Chcete načas přestat podnikat? Neměli byste pouze neformálně skončit. Přerušení a zrušení živnosti je třeba ohlásit úřadům. Jaký je mezi přerušením a zrušením živnosti rozdíl? Jak postupovat, když chceme živnost přerušit nebo ukončit? Na co byste si měli dát při ukončování podnikání pozor?

Když se v podnikání nedaří

Je-li podnikání vaše hlavní výdělečná činnost, musíte hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

V roce 2024 jsou minimální zálohy na sociální pojištění 3 210 Kč (v roce 2023 to bylo 2 944 Kč).

V roce 2024 jsou minimální zálohy na zdravotní pojištění 2 968 Kč (v roce 2023 to bylo 2 722 Kč).

Odvody jste povinni hradit, i když nemáte žádné výdělky. Proto nelze jen tak přestat podnikat. Živnost musíte buď přerušit, nebo zrušit. Teprve poté se můžete přihlásit na úřadu práce, který vám pomůže se zprostředkováním nového zaměstnání. Odvody za vás bude v době nezaměstnanosti hradit stát.

Přerušení a zrušení živnosti – rozdíly

Pokud chcete s podnikáním přestat, máte v zásadě dvě možnosti. První z nich je přerušení živnosti, pouze na určitou dobu. Může to být klidně i několik let. Následně se můžete k podnikání vrátit.

Druhou variantou je úplné zrušení živnosti. V takovém případě jde ale o konečné rozhodnutí. Dohledat v živnostenském rejstříku vás bude možné čtyři roky dozadu, následně se záznamy o vaší živnosti stanou neveřejnými.

Jestliže byste se chtěli k podnikání opět vrátit, museli byste si živnost založit úplně znovu a k tomu zaplatit příslušný správní poplatek.

Přerušení a zrušení živnosti nemusíte nikde vysvětlovat. Na důvody zrušení živnosti se vás úřady nemají právo ptát.

Jak na pozastavení živnosti

Skutečnost, že chcete přerušit živnost, musíte oznámit okresní správě sociálního zabezpečení a vaší zdravotní pojišťovně do 8 dnů od přerušení. Informaci musíte sdělit také do 15 dnů na finanční úřad.

Živnost můžete pozastavit, na jak dlouho chcete, nicméně úřadům musíte sdělit předpokládané datum obnovení podnikání.

Pokud se chcete obíhání úřadů vyhnout, vydejte se pouze na kterýkoliv z živnostenských úřadů nebo na Czech Point. Ty totiž slouží jako centrální registrační místo. O přerušení živnosti zpraví ostatní dotčené orgány.

Oznámení o přerušení živnosti můžete podat osobně i poslat poštou. Je možné vyřídit i pozastavení živnosti online. Základem je vyplnit správný formulář, tzv. změnový list.

Daňové přiznání při přerušení živnosti

Daňové přiznání při přerušení živnosti budete muset podávat i nadále, pokud jste plátci DPH. Registraci k dani z přidané hodnoty je totiž nutné zrušit zvlášť.

Postup při ukončení živnosti

Podobně jako při přerušení živnosti musíte ukončení živnosti oznámit příslušným úřadů, buď jednotlivě, nebo vyplněním změnového listu, který dodáte na živnostenský úřad. Součástí změnového listu je totiž i žádost o zrušení živnosti.

Do formuláře vepište, ke kterému dni plánujete živnost ukončit, ale pozor – nelze uvést datum dřívější než je podpis formuláře. Ponecháte-li kolonku prázdnou, dojde k ukončení živnosti dnem právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu.

Zánik živnosti

Živnostenský úřad má ze zákona 30 denní lhůtu na posouzení vaší žádosti. Než úřad rozhodne, jste stále podnikatelé. Proto musíte platit odvody, vést svou daňovou evidenci nebo účetnictví. Zánik živnosti nastává až šestnáctý den poté, co převezmete rozhodnutí úřadu, tedy den, kdy rozhodnutí živnostenského úřadu nabyde právní moci. K tomuto dni pak podáte účetní závěrku.

V následujícím roce pak podáte ještě daňové přiznání a přehledy odvodů pro pojišťovnu a sociální správu.

Pokud máte zaměstnance je pro vás nejlepší s nimi uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru. Pokud se nedohodnete, musíte jim dát výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou a příslušné odstupné.

Další postup po přerušení a zrušení živnosti

Jestliže jste si ihned nenašli práci, povedou vaše další kroky po přerušení či ukončení podnikání na úřad práce. Tam podáte žádost o zprostředkování zaměstnání a o podporu v nezaměstnanosti.

K žádosti musíte doložit potvrzení o přerušení nebo o ukončení živnosti. Potvrzení o době účasti na důchodovém pojištění a potvrzení o době účasti na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Obnovení živnosti

Při obnovení živnosti postupujte obdobně. Na živnostenský úřad či Czech Point opět dodejte změnový list a můžete začít podnikat.

5/5 - hodnocení čtenářů