Na odstupné vzniká zaměstnanci nárok při splnění zákonem stanovených podmínek. Zákonnou normou je v tomto případě Zákoník práce, který stanoví podmínky vyplacení a výši odstupného. To může být ještě navýšeno Kolektivní smlouvou, uzavřenou mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací zastupující zaměstnance.

Podmínky vzniku nároku na odstupné

Zaměstnanec má při ukončení pracovního poměru v určitých případech nárok na odstupné přímo ze zákona. Novela Zákoníku práce v roce 2012 změnila pravidla i pro výplatu odstupného, která platí beze změny i pro rok 2017. Podle nich má zaměstnanec nárok na odstupné, když dostane výpověď nebo končí pracovní poměr dohodou z organizačních důvodů. Těmito důvody jsou:

  • zrušení zaměstnavatele nebo jeho části
  • přemístění zaměstnavatele nebo jeho části
  • pracovník se stane nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, rozhodnutí o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivity práce nebo o jiných organizačních změnách

Výše odstupného

Minimální výše odstupného je stanovena podle počtu odpracovaných let u téhož zaměstnavatele. Pokud pracovní poměr zaměstnance trval více než dva roky, má nárok na odstupné ve výši trojnásobku svého průměrného výdělku za předcházející měsíce.

Odpracoval-li však méně než dva roky, ale alespoň rok, dostane dvojnásobek průměrného výdělku. Kdo je u stejného zaměstnavatele méně než jeden rok, má nárok na odstupné pouze ve výši jednoho měsíčního výdělku či platu.

Výpočet odstupného

Pro výpočet výše odstupného je rozhodující nejen počet odpracovaných let, ale také průměrný výdělek, který je jiným údajem než mzda nebo plat. Spočítá se jako průměrný hrubý výdělek za celé nejblíže předcházející kalendářní čtvrtletí, přičemž roli hraje hrubá mzda, kterou zaměstnance v tomto období obdržel včetně bonusů, příplatků apd. Z takto vypočteného odstupného se neodvádí pojistné na sociální a zdravotní pojištění, ale pouze daň z příjmu. Toto zdanění odstupného se provádí vždy. Odvody pojistného se provádějí pouze pokud zaměstnavatel vyplácí odstupné z jiného než zákonem stanoveného důvodu.

4.4/5 - hodnocení čtenářů