V Česku je dlouhodobě nízká nezaměstnanost. Podniky to řeší zaměstnáváním cizinců. Imigranti by si však měli dát pozor na to, zda mají pracovní povolení pro cizince. Co se tím vlastně myslí? Kdy má cizinec právo v České republice legálně pracovat?

Kdy pracovní povolení pro cizince není potřeba

Česko je součástí Evropské unie, ve které funguje volný pohyb osob. To znamená, že lidé z těchto zemí žádné zvláštní pracovní povolení pro cizince nepotřebují. Zaměstnavatel je nesmí diskriminovat při výběru na pracovní místo (pokud nejde o místa vyhrazená pro české občany jako je třeba služba u policie).

Zaměstnavatel má povinnost při přijetí občana EU vyplnit formulář o nástupu cizince do zaměstnání. Ten pak odešle krajské pobočce úřadu práce. Měl by tak učinit před tím, než cizinec nastoupí do zaměstnání. Po ukončení pracovního poměru má opět informační povinnost sdělit Úřadu práce, že již občana EU nezaměstnává.

Podobný postup lze uplatnit u cizinců ze třetích zemí, kteří mají již v České republice udělen azyl, doplňkovou ochranu či povolení k trvalému pobytu nebo pokud pobývají v Česku na základě studentského víza či povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU.

Pracovní povolení pro cizince, kteří již pobývají na území ČR na základě jiného důvodu než zaměstnání

Žádat o povolení k zaměstnání mohou podat cizinci, kteří mají uděleno krátkodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání. Může jít také o osoby, jež jsou vyslány k výkonu práce v ČR svým zaměstnavatelem, který sídlí mimo EU.

Pracovní povolení mohou žádat i cizinci, kteří hodlají na území ČR vykonávat sezónní práce či stáž maximálně v délce šesti měsíců v roce, či studenti, kteří jsou na výměnném pobytu mezi vysokými školami a chtějí si příležitostně přivydělat.

Zažádat o povolení k zaměstnání mohou i žadatelé o mezinárodní ochranu, pokud řízení o tom, zda jim bude ochrana udělena, probíhá už po dobu šesti měsíců. Povolení k zaměstnání může být také uděleno na základě mezinárodní smlouvy.

Povolení k zaměstnání vydává krajská pobočka Úřadu práce. Je vydáváno na konkrétního pracovníka a konkrétní pracovní místo. Jeho platnost nelze prodloužit.

Pracovní povolení pro cizince, kteří nemají v ČR pobyt

Cizinci, kteří chtějí do České republiky přijet, aby sehnali práci, to mají složitější. Nejčastěji si musí vyřídit tzv. zaměstnaneckou kartu. Ta nahradila zelené karty, víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání.

Většinou má tzv. duální charakter, kdy jde o povolení k dlouhodobému pobytu na více než tři měsíce a pracovní povolení v jednom. V určitých zvláštních případech má režim neduální, kdy jde jen o povolení k pobytu.

Zaměstnanecká karta umožňuje cizinci pracovat na pracovním místě, pro které byla vydána či na pracovním místě, které cizinec řádně oznámil (pokud mění zaměstnavatele nebo jen pracovní pozici v rámci stejné firmy).

Pracovní místo může být v jakémkoliv oboru, důležité však je, že bylo zařazeno do centrální evidence pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, kterou zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Karta je vydávána na dobu trvání pracovního poměru (např. pokud máte smlouvu na dobu určitou jednoho roku, tak bude karta vydána na toto období). Maximální doba platnosti jsou však 2 roky, poté může být prodloužena.

Speciálním druhem pracovního povolení je modrá karta, která je určena pro kvalifikované absolventy vysokých a vyšších odborných škol, a jejichž mzda je alespoň 1,5 násobně vyšší než průměrná hrubá roční mzda.

Jak vyřídit zaměstnaneckou kartu?

Žádost o zaměstnaneckou kartu se podává na zastupitelském úřadu ČR ve státě, kterého je cizinec občanem. Existuje ale dost výjimek, kdy lze o zaměstnaneckou kartu žádat na kterékoliv ambasádě. Mohou tak činit např. občané států bývalé Jugoslávie, Austrálie, Koreje, či Tchaj-wanu.

Pokud cizinec pobývá v ČR na základě víza nad 90 dnů či na základě povolení k dlouhodobému pobytu, může požádat o zaměstnaneckou kartu i na Ministerstvu vnitra.

Žádost se podává na zvláštním formuláři, ve kterém je nutné uvést číslo volného pracovního místa. Je také potřeba doložit platný cestovní pas, doklad o zajištění ubytování, fotografii a pracovní smlouvu či smlouvu o budoucí pracovní smlouvě, ze které vyplývá, že se cizinci vyplácí alespoň minimální mzda a pracovní doba činí alespoň 15 hodin týdně. Dále je třeba doložit, že cizinec má odbornou způsobilost či vzdělání potřebné k výkonu zaměstnání.

Ministerstvo vnitra může rozhodnout, že je třeba doložit výpis z rejstříku trestů ze státu, kde cizinec pobýval či doklad, který potvrzuje splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Všechny doklady musí být předloženy v originále či v úředně ověřené kopii a opatřené úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

Za podání žádosti se hradí 5 000 Kč, pokud je podána u zastupitelského úřadu, či 2 500 Kč, pokud je podána přímo Ministerstvu vnitra.

Cizinec si také musí zařídit cestovní zdravotní pojištění, které bude platné od vyznačení víza do doby nástupu do práce. Následně bude již cizinec pojištěn v systému českého veřejného zdravotního pojištění.

Ministerstvo vnitra by mělo zaměstnaneckou kartu vyřídit do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dní. Připravte se však, že se řízení spíše protáhne.

Zaměstnání bez pracovního povolení pro cizince?

Pokud by zaměstnavatel zaměstnával cizince bez pracovního povolení, hrozí mu za to sankce. Bude muset uhradit náklady na správní řízení o vyhoštění cizince či platit pokuty. Může se také dostat do konfliktu s trestním zákoníkem. Pokud nelegálně zaměstnával cizince a získal tím prospěch velkého rozsahu, hrozí mu až 5 let za mřížemi.

Cizinci pak hrozí, že bude z Česka vyhoštěn. Navíc mu může být udělena pokuta až do výše 100 000 Kč.

Cizinecké právo je značně nepřehledné a často se mění. Existují různé varianty pobytů i různé možnosti, jak na území České republiky získat pracovní povolení pro cizince. Pokud se rozhodnete využít služeb pracovní agentury, která má za vás vyřídit potřebnou administrativu, vždy si zjistěte zkušenosti jejích předchozích klientů, abyste nebyli nepříjemně překvapeni.

Pro podrobnosti o různých povoleních k pobytu využijte stránky Ministerstva vnitra.

4.5/5 - hodnocení čtenářů