru zastupování není známo, nicméně mělo by se tak stát někdy v roce 2024. Jako první se na registr napojí Ministerstvo dopravy a další úřady se budou zapojovat postupně.

V neposlední řadě je nutné uvést, že používání digitálních plných mocí nebude povinné a milovníci papírů budou moci i nadále prokazovat zmocnění v tištěné formě.

5/5 - hodnocení čtenářů